Řád Stříbrného Rubáše

Sestra řáduAčkoli byla hlavní část jejich sil přidělena do Ohnivých pustin, řád Stříbrného Rubáše se rozptýlil do téměř každé válečné zóny na Armageddonu. Ačkoli imperiální velitelé často viděli spojenecké jednotky řádu s určitou nedůvěrou, sestry se ukázaly být spolehlivými obránci proti útočícím orkům. Jejich naprostá víra v božského Císaře byla v několika střetech zásadní. Otlučení a sklíčení gardisté získali novou sílu, když sestry odmítly ustoupit pod divokými orčími útoky a v úlech vzrušená slova o odporu vyslovovaná sesterstvem ustálila rozhodnost celých populací. Kanovnice Carmina zavázala svou sílu řádu Stříbrného Rubáše ve slibu, že získá znesvěcený arciklášter v úlu Tempestora. Mnoho sister Stříbrného Rubáše bojovalo vedle těch z Naší Zmučené Paní, rozhodnuto přinést plný hněv Císaře nepřátelům, kteří se odvažují vkročit na posvátnou půdu.

 

+++ Datum: 2912999/M41

+++ Ref: Arm/55692234/ONJ

+++ Od: Generál Kurov

+++ Pro: Komisař Yarrick

+++ Re: Dispozice sil, Ohnivé pustiny, dovětek

+++ Myšlenka: Ztělesňujeme Jeho vůli

 

Komisaři,

po nedávném příchodu Adepta Soritas do úlu Volcanus, jsem získal volnou ruku k vyslání čtyř kompanií řádu Stříbrného Rubáše, aby se střetl s nedávnými orčími výsadky v Ohnivých pustinách. Zbytek pak byl rozdělen do půlkompanií a rozmístěn po Prime a Secundus.

Jak jsme si všichni vědomi, řád Stříbrného Rubáše je známý svým mandátem na regulaci aktivit nejen členů Ecclesiarchie, ale i ostatních imperiálních organizací, se kterými vejde do kontaktu. Ačkoli oceňuji jejich horlivost a úspěch při vykořeňování zrádců a rebelantů v našich řadách, efekt na celkovou morálku jakéhokoli bojujícího oddílu během jejich vyšetřování téměř vždy působí při pokračujícím očišťování negativně.

Posvátný mečMůžeme být jen šťastní, že kanovnice Carmina je méně horlivá, než její předchůdkyně, zvláště tam, kde jsou zainteresování Adeptus Astartes. Doporučuji vám projít imperiální záznam Ref: Jan/44698822/SMG ohledně útoků na čelní základny Rumělkových Andělů v době, kdy byl řád pod vedením kanovnice Dissenty.

S většinou našich sil přidělených na Armageddon Prime a Secundus, by rozmístění řádu v Ohnivých pustinách mohlo vysoce redukovat třenice mezi našemi silami, zvláště jelikož kanovnice Carmina v minulosti ustoupila některým z velitelů vesmírných mariňáků, kteří tvoří obranu severního kontinentu.

Během poslední obhlídky továrního komplexu Diabolus na mě fabrikátor-mistr naléhal v otázce významu pokračujících dodávek minerálních rud pro jeho strojní dílny. A jelikož nejryzejší materiály na Armageddonu jsou těženy v Ohnivých pustinách, je zásadní, abychom od nich neodvraceli pozornost kvůli intenzivním bojům, které se i teď rozhořívají v Prime a Secundus. Z toho důvodu by se přidání čtyřech kompletních kompanií Adepta Soritas mohlo v Ohnivých pustinách ukázat jako zásadní prvek. Nyní, když Třetí válka o Armageddon vypukla ve své velikosti, se bude řád Stříbrného Rubáše více soustředit na zničení orčích nájezdníků spíše než na správu našich vlastních sil. Navzdory pověsti, která ho předchází v delších kampaních, je řád skvělou bojovou organizací, která poskytne pevný základ pro zbytek našich armád v Ohnivých pustinách.

Váš, v obraně Impéria,

generál Kurov

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.