Skupina Vykupitel

Šedí Rytíři jsou elitní váleční rytíři Ordo Malleus, tajné sekce Inkvizice, jejíž jedinou zodpovědností je hledání a vymýtání démonických vpádů. Jsou povoláváni jen za těch nejhorších okolností, protože jich je počtem jen málo, ale jejich schopnosti jsou natolik velké, že by bylo plýtváním je nasazovat v normálním boji. Místo toho jsou Šedí Rytíři voláni jen, když je trhlina mezi materiální dimenzí a královstvím nočních můr zcela otevřena, což umožňuje průnik démonů podobně jako krve při zranění.

Legendární skupina Vykupitel je povolávána jen, když je trhlina tak velká, že hrozí pohlcení celé planety. Jen Šedí Rytíři mají svatou moc vracet i ty nejmocnější z démonů zpět do warpu a uzavřít trhlinu jednou pro vždy tak, abych řád a pořádek mohly znovu vládnout.

Stejně jako intriky Chaosu mohou nakazit a pošpinit posvátnou půdu, tak skupina Vykupitel ji může znovu očistit posvátnými kadidly a zbožnou litanií. Ačkoli to plně uzavře trhlinu do panství démonů, nejedná se o hlavní poslání skupiny Vykupitel. Jsou to totiž oni, kdo musí bojovat s démony, to oni je musí vypudit. Jakmile se jim to podaří, zahájí Šedí Rytíři rychle a efektivně své očistné rituály, aby ze země smyli povlak a korupci démonické špíny.

To ale není konec povinností Ordo Malleus. Jakmile je démonická nákaza vyčištěna, Šedí Rytíři a jejich inkviziční spolupracovníci buď zabijí nebo vymyjí mozky všem smrtelným lidem, kteří vedle nich bojovali. Žadnému nesmí být dovoleno být svědkem nákazy Chaosu v jeho nejčistší formě a žít dál, protože jakmile je semínko korupce zaseto, je prakticky nemožné jej odstranit. Taková je hrozná pravda skupiny Vykupitel, jelikož jedinou pravou spásou, kterou nabízí, je smrt.

Přestože imperiální záznamy postrádají jakoukoli zmíňku o skupinách Vykupitel Šedých Rytířů, dějiny Impéria jsou narušovány nespočetnými warpovými trhlinami a drastickými prostředky obrany proti nim. Možná nejšokujícím z nich bylo Ztrestání Drughu. Drugh byla planeta, která byla zamořena násilnickou nákazou zvanou zimnice duše. Taková byla síla nadpřirozené nemoci, že se v břiších obětí epidemie otevřela trhlina umožňují Nurglovým pěšákům dostat se ven. Ačkoli planetární obranné síly bojovaly s vírou a zuřivostí, jen včasná intervence Ordo Malleus zabránila nemoci rozšířit se z hlavního města, načež bylo město samotné zcela smeteno střelbou útočných křižníků Šedých Rytířů. Celé populaci Drughu byla vymazána mysl, aby bylo zabráněno šíření démonické nákazy. Za méně než měsíc se tak kdysi prosperující planeta se statusem továrního světa změnila na divoký svět.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.