Zoraida, Babizna

ZoraidaStará babizna Bayou moc dobře zná pravdu za největšími záhadami Malifaux. Neboť její osud je zbraní tasenou proti těm, kteří by Malifaux škodili. Je tam, kde rozhoduje osud. Její manipulace lidmi a událostmi je tak lehká, že dokonce ani ty nejmenší záchvěvy jejího vlivu nezůstávají poté, co jsou kolečka uvedena do pohybu. Její pověst vykladačky osudu vede mladé muže a ženy, aby se postavili nebezpečím Bayou při hledání její rady. Odpovědi, které jim dává, poté mění jejich životy, samozřejmě pokud ono setkání přežijí. Mnozí se už do Města nevrátí. Místo toho zůstanou po jejím boku, zotročeni její magií navždy.

Tvorové Bayou ji stejně tak uctívají, jako se jí bojí. Když je volá, věnují pozornost jejím příkazům a poskytují ji, jakoukoli službu vyžaduje. Když je nucena bojovat, používá siluridy, gremliny a jiné slaboduché tvory jako kanonenfutr, zatímco ona sama uvězňuje své nepřátele do sítě utkané z vláken osudu. Když její protivníci ucítí brnění v páteři, vědí, že na ně hledí - sleduje... a čeká.

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.