Šedí Rytíři 2

Nemám tušení, zda démoni cítí strach, pochybnosti či alespoň nejistotu tváří v tvář svým nepřátelům. Ale jestliže existuje něco, co u těchto prokletých monster dokáže takovýto pocit vyvolat, jsem si jist, že jsou to Šedí rytíři.

-Lord inkvizitor Zagthusa Zeist, Ordo Malleus

 

Lidstvo má jen velice omezené možnosti obrany proti děsům warpu. Přestože neochvějná víra může lidem zajistit jakousi útěchu, jen málo válečníků je schopno odvrátit byť jen posednutí slabým démonem. A to byl důvod, proč Císař stvořil Šedé Rytíře, oddanou kapitolu Adeptus Astartes. Jsou to ti nejelitnější vojáci s psyonickým výcvikem, každý vyzbrojen tím nejlepším vybavením a trénovaný k boji s nejděsivějšími stvořeními warpu.

Šedí Rytíři, byť malého počtu, jsou nejužitečnějším nástrojem, kterým disponuje Inkvizice pro boj s démony a následovníky temných bohů. Každý Šedý Rytíř je schopen pobít stejné množství kultistů a menších démonů, jako obyčejný gardista grotů.

Jelikož je počet Šedých Rytířů omezený, zvažuje jejich nasazení Inkvizice ve spolupráci s velením kapituly. A protože tato hrstka hrdinů musí čelit téměř nekonečným legiím warpu, které navíc můžou zaútočit kdekoliv v galaxii, je, mimo jiné, jejich existence držena v tajnosti.

Proto zvěsti o dva a půl metrových bozích války ve stříbrných zbrojích i akolyté a nižší služebníci Inkvizice považují jen za legendy. Bojovat vedle nich může být i pro samotného inkvizitora znepokojivý zážitek. Jejich drsný styl boje může vzbuzovat děs, ale nikdo jim nemůže upřít efektivitu. Zkrátka, mezi Císařovými vojáky neexistují lépe připravení bojovníci k vypořádání se s hrozbou démonů.

Šedý Rytíř v boji

Původ Šedých Rytířů

Původ kapituly můžeme vystopovat k posledním dnům Horovy Hereze, kdy arcizrádce Horus stál nad Terrou a chystal se zasadit smrtící úder Císaři. A galaxie by pak shořela v boji bratra s bratrem.

Císař předpověděl úlohu warpu a hrozbu Chaosu do budoucna. I kdyby porazil Hora, bylo jasné, že padlé síly budou stále představovat pro Impérium nebezpečí. Vybral proto svého nejvěrnějšího služebníka, Malcadora Strážce pečetě, aby zahájil speciální zakládání Adeptus Astartes a vytvořil válečníky schopné bojovat s hrozbami immateria. Na rozdíl od legií vesmírných mariňáků bylo toto zakládání malé. Formované do soběstačné kapituly, ne nepodobné budoucím kapitulám vesmírných mariňáků, zformovaných po Horově Kacířství.

Malcador po mnoho let sháněl první členy kapituly, kterou založil v absolutní tajnosti v klášteře, pro tento účel vybudovaném, na ledovém měsíci Saturnu, na Titánu. Měsíc, s klášterem čarodějné podstaty, skryl před zraky Impéria, a tedy i jeho nepřáteli, nacházejícími se uvnitř warpu samotného.

Ukryt ve skále a silném Gellarově poli, začal s výcvikem a tvorbou nejtajnějšího válečnického řádu. Ustanovil prvního velmistra, Januse, muže, jenž naplnil všechna očekávání Císařovy vize pro boj s temnými silami. Když se měsíc nakonec vrátil na své pravé místo, oběžnou dráhu Saturnu, bylo po Horově Herezi a Císař byl usazen ve Zlatém trůnu. Impérium bylo slabé, zničené dlouhými roky válek a chaosu a vnitřně rozvrácené zradou Císařových vlastních bojovníků. Tak nastal čas reorganizace a zrození Inkvizice, která započala dohled nad Císařovým panstvím. Šedí Rytíři byli včleněni do jejího středu pro válku proti Chaosu, která trvá do dnešních dnů. 

 

Legendární válečníci

Šedí rytíři mají s ostatními kapitulami vesmírných mariňáků mnoho společných rysů - obrovskou sílu, jedinečné bojové dovednosti, bioimplantáty i nezpochybnitelnou oddanost Císaři. Nicméně jsou i v mnohém odlišní.

Prvním rozdílem je úroveň výběru a výcviku. Přestože jsou ostatní mariňáci velice pečliví ve výběru kandidátů pro implantaci genoštěpů (biologického dědictví všech vesmírných mariňáků, kteří jsou přijati do kapituly). Po čemž adepti podstupují tvrdé testy a výcvik, dokud se nestanou plnohodnotnými členy kapituly. Šedí Rytíři jsou ještě důkladnější. Ke všem ostatním náležitostem, které jsou k tvorbě vesmírného mariňáka zapotřebí, musí mít Šedí Rytíři alespoň náznak nějakých psychických schopností, které v kapitule, s důkladnou péčí, přetvoří do účinné zbraně proti jejich nepřátelům.

Psychická síla je zásadní, a tedy i nezbytnou, součástí kapituly a patří mezi její nejsilnější zbraně ve chvíli, kdy boltery a rotomeče nejsou k ničemu. Šedí Rytíři jsou díky tomu schopní soustředit svou psychickou sílu jako skupina, kdy jeden z bratrů nebo bratr knihovník ventiluje skupinovou sílu. Tato schopnost zvyšuje jejich efektivitu proti všem nepřátelům, které se rozhodnou odrazit. Také jim to dovoluje postavit se těm nejděsivějším démonům, proti kterým nemá normální síla smrtelníků nejmenší šanci uspět.

Další odlišností je rozsah výcviku, kterým musí bitevní bratr projít. Jestliže je vybrán za člena kapituly, musí zocelit svou mysl i tělo proti psychické síle i hmatatelným pokušením démonických nepřátel, se kterými se může setkat. A je jen málo válečníků s tak silnou psychikou a výjimečnou odolností vůči moci warpu.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.