Lovec čarodějnic Tyrus

Tyrus je důrazným následovníkem monodominantní filozofie - úžasným mužem, jehož krvavé očišťování za sebou nechává tisíce hereretiků zemřelých ve spánku. Nedůvěřivý ke všem psykerům, dokonce i těm pravděpodobně očištěným Inkvizicí, je Tyrovým přesvědčením pronásledování a zabíjení každé čarodějnice, mutanta a čaroděje v galaxii (včetně cizáckých psykerů). Pokud to, spolu s tímto konáním, znamená i vyhladit i ty, kteří se pokoušejí ochraňovat tyto odporné tvory, udělá to. Tyrus je snad jedním z nejaktivnějších inkvizitorů, co se týče vnitřní kontroly, zuřivě loví ty, kteří se zdají být heretiky uvnitř jeho vlastní organizace.

 

Inkvizitor Tyrus

 

Zkoušky a ordeály

Tyrus je velkým vyznavačem mnoha tajemných a náboženských zkoušek a ordeálů využívaných ke zjištění viny nebo neviny těch, které vyšetřuje. Jedním z nejoblíbenějších je Zkouška rovnováhy, při níž je kapka krve obviněné osoby položena na velmi přesné váhy proti stejnému množství vody posvěceného členem Ecclesiarchie. Pokud se krev ukáže být těžší, věří se, že je tomu tak díky tomu, že je tížena vinou zločinů svého vlastníka, který je pak odsouzen.

Ordeál čepelí je dalším, který Tyrus nejslavněji využil na Sarcaphonovi z Gladrinus VI. Těžký, jako ocel ostrý meč je dán do ruky potenciálního heretika, který jej musí držet nad svou hlavou, zatímco inkvizitor vyjmenovává jeho obvinění srovnaná podle jejich vážnosti. Pokud dokončí tento úkol bez toho, aby upustil meč nebo aby se jeho ostrá strana zakrvácela, ukáže se být neviným. Pokud je prolita krev nebo meč spadne, poslední přečtené obvinění a ta, která následují, jsou považována za pravdivá. Zázrakem, Sarcaphon Hydrupasta úspěšně vydržel tento ordeál po tři a půl hodiny, zatímco Tyrus četl téměř 1000 obvinění proti němu vznesených.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.