Kdo jsou lovci čarodějnic?

"Jsme ve válce se silami příliš hrůznými k pochopení. Nemůžeme dopřát slitování žádné z obětí, které jsou příliš slabé, aby si vybraly správný směr. Milosrdenství nás zničí; oslabí nás a podkope naši rozhodnost. Odložte stranou všechny takové myšlenky. Nejsou hodné inkvizitorů ve službách Císaře. Velebte jeho jméno, protože pouze v naší rozhodnosti se odráží záměry jeho mysli.

- Inkvizitor Enoch

Lovec čarodějnicNejzákeřnější a nejnebezpečnější hrozba je jedna z těch, které nemůžete vidět. Je to myšlenka, která zplodila Inkvizici, organizaci určenou k vykořenění zrádců, kacířů, mutantů a cizáků, kteří podkopávají lidstvo. Tato nebezpečí jsou tak hrůzná, že Inkvizice má úplnou nadvládu nad mocí Impéria člověka, od odvážných vesmírných mariňáků až po příkaz Exterminatu - orbitálního zničení celého světa.

Uvnitř Inkvizice jsou řády, které se specializují k boji s jednotlivými nepřáteli. Ordo Hereticus, neboli lovci čarodějnic, je zasvěcen k boji s mutanty, potulnými psykery a kacíři. Mutace je urážka čistoty lidstva a může se ukázat se v kterémkoli čase. Nicméně potulní psykeři mohou pokroutit přirozený řád a dokonce sem přivolat démony z warpu. A na závěr kacířství, které nezná hranic a proto vyžaduje největší bdělost Inkvizice, aby jej odhalila a eliminovala. Pokud nebudou tyto síly kontrolovány, mohou nakonec rozbít Impérium.

V nikdy nekončícím hledání v zájmu ochrany Impéria mají lovci čarodějnic přístup k nejvražednějším zbraním a agentům známým lidstvu. Mají také historický svazek s Adeptem Soritas - setrami bitvy. Jako bojová komora galaktické Eklesiarchie jsou sestry bitvy divokými válečnicemi, které jsou rovny svým bratrům vesmírným mariňákům. Co sestry ztrácí v genetickém vylepšení, to dohání svou vírou a oddaností. Nikdo jiný není tak předurčen věci a kultu Císaře jako ony.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.