Domy úlu Primus

Úl Primus samotný je sám o sobě tak lidnatý, jako je mnoho velkých světů Impéria celkově. Většina z obyvatel úlu náleží k jednomu ze třinácti domů a žije v části úlu, který patří mezi jeho teritoria. Úl Primus je rozdělen mezi domy stejně jako je povrch obyčejných planet rozdělen mezi národy. Každý dom má své vlastní kulturní tradice, rozdílné jazykové zvláštnosti, zákony oblékání a chování, stejně tak jako unikátní zájmy a schopnosti.

 

Šlechtické domy

Sedm nejdůležitějších domů jsou šlechtické domy, jejichž domény se rozkládají na Špici, části úlu, která sahá nad horní vrstvy mraků. Šlechtické domy jsou kontrolory úlového obchodu. Obchodují široko daleko v Impériu i s dalšími úly na Necromundě. Šlechtické domy bojují každý s každým o obohatství a politickou moc, vždy se pokouší rozšířit své zájmy na úkor svých soupeřů. Intriky a strach z atentátů vládnou životům jejich vůdčích rodin.

Nejsilnějším šlechtickým domem je imperiální nebo vládnoucí dom Helmawr. Jeho panství leží na úplném vrcholku Špice, nejpřitažlivějším místě celého úlu. Lord Helmawr, vůdce tohoto domu, ovládá celou planetu. Reprezentuje mocné Adeptus Terra ze Země, vládnoucí orgán lidského Impéria.

Pro větší vesmír je lord Helmawr Necromundou a planeta je jeho, aby na ní vládl, jak se mu zlíbí. Patriarchové a kupecké rodiny šlechtických domů soutěží o jeho pozornost a jsou horliví udělat cokoliv je třeba, aby chránili přistávací a přepravní práva, obchodní licence a daňové úlevy. Dokonce i když usilují o přízeň lorda Helmawra, šlechtické domy za jeho zády intrikaří a doufají, že jednoho dne bude dom Helmawr svržen a nový imperiální dom zdědí jeho doménu.

Sedm šlechtických domů Necromundy jsou dom Helmawr, dom Catallus, dom Ty, dom Ulanti, dom Greim, dom Ran Lo a dom Ko'iron. Tyto domy nehrají přímou roli v bojích a průzkumu Podúlí, který je naším hlavním zájmem, ale jejich existence je přesto důležitá.

Pod adamantiovou bariérou známou jako Zeď jsou domény šesti domů Necromundy. Jsou to obyčejné domy, které postrádají privilegia a status šlechtických domů. Jejich lidé jsou omezeni na stísněné úlové město, kde jsou podmínky pro život ubohé a špinavé. Úlaři, jak jsou nazýváni, jsou zvyklí na mdlé světlo a páchnoucí vzduch. Neznající nic lepšího, většina žije spokojeným životem dřiny v gildovních továrnách, dílnách a dalších fabrikách, které se starají o hlavní práci úlu.

Domy jsou výrobci zboží všech druhů, od jídla po výzbroj. Tyto produkty jsou obchodovány se šlechtickými domy a tímto způsobem se zboží z Necromundy dostává do širokého vesmíru. Komplexní, ale účinné obchodní vztahy vyrostly okolo boje domů o výrobu zboží a mezi šlechtickými domy v jeho nákupu.

 Kal Jerico

Lidé z těchto šesti domů se mezi sebou obvykle nemísí a hranice mezi jejich doménami jsou bedlivě střeženy proti vetřelcům. Každý dom je hrdý na své unikátní tradice a opovrhuje životním způsobem svých rivalů. Kde spolu hraničí teritoria dvou domů, tam je obvyklé najít přerušovanou mrtvou zónu nebo oblast opevnění.

Dlouhodobé války mezi domy jsou vzácné, ale ne neznámé. Násilí může být spuštěno čímkoli od náhodného přestupku po úmyslnou invazi. Nejobvyklejším důvodem pro nepřátelství je boj o kontrakty. Ten přichází, když se dom pokouší zničit důležitou továrnu v sousedově doméně, aby mu zabránil splnit kontrakt. Pokud se tomu tak skutečně stane, utrpí soused těžké pokuty a může i ztratit lukrativní kontrakt ve prospěch soupeřícího domu.

Otevřené nepřátelství je ojedinělé. Jedním důvodem je, že válka mezi dvěma domy by rozšířila zájmy ostatních čtyř a obrátila by se v opak čehokoli dobrého. Šlechtické domy také silně odsuzují ničivé konflikty, protože ty poničují obchod a brání v pohybu zboží. Šlechtické domy mohou vyhrožovat tím, že budou své obchody raději dělat jinde, než by tolerovaly úlové války. Následkem toho je úlové město většinou klidné a pracovité a většina lidí je šťastná, že může dřív pro svůj dom a za odměnu získávat hubené výdělky.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.