Tearlach McMurrough

Symbol

Symbol"Buaidh No Bas" ("Vítězství nebo smrt"). McMurroughovo motto ve skotské galštině.

McMurrough je psí námezdný válečník, nejtvrdší námezdní síla, kterou lze mezi žoldáky najít. V současnosti je uvězněn ve své formě Psího válečníka a není schopen se vrátit do formy Psí tváře. Nosí nelegální templářský meč, pokročilou zbraň se zabudovanou umělou inteligencí. Jak se McMurrough do této situace dostal a jakou roli v tom hraje společnost Hassassinů? To ještě čeká na odkrytí.

"Spáry k pronájmu" bylo to, jak Kaid Fades popsal McMurrougha, když jej poprvé viděl. Je to svalnatý a rychlý zabijácký stroj na boj zblízka se zrychlenou reakční dobou, schopný překonat bojiště a zničit své protivníky ještě předtím, než si jej všimnou.

McMurrough (nový model)

Dearg (Rudý) McMurrough bylo jeho jméno v týmu Dog-Bowlu z jeho rodné vesnice, pro rudý nádech některých částí jeho srsti. Tearlarch McMurrough je jedním z těch drsných, tvrdohlavých a apatických jedincům, které čím víc zkoušíte, tím silnějšími a tvrdšími se stávají. Byl učen zatnout své zuby a vydržet vše, co se na něj vrhne, čekaje na svou příležitost. Soběstačný a mající bystrou inteligenci, má jen pár vazeb, krom těch, kteří mu platí. Tvrdé lekce jeho života a smutné dětství ho naučily být nezávislým. McMurrough ví, že jeho jediným spojencem je on sám. Naučil se základům vojenského života tvrdou cestou, mezi Cameronianci, skotským dobrovolnickým regimentem psích válečníků: nějaké ty základní lekce se zbraněmi a poslali ho přímo do boje.

Tearlagh McMurrough

Jeho život jako žoldáka na frontě vybrousil jeho techniky boje a přežití, ztvrdil jeho srdce vůči utrpení války. McMurroughova potenciálu si všiml Kaid Fahesh. K tomu byl donucen se nedobrovolně přidat a byl vybrán za člena jeho osobní gardy na Ariadně. Fahesh vycítil jedince, který byl výjimečně vášnivý, rozhodný a houževnatý, jehož dětství plné zášti a odmítnutí bylo nesrovnatelné. Věděl, že využíváním těch emocí v jejich nejryzejší formě a jejich rozmotáním získá nejlepšího válečníka ve svých službách. McMurrough ukázal svou cenu v ariadnijských Komerčních konfliktech, ale největší bojovníci mohou být stejně tak nevypočitatelní jako smrtící. McMurrough nechtěl být něčím mazlíčkem a po nějaké době u Faneshe z práce odstoupil. Nyní je Tearlach Dearg McMurrough žoldákem na volné noze, který se volně potuluje a nabízí své služby tomu, kdo dá nejvíc.

Běžná sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.