Sestry špitálnice

"Na nás je ctít mučedníky, ošetřovat padlé, bránit nevinné a vždy kráčet světlem."

- Špitálnická Kniha hodin

 

Špitálnické řády jsou nevojenskou součástí Adepta Sororitas, zasvěcenou uzdravování a poskytování lékařské péče všem občanům Impéria. Sestry novicky Adepta Sororitas, které projeví nadání pro léčení a starání se o potřeby druhých, jsou často uváděny do špitálnických řádů.

Jako nejvítanější z Adepta Sororitas, špitálnice jsou vysílány do válečných zón či pohromou stižených oblastí galaxie, poskytujíce lidu lidského Impéria zdravotnickou péči a rozžehnání, když je to potřeba. Sestry těchto řádů pomáhají chudým a uzdravují nemocné a zraněné v četných nemocnicích a klinikách provozovaných sesterstvem jako charita. Jejich kláštery často mají podobu nemocnic či útulků a řada z nich doprovází armády imperiální gardy. Často pak tvoří součást imperiální křížové výpravy, ve které slouží v polních nemocnicích na naloďovacích lodích na orbitu. Nicméně, jsou i vzácné případy, kdy postupují do bitvy spolu s jednotkami imperiální gardy, aby jim poskytovaly podporu přímo namístě, když je zraněn medik čety.

Jsou to tyto bitvuo zocelené ženy, které členové Inkvizice žádají, aby se jako akolytky staly členy jejich doprovodů. Tak zkušené jsou sestry špitálnice, že jsou považovány za světice obyčejnými vojáky, kteří mnohem více upřednostňují jejich jemné zacházení před hrubou prací prováděnou polními chirurgy Departmento Munitorum. Špitálnické řády dodávají chirurgy, doktory i sestry. Sestry špitálnice se obecně řadí mezi ty nejzručnější a nejsoucitnější chirurgy v celém Impériu.

Sestra

Sestry špitálnice často slouží v kooperaci se členkami ostatních řádů Adepta Sororitas. Jejich schopnosti v léčení a vracení zraněných bitevních sester na bojiště je činí neocenitelnými druhy pro řády Militant, stejně tak jako jejich znalost genetiky užitečnými pro vyšetřování řádů Famulous. Ve stejnou chvíli je jejich schopnost ovládání lidského těla často přivádí jakožto doprovod inkvizitora do mučící komnaty. Je pravým měřítkem jejich oddanosti Císaři, že tyto vysoce zručné a soucitné bytosti jsou schopné odložit svou osobní morálku a pokud je k tomu povinnosti volá, obrátit své ruky do nástrojů vyvolávajících bolest. Tyto sestry mají neskutečné ozdravné schopnosti a soucit se zraněnými, přesto zůstávají nesmiřitelnými nepřáteli heretiků, čarodějnic a mutantů okolo sebe.

Ačkoli jsou sestry špitálnice považovány za "jemnou" odnož Adepta Sororitas, v mnoha ohledech je to daleko od pravdy. Jakožto léčitelky, doktorky a pečovatelky o duši, jsou mezi řády zcela nepostradatelnými. Jsou však stále ochotnými a schopnými ochránkyněmi imperiální víry, připravené vypudit život z heretika, mutanta nebo jakékoli cizácké hrozby. Přesvědčení špitálnic, stejně jako jejich sester z jiných řádů, je zakořeněno v jejich touze bez váhání zničit nepřátele Císaře. Obdobně, ti nezasluhující buď neobdrží lékařskou péči anebo se při konečném rozhřešení setkají tváří v tvář s Císařem. To je důvodem, proč sestry špitálnice nemohou být vždy používány k vyšetřování usvědčených heretiků, neboť se u nich často stává, že v jejich péči umírají předtím, než vydají nějakou informaci.

Tradičně se sestry špitálnických řádů oblékají do lehké zbroje a róby léčitelů, které jim umožňují jednoduchý pohyb. Například, v sektoru Calixis, všechny, až na jeden řád, mají jakousi formu karmínového či nažloutlého nabarvení svých rób, které je označují jakožto lékařský personál. Jen řád Tichého Zármutku na Sigurdu IV nosí černě a nažloutle barevný schémat jakožto pokání za předchozí neúspěchy při léčení jim svěřených.

 

Známé řády

  • Řád Věčné Svíce
  • Řád Vyrovnanosti
  • Řád Očisťující Vody
  • Řád Pochodně
  • Řád Tichého Zármutku
  • Řád Vespily

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.