Ordo Sicarius

Ordo Sicarius je relativně nová součást Inkvizice, vytvořená aby sledovala Officio Assassinorum.

Po Věku odpadlictví, vedeným Gogem Vandirem, vypukly uvnitř Officio Assassinorum samotného války o očištění. Officio bylo totiž prorostlé korupcí a velký mistr assassinů jej srazil na kolena, aby jej očistil. Officio bylo v té době změněno v ruiny a nutně potřebovalo plnou reorganizaci. Po důkladném vyšetřování usoudil inkvizitor Jaeger, že je třeba zvláštního oddělení Inkvizice, které by ještě podrobněji sledovalo a kontrolovalo Officio. Jeho návrh byl přijat a bylo vytvořeno Ordo Sicarius, aby monitorovalo Officio kvůli známkám korupce a odhalovalo a trestalo provinilé osoby.

Na žádost Inkvizice Officio Assassinorum také souhlasilo s náledujícími změnami:

Chrámy assassinů byly přesunuty na různá místa, takže pokud by jeden z nich byl zkorumpován vlivem cizáků (či démonů nebo kacířů), ostatní by zůstaly nezkaženy. Jakýkoli atentát vyžaduje dvoutřetinové množství hlasů senátu nejvyšších lordů Terry. Všechny atentáty následuje podrobná zpráva o misi, která je vždy zkoumána Inkvizicí. Všichni assassini, s výjimkou těch z chrámu Eversor, podstupují, pokud se to zdá nutné, opakované psycho-vyšetření před zrakem Inkvizice.

Největším problémem Officio Assassinorum byla, a zřejmě stále je, vysoce tajnůstkářská organizace. Aby jej bylo možno efektivně sledovat, nutí to k práci na hranicích svých možností, ne-li za nimi. Proto jsou u různých chrámů někteří agenti Inkvizice, assassini-inkvizitoři, kteří poskytují potřebné informace Ordo Sicarius.

Ordo Sicarius, do dnešní doby, úspěšně odhalilo dva pokusy o atentát na nejvyšší lordy samotné (a úspěšně jim i zabránilo) a také zabránilo zavražděni inkvizitora, který úzce pracoval s orky v sektoru Lamina.

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.