Szarekh, Mlčenlivý král

Szarekh, taktéž známý jako Mlčenlivý král byl posledním panovníkem Triarchy, neboli vládnoucí rady, cizácké rasy Necrontyr a později i necronů. V době jeho vlády už byla říše Necrontyr zapojena do krutého boje proti Pradávným. V zoufalství Szarekh souhlasil s vytvořením spojenectví s C'tan a následným převedení Necrontyr do nových těl z živého kovu zvaného necrodermis, čímž se stali necrony. 

Nicméně, zatímco nyní žili nesmrtelným bytím a z Války nebes mohli konečně vyjít jako vítězové, Szarekh si uvědomil, že se jeho lid stal jen bezduchými loutkami C'tan a dokonce ještě předtím, než brutální válka zcela skončila, vypracoval svou přesnou pomstu na hvězdných bozích.

Čekaje na svou chvíli, Szarekh vyčkal dokud Pradávní nebyli definitivně poraženi, než konečně vedl necrony ve vzpouře proti C'tan. Nakonec své bývalé pány porazil a roztříštil je do pouhých úlomků. Nicméně, Szarekh viděl, že nové rasy vytvořené Pradávnými, jako třeba eldaři, se nyní stávají dominantními, a necroni, vyčerpáni věky válek se jim nemohli postavit.

Nařídil tak necronům stáhnout se na své hrobkové světy a uložit se k Velkému spánku, probudit se o šedesát milionů let v budoucnosti a znovu si nárokovat svou nadvládu nad galaxií. Mlčelivý král se však ve spánku nepřipojil ke svému lidu. Místo toho zničil příkazové protokoly, které mu umožňovaly kontrolu nad rasou necronů a cestoval do nicoty mezigalaktického prostoru, kde mohl najít nejen útěchu, ale také pokání za zatracení rasy Necrontyr.

 

Nedávná historie

744.M41 - Mlčenlivý král ukončuje své dobrovolné vyhnanství a vrací se do galaxie poté, co se setkal s tyranidy v mezigalaktické prázdnotě a pochopil hrozbu, jež představují. Začal pouť napříč galaxií s družinou svých věrných pretoriánů Triarchu, aby probudil hrobkové světy, které byly dosud stále ve spánku, tak aby se mohly spojit proti tyranidům.

995.M41 - Třetí kompanie vesmírných mariňáků Krvavých Andělů v čele s Dantem bojovala s legiemi necronů Mlčenlivého krále v operaci Gehenna po dobu tří týdnů, neschopni překonat jeden druhého. Alespoň než se tyranidé objevili nad tímto imperiálním úlovým světem a Krvaví Andělé a necroni Mlčenlivého krále byli nuceni spojit své síly, aby porazili společného nepřítele. Po bitvě na Gehenna Prime se Dante a Mlčenlivý král rozešli každý svou vlastní cestou, příliš vyčerpaní z bojů proti tyranidům.

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.