Šedí Rytíři

Šedí RytířiŠedí Rytíři jsou jedni z nejspecializovanějších obránců lidstva. Byli založeni někdy během Druhého zakládání (i když je to nepotvrzené). Narozdíl od běžných vesmírných mariňáků z Adeptus Astartes, nemá kapitula Šedých Rytířů svého primarchu, ale je vytvořena ze speciálně upravených genů. Říká se, že sám Císař vydal příkaz ke zformování této unikátní kapituly, aby vytvořil armádu určenou k zabíjení zrůd Chaosu, i když je to samozřejmě težko ověřitelné. Když se podíváme na masakry při Horově Herezi, je jasné že tito vojáci jsou potřební.

Zapsaní jako kapitula 666, Šedí Rytíři jsou prodlouženou rukou nejtajemnější ze všech lidských organizací, organizace Ordo Malleus. O Ordo Malleus se vždy mluví jen šeptem a i když jsou oficiálně považování jako dozorci nad samotnou Inkvizicí, jejich pravý účel je mnohem prozaičtější, to jest ničení démonů.

Šedí Rytíři jsou nejčastější bojovníci Ordo Malleus a většinou je jejich pán kapituly člen Vnitřní konkláve Inkvizice. Šedí Rytíři nejsou od narození bojovníci. Z mnoha mužů vybraných na tuctech světů se vyberou ti nejodvážnejší a nejsilnejší ve víře a ti mohou podstoupit trénink. Adepti jsou převezeni na Saturnův měsíc Titan, kde podstoupí testy víry, síly, odolnosti a odvahy, které zlomí všechny kromě nejsilnějších bojovníků. Těm jsou potom naočkovány geny, které z nich udělají vesmírné mariňáky. Teď mohou adepti začít s opravdovým tréninkem.

Nejpokročilejši genetika a psychologie udělá z Šedých Rytířů nejzdatnější bojovníky. Šest set šedesát šest rituálů odporu umožní Šedým Rytířům postavit se nejhrůznějším nepřátelům bez mrknutí oka a vydržet bolest, která by ochromila "normálního" vesmírného mariňáka. Jejich život je plný rituálů, meditací a sebezapření určených k posílení mysli a obrnění duše proti démonům. Šedí Rytíři jsou schopni odolat pokušení a medovým řečem poskoků Chaosu. Tato cvičení fungují a moc často se nestává, aby se Šedý Rytíř nechal přemoci temnými silami.

Je známo, že skrz necvičené psykery se do našeho vesmíru mohou dostat démoni Chaosu. Z tohoto důvodu se mezi Šedé Rytíře mohou dostat jen ti nejzručnejší a nejodolnější psykeři. Nejsilnější a nejčistší z těchto psykerů jsou trénováni dokud nedosáhnou mistrovství, které se vyrovná knihovníkům Adeptus Astartes. Ti, kteří prokáží své schopnosti v bitvě, se mohou dostat do slavné první kompanie a vzít si do bitvy upravené zbroje terminátorů s výzbrojí zabudovanou do rukavic. Knihovníci Šedých Rytířů jsou cvičeni v kombinování své síly dohromady k přesažení čehokoli, co by dokázali osamocení. Bojují v barokně zdobených brněních se symbolem kapituly, knihou propíchlou mečem. Bojují s nejlepší výzbrojí, jakou může Impérium vyrobit. Mohou stát samotní před vyšším démonem s rovnými šancemi, že ho zaženou zpátky do warpu.

Za tisíciletí, po která Šedí Rytíři bojovali proti silám Chaosu, zjistili hodně věcí, které inkvizitoři z Ordo Malleus prozkoumali a uspořádali do jedné sbírky. Tato prokletá sbírka informací je uskladněna na Titanu v místě nazvaném Librarium Daemonica. Je to jedno z nejhlídanějších míst v Impériu, protože kdyby se tyto informace dostaly do špatných rukou, mohlo by to hodně ovlivnit budoucnost Impéria. Každý Šedý Rytíř sebou nosí kopii svaté Liber Daemonica, svatou sbírku bitevních rituálů kapituly, uschovanou v keramitovém obalu svého hrudního brnění, což symbolizuje nejsilnější zbraň Šedých Rytířů a to neotřesitelnou víru v Císaře.

Moc Chaosu ohrožuje celou galaxii a přestože velení kapituly je v pevnosti na Titanu, malé týmy Šedých Rytířu jsou po celém Impériu. Vedeni nejlepšími navigátory z Navis Nobilitae a převáženi nejrychlejšími loděmi, jaké dovede Adeptus Mechanicus vyrobit, Šedí Rytíři jsou připraveni čelit silám Chaosu, ať zaútočí kdekoli. Každý Šedý Rytíř je připraven položit život, aby zabezpečil bezpečí Impéria a klidně se i obětuje, pokud je to možné. Přaním každého člena kapituly je být po smrti převezen zpátky na Titan a pochován v katakombách pod pevností. Velká deska v srdci pevnosti je popsána jmény těch, kteří padli v boji proti démonům a i když se nikdo mimo kapitulu nedozví o jejich statečnosti, jedni z největších hrdinů Impéria jsou pochováni na Titanu.

 

Zbroj Šedých Rytířů

Brnění Šedých Rytířů je velmi zdobené. Standartní symbol terminátorů je na levém rameni a pravém koleni, symbol Šedých Rytířů (meč propichující knihu) pak na pravém rameni a levém koleni. Každý Šedý Rytíř jde bojovat s kopií Liber Daemonicus nesenou ve speciální skříňce v hrudní části zbroje. Pečeti očištění jsou většinou na nohách a stehnech, značí odolnost vůči silám Chaosu. Každé brnění je vybaveno psychickým štítem, stejným jako je v oblecích Aegis, které nosí knihovníci. Zajištuje jim tedy skvělou ochranu proti psychickým útokům.

 

Psychická zbraň Nemesis

Psychická zbraň Nemesis je standartní výbavou terminátorů Šedých Rytířů. Tato zbraň ve tvaru kopí je vylepšená verze psychické zbraně nošené knihovníky. Každá Nemesis je vytvořena pro jednotlivého Šedého Rytíře, protože každý člověk má jinou psychickou energii. Zbraň vylepšuje nositeli umění boje zblízka nad schopnosti normálního vesmírného mariňáka. Navíc obsahuje bolter zabudovaný do držáku zbraně.

 

Psychický útok

Nemesis může být použita i jako zesilovač psychických sil nositele. Když nositel chce, vytvoří výbuch psychycké energie. Je to ovšem zbraň na poslední chvíli. Způsobuje totiž svému nositeli obrovskou bolest.

 

Obvyklá výbava

Nemesis obsahuje standartní bolter s omezenou municí. Je to důležitá součást zbraně umožnující nositeli bojovat i na dálku.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.