Posvátné splození Tlazcotla Lhostejného

SymbolŘíká se, že Tlazcotl ztělesňuje chladnokrevnost rasy lizardmenů a jeho následovníci jsou apatičtí k událostem kolem nich, bez ohledu na to jak jsou extrémní a nervující. O služebnících tohoto božstva se říká, že jsou chladní, trpěliví a nevnímaví, dokonce i saurové, a naprosto zbavení emocí. Jsou samozřejmě zcela beze strachu, nic na zemi je neobtěžuje. Pohled na ně mění nejstatečnější muže ve chvějící se trosky, které nevydrží žádný nátlak těchto válečníků a oni sami budou pokračovat v boji do té doby, než poslední z nich bude ležet mrtvý nebo jejich nepřátelé nebudou poraženi. 

Saurus Tlazcotlova zrozeníCestovatelé, kteří se s nimi nedávno potkali je popisují jako chladné a apatické, dokonce jich hrstka měla tu smůlu, že museli čelit tváří v tvář lizardmenům zrozeným pod vlivem Tlazcotla. Jeden dobrodruh plenící v hrobky tvrdí, že ztroskotal na jih od Port Reaver a putoval dále na jih, doufajíc, že dosáhne Města v bažinách, předtím než ho piráti, kteří ho pronásledují, dostihnou, a kde se pokusí zbavit zlaté masky, kterou ukradl v lizardmeních ruinách. Po týdnu na cestě narazil na jednotku lizardmenů stojící mu v cestě a neviděl jinou možnost, než s nimi vyjednávat o průchodu přes jejich území. Jeho jednání se setkalo s kamenným klidem, a ačkoli saurové ani nepohnuli, aby mu ublížili, určitě ani neudělali žádný pokus o komunikaci. Znechucen nedostatečnou domluvou a nedočkavý, zda se lizardmeni rozhodnou o tom jestli se ještě může zdržet na jejich území, odhalil ukradenou masku a zmizel podél pobřeží, sledován nervózními pohledy. Když se naposled otočil, uviděl, že lizardmeni jsou rozmístěni do široké bojové linie a zahrazují území od místa nejmenšího až do místa největšího přílivu, a že piráti, kteří ho posledních sedm dní pronásledovali, jsou na dohled. Piráti početně nesmírně převyšovali saury, ale lizardmeni neukázali ani špetku obav, když rozestoupené linie hrdlořezů zaútočily. Nadcházející bitva byla extrémně krvavá, když piráti tlačili na saury, ale lizardmeni jednoduše neustoupili ani o píď ačkoli byli vyčerpání divokou hordou, která vrazila do jejich linií. 

Když slunce začalo zapadat, proud bojů se zastavil, protože piráti byli moc unavení na pokračování v útoku. Oni ustoupili, ale saurové zůstali, strážili dál své území podle nějakého tichého rozkazu. Dobrodruh se otočil a pokračoval na své cestě na jih, jistý si tím, že piráti už nebudou schopní ho pronásledovat, ale zároveň snášejíc pocity viny, že tolik lizardmenů zemřelo, jen aby bezděčně usnadnili jeho únik s jejich vlastním pokladem.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.