Anrakyr Cestovatel

Anrakyr, také známý jako Anrakyr Cestovatel, je necronský vládce, formálně pán hrobkového světa Pyrrhia. Po jeho probuzení z Velkého spánku byla jeho mysl zcela neporušená a naplněná velikým cílem znovu spojit necronské dynastie.

AnrakyrOpustil svůj svět Pyrrhia a vedl svou armádu směrem ke hvězdám s cílem zničit veškerou existenci cizáckých uchvatitelů obývajících kterýkoli z hrobkových světů, na který narazí. Z každého hrobkového světa, jež probudil nebo vyhnal nezvané cizáky, si vybral desátek v podobě válečníků nebo zbraní, aby je připojil ke svému cíli.

Jeho snahy měly za následek jeho rostoucí oblíbenost v necronské společnosti, ve které na něj někteří pohlížejí jako na ztělesnění šlechetnosti, křižáka na tažení proti nižším rasám. Toho, který se vzdal svého veškerého postavení. Oproti tomu ho ale jiní z necronů považují obyčejného banditu.

V bitvě je Anrakyr doprovázen elitní legií nesmrtelných známou jako Pyrrhianští Věční, nehynoucími veterány naprosto oddanými svému pánu a taktéž vražedně účinných. Anrakyr je rovněž schopen na krátkou dobu převzít kontrolu nad systémy nepřátelských zbraní, oklamat jejich zaměřovací senzory a obrátit je proti jejich vlastním bojovníkům, způsobuje tak chaos v řadách nepřátel.

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.