Nemesor Zahndrekh

Nemesor ZahndrekhNemesor Zahndrekh kdysi patřil mezi ty největší generály v dynastiích. Díky jeho dobyvačným tažením se svět Gidrim pozvedl z vládnutí malé a bezvýznamné planetě na okrajích galaxie k jako železo pevném sevření nad tuctem hvězdných systémů. Zandrekhovy armády jsou neustálou hrozbou na východním okraji galaxie, ale přes svůj vojenský talent Zahndrekh nevidí realitu takovou jaká je. Jeho mysl během Velkého spánku utrpěla poškození a kvůli tomu je uvězněn hluboko v minulosti, ve Válkách o odtržení, které zničily jeho kus galaxie. Ve své mysli stále bojuje na těchto taženích jako tvor z masa a krve, drtí bouřící se krále a znovu přivádí svá dominia pod svou vládu. Kdykoli je to možné, snaží se Zandrekh o to, aby byli nepřátelští velitelé zajati, ne zabiti, a poté hoštěni jako vážení zajatci. Ačkoli mysl Nemesora Zahndrekha není vždy na tom pravém místě, jeho fenomenální schopnosti a vybavení zajišťují, že je víc než schopen vypořádávat se s čímkoli, co proti němu vrhne nepřítel.

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.