Otec Lucien Sforza, autorizovaný nájemný lovec

Symbol Sforzy"Čtyři střely, tvořící kříž. Znamení lovce monster... byl tady Sforza." Davitz Torgavanov, inspektor-důstojník Securitate, vyňato ze souborů případu 0074783929-CJ.

Otec Sforza je unikátním nájemným lovcem a dobrodruhem, který byl dříve klerikem a stále i nosí kněžský kolár. Jeho tvář je protáhlá, vážná a bledá, s ostrýma černýma zářícíma očima a tak nádhernýma rukama, že se zdají, že patří andělu. Jeho vzhled je působivý a on sám vyzařuje auru hrůzy a respektu. Kráčí dlouhými, elegantními kroky a má vzhled vražedného gentlemana. Je vzdělaným mužem, schopným a aktivním, ale poznamenaným žhavým cejchem hanby. Kdyby pokračoval ve své církevní kariéře, pravděpodobně by se stal svatým, ačkoli strašlivým a temným.

Otec Sforza

Jeho oděv a zbraně vypadají čistě, ale jsou obnošené častým užíváním. Všechna jeho výzbroj je upravená a přizpůsobená stejně jako pistolníkova. Otec Sforza je lovcem, vyšetřovatelem a katem - takřka romantickou postavou, s legendou ležící za sebou. Opravdový profesionál, efektivní a bezcitný, který rozeznává nebezpečí vnitřních reakcí, nezávislý na potěšení, které mohou poskytnout. Během své kariéry si Sforza vybudoval děsivou reputaci, získal výjimečné množství odměn, lovící stejně tak lidi jako divoké cizáky. Pouhé zmínění jeho jména děsí lupiče a vyhnance, ale on sám o sobě není krutou osobou. Abychom to vyložili jednoduše, je jako žralok, nemůže změnit svou povahu.

Běžná sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.