Necronské dynastie

Necronské dynastie jsou bývalé velké rody Necrontyr. Nyní jsou však středobodem příslušnosti každého necrona. Věrnost dynastii byla kdysi čistě jen záležitostí rodiny a tradic, nyní je ale zakořeněna skrze dobývání a naprogramování. Před příchodem bohů C'tan existovalo mnoho stovek dynastií Necrontyr. Díky Válkám o odtržení, Válce nebes a Vzpouře proti C'tan bylo mnoho z těchto dynastií zničeno. Je nemožné říci, kolik jich dodnes přežilo, ačkoli číslo se bude pořád pohybovat v řádu stovek.

Vzhledem k tomu, že Mlčenlivý král zničil řídící protokoly ovládající rasu necronů, působí nyní necronské dynastie zcela nezávisle a sledují své vlastní zájmy. Každé dynastii vládne necronský vládce, zatímco nejsilnějším dynastiím. které zabírají celý sektor vesmíru, mohou vládnout phaeroni. V současné době je tou nejsilnější z necronské rasy dynastie Sautekh.

 

Vládnoucí rada

Symbol TriarchyTriarcha byla vládnoucí radou říše Necrontyr před její přeměnou v necrony. Často vyvracována Válkami o odtržení, se Triarcha opakovaně pokoušela najít způsob, jak znovu sjednotit rasu Necrontyr a to skrze společného nepřítele – kterým se stali Pradávní - anebo sliby nesmrtelnosti vyslovené C'tany.

Triarcha samotná se sestávala ze tří phaeronů a vládců jednotlivých dynastií Necrontyr. Hlavou Triarchy byl Mlčenlivý král - označovaný tak z toho důvodu, že oslovoval své poddané pouze prostřednictvím dalších dvou phaeronů. Nominálně dědičná pozice a krátká délka života všech necrontyr zajišťovala, že titul Mlčenlivého krále mnohokrát přešel z jedné královské dynastie na další. Posledním Mlčenlivým králem je Szarekh. Agenti a strážci Triarchy byli známí jako pretoriani Triarchy.

 

Seznam dynastií

Dynastie Agdagath

Dynastie Atun

Dynastie Altymhor

Dynastie Arrynmarok

Dynastie Charnovokh

Dynastie Dyvanakh

Říše Severedu

Dynastie Khansu

Dynastie Kardenath 

Dynastie Mephrit

Dynastie Nekthyst

Dynastie Nephrekh

Dynastie Nihilakh

Dynastie Novokh

Dynastie Ogdobekh

Dynastie Oroskh

Dynastie Oruscar

Dynastie Sautekh

Dynastie Sarnekh

Dynastie Sekemtar

Dynastie Thokt

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.