Útok na Progon

Odesílatel: Výzkumná Stanice Magos Biologis: Danebar

Příjemce: Nalliesea III

Datum: 8637999.M41

Astropat: Prime Estelis

Ref: INQ.XB.13051/N

Shromážděno: Magos Biologis Urieth Malkar

Můj Pane,

Právě jsem dostal hlášení od inkvizotora Mandiuse, které je velmi závažné pro nás všechny. Týká se nedávného útoku jednotek Necrontyr na planetu Progon II. Vzhledem k tomu, že byl mým zdrojem Mandius, nemám důvod zpochybňovat autentičnost tohoto hlášení.

+++++++++++++++++++++++

Autor: Velitel Terrence Rafel

Lokace: Lehký křižník Respite, systém Progon

Datum: 9611999.M41

Sepisuji toto hlášení, abych informoval příjemce o ztrátě Progonu. Moje planeta byla napadena jednotkami necronů a obávám se, že se už neudrží o mnoho déle. Vše v této zpráve je založeno na pozorovani necronů a jejich strategie.

Můžeme pouze hádat, jak se nepříteli podařilo proniknout do našeho systému, ale o tom, co podnikl poté, již není pochyb. Nalezli jsme malou necroní základnu na asteroidu plujícím Pásem Herui. Neměli jsme dostatek sil ke zničení této báze, doufám tedy, ze zpráva o ní dorazí k imperiální flotile. Zmiňovaná základna byla nalezena těsně po hlavním útoku necroní flotily.

Místní členové Kultu Mechanicus mě informovali, že se domnívají, že na asteroidu byl umístěn nějaký druh teleportačního zařízení, které bylo následně použito k malým nájezdům, které způsobyly zmatek a chaos v mnoha městech na Progonu. Tyto nájezdy byly prováděny po dobu devíti měsíců. Za tuto dobu jsme nebyli s to určit, odkud tyto útoky pochází.

Myslíme si, že zatímco se toto dělo, postavili necroni skupinu doků (které jsem osobně viděl a nahrané snímky i záznamy senzorů připojuji k této zprávě). Tyto doky byly použity ke stavbě několika lehkých válečných lodí, které následně zdevastovaly naší obrannou flotilu v sérii rychlých útoků následovaných finální operací celé necroní flotily.

Když hlavní síla necroních lodí dorazila, nebyl jsem s to postavit se na adekvátní odpor. Moje vlastní lod, Oddech, byla těžce poškozena a mnoho jejích plasmových baterií vyřazeno. Přikázal jsem zůstat mimo boj a zaznamenávat situaci, abychom mohli získat více znalostí o způsobu boje nepřítele.

Během tří hodin byla naše flotila rozprášena a Progon napaden tisíci necrony. Hned potom byla planeta pohlcena boji s necrony objevujícími se témeř všude. Z čirého zoufalství jsem napadl necroní flotilu zezadu a vypálil několik raket na místa s největsí koncentrací necronů na planetě. Podařilo se mi zničit nebo vázně poškodit čtyři necroní lodi, ale poté se na nás zbývající vrhly jako rozzuření sršni. Moje loď byla pod těžkou palbou, až jsem nakonec přikázal vypnout hlavní reaktor, aby v nás necroní lodě neviděly potenciální nebezpečí a cíl.

Zatímco jsme byli bez energie unášeni vesmírem, sepsal jsem tuto zprávu se všemi obrazovými záznamy, které jsme byli schopni shromáždit. Doufám, že se mé hlášení dostane do správných rukou a Progon bude pomstěn.

Nyní se musím vrátit ke své posádce. Vzduch chladne a lod ztemněla. Je mi jasné, ze ztrácíme veškerou energii a že tohle nepřežijeme, ale posádce jsem to neřekl. Modlím se, aby mi Císař odpustil mé selhání.

Velitel Rafel

Imperiální flotila

+++++++++++++++++++++++

Tato zpráva poukazuje na způsob vedení útoku, který jsme doposud neměli možnost u Necrontyr pozorovat. Zároveň nám dává obrovskou příležitost prozkoumat vojenskou základnu Necrontyr. Nesmíme ale zapomínat, že budeme muset čelit velké flotile a kromě toho i neznámým obranným systémům samotné základny. Modlím se, abychom nalezli nějaký způsob, jak ztrestat tento nevyprovokovaný útok na strategicky bezvýznamnou planetu, ale ve světle všech známých faktů si uvědomuji, jak složitý úkol to bude.

Připojil jsem obrazový materiál nahraný Vel. Rafelem k této zprávě. Je označen jako NMB.112-118, NSF.202-249, a NPA.301-323. Zkoumal jsem tyto záznamy a připojil má vlastní pozorování k těm již uvedeným. Inkvizitor Mandius mě informoval, že již informoval pověřené osoby o způsobu tohoto útoku, aby v budoucnu bylo možné podobným akcím efektivne zabránit.

Váš poslušný služebník

Magos Biologis Urieth Malkar

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.