Řád Naší Umučené Paní

Sestra řáduOtlučen a zahanben ztrátou své arci-abatyše v úlu Tempestora, duch řádu Naší Zmučené Paní se začal uzdravovat a znásobovat své úsilí. Sestry a novicky přislíbily znovu získat Tempestoru a vymoci si svou arci-abatyši, vsadily na svou absolutní víru v Císaře, když nemilosrdně ničily všechny orčí armády, které potkaly.

Jejich neotřesitelná odhodlanost se šíří do jakýchkoli sil, které vedle nich bojují, a objevilo se už mnoho imperiálních důstojníků, kteří, inspirováni přítomností sester, se rovněž přidali ke slibu řádu. Během všech bitev, kterých se dosud účastnily, sestry Naší Umučené Paní ujasnily válečným bandám, kterým čelí, jednu věc - pro orky není na Armageddonu místo.

Umístěn v klášterním sanstoru na Ophelii VII, řád Adepta Soritas Naší Umučené Paní má koventy po celé galaxii a je jedním z největších vojenských řádů. Původně označován jako řád Ohnivého Srdce, sestry změnily své jméno během století poté, co byly založeny ecclesiarchou Alexiem XXII, v památce na nejvyšší obět učiněnou jejich patronkou, svatou Kateřinou.

Sestry Naší Umučené Paní byly vždy obvyklým zjevem po sektoru Armageddon, kde bránily osamělé světy před cizáckými útoky a významně regulovaly životy těch, kteří spadali pod jurisdikci Ecclesiarchie. Základna jejich autority leží ve velké svatyni svaté Kateřiny vystavěné v zástavbě úlu Tempestora, centru aktivit všech členů Ecclesiarchie, kteří sídlí na Armageddonu.

KnihaKdyž se ze znečištěných vod Vařícího moře vynořily orčí ponorky, byly sestry Naší Umučené Paní v první linii obrany úlu Tempestora. Čiré překvapení orčí lstivostí způsobilo zmítání mnoha imperiálních jednotek ve zmatku a cizáci byli schopni ovládnout významnou část podúlí během několika krátkých hodin útoku.

Utrpějíce závratné ztráty, jak orci útočili znovu a znovu, sestry byly odraženy zpět skrz temné zatuchlé tunely a zákoutí Tempestory a poté přímo do srdce úlu samotného. Imperiální velící struktura se začala tváří v tvář rychle postupujícím orčím hordám rozpadat, s mnohem jednotkami úlové milice vyslanými posílit pozice, které orkové už přemohli. Obrana se rychle zvrátila v hon na sestry a rozptýlenou milici, kterou se jim podařilo shromáždit. Orkové samotní se vyžívali v chaotických útocích a převzali veškerou výhodu z neschopnosti Impéria je zastavit. Nemělo trvat dlouho, než byly sestry řádu zatlačeny zpět za mohutně opancéřované dveře jejich svatyně.

Jakmile byly na své posvátné půdě, sestry odmítly ustoupit kamkoli dál a bitva zintenzivněla, když se řád shromáždil k obraně svatyně, zoufale povolávající všechny bojeschopné členy Ecclesiarchie uvnitř, aby položili své životy v úsilí o zadržení cizáckého útoku.

Bitevní helma

Jinde v úlu Tempestora byli orkové volní, postupně ničili jakýkoli imperiální odbor a přidali další vítězství ke Gorkem požehnanému vůdcovství válečného pána Ghazghkulla. Vně hlavních dveří svatyně umírali sestry a orkové společně, zaklesnuti ve vražedném boji, jak, palec po palci, pouhá velikost cizáckého množství zatlačovala sestry nazpět. Řád Naší Umučené Paní statečně bojoval boltery a plamenomety dokud, nakonec, odhodlaná zteč válečného bosse Nagrima a jeho nobů v mega-pancířích, neprorazila skrz zadní část linie sester.

Ramenní plátCo následovalo bylo nejtemnějším okamžikem, který řád kdy zaznamenal. Sestry, stahující se, když se zoufale pokoušely znovu se přeskupit, byly trhány na kusy nezastavitelnou zelenou záplavou, která se valila svatyní, chtivá zničit sestry jednou provždy poté, co se odvážily stavět se proti orkům tak dlouho. O hodinu později nebylo ve svatyni ponecháno jediného živého člověka. Orkové zvítězili, neboť úl Tempestora byl jejich.

Po pádu Tempestory mohl řád Naší Umučené Paní jen stěží nasadit na bojištích Armageddonu ekvivalent tří kompanií. Ztráta svatyně poslala celým řádem vlny šoku a vedla mnohé novicky ke zpochybňování jejich víry v božského Císaře. Ačkoli se stále otřásající z této drtivé pořážky, řád se rychle zotavil a přísahal vyhnat orčí nájezdníky a získat Tempestoru za jakoukoli cenu. Ačkoli je mnoho sester roztroušeno po Armageddonu Prime a Secundus, v tomto slibu se spojily a ukázaly se velkým stabilizačním vlivem mezi regimenty imperiální gardy, které bojovaly vedle nich. Jejich hrdinství a fanatická oddanost Císaři už byly zásadními v odražení několika orčích útoků a řád stále zůstává ceněným prvkem v obtížné obraně Armageddonu.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.