Pád dynastie Khansu

V žádném případě nešli všichni členové společnosti Necrontyr dobrovolně do transformačních komor a zvláště pak nobilita dynastie Khansu bojovala se zahájením biotransferu více než většina ostatních, a to při každé příležitosti. Když začalo být zřejmé, že žádná míra politického manévrování ani manipulace nemůže zabránit tomu, co přijde, zahájila dynastie Khansu ozbrojené povstání pro Triarchům.

Ovšem jediný phaeron, nehledě na to, jak mocný, nemohl doufat v úspěch v boji proti zbytku dynastií a jejich pánům C’tan. Korunní princ Rakszan byl jedním z mála šlechticů v dynastii Khansu, který si dobrovolně vybral biotransformaci. A poté proklel svůj lid za jeho hloupost v odmítání toho, co mohlo být novým věkem slávy.

Pro jeho loajalistu k Triarchům byla Rakszanovi dána vysoká vojenská hodnost a jeho první tažení byla ta, která srazila jeho rodové druhy na kolena. Jeden po druhém padaly jádrové světy Khansu, s korunním světem Hamun jako posledním. A těch pár posledních rebelů, co přežilo, bylo násilně odtaženo do transformačních komor.

Zprvu byl Rakszan potěšen, neboť si myslel, že jeho lid teď bude mít šanci znovuzískat čest ztracenou v boji proti Triarchům. Nicméně, jak Nebeská válka postupovala, byl svědkem toho, jak C’tan a jejich nohsledi systematicky ničí jeho dynastii. K porážce byla přidána pomsta, neboť necroni dynastie Khansu byli nasazováni v čele každé bitvy, nebo vysíláni na tažení, ve kterých měli jen málo šancí na úspěch a žádné na přežití. Kousek po kousku došel Rakszan k uvědomění velikosti své chyby. A když vypukla necronská rebelie proti C’tan, nikdo nebojoval tak tvrdě, aby svrhl Hvězdné bohy, jako on.

Tou dobou byla dynastie Khansu jednou provždy ztracena, její nobilita zničena ve Válce nebes, její válečníci a nesmrtelní uzmuti jinými dynastiemi a přeprogramováni do jejich služeb. V celé galaxii zůstal jen Rakszan, aby mohl mluvit o svém povražděném lidu, a on sám sebe ve svých myšlenkách viděl jako zrádce.

S žádnou jinou cestou, jak odčinit svou zradu, přísahal Rakszan, že zajistí, aby byl každý kousek C’tan uvězněn. Tak, aby jejich rasa nikdy nemohla znovu povstát. A to  je úkol, který následuje do dnešních dní.

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.