Necromundští vynucovači

V podúlí Necromundy je jediná síla, jejíž slovo je zákonem. Jsou jí necromundští vynucovači a jejich nezáviděníhodným úkolem je uvalovat vládu lorda Helmawra na obyvatele a psance nižších stupňů úlu Primus. Vynucovači jsou nenáviděni a obáváni většinou obyvatel podúlí: jsou nenáviděni za to, že jsou neúprosní a autoritářtí vymahači často nespravedlivé legislativy lorda Helmawra, a jsou obáváni pro svou bezohlednou efektivitu, se kterou zpostředkovávají právo v podúlí.

Necromundští vynucovači jsou vytvořeni na vzoru Adeptus Arbites. Soudcové a arbitři jsou rozsáhlou organizací, která slouží hlavně k tomu, aby připomínala imperiálním služebníkům jejich povinnosti a loajalitu, a vynucovala imperiální dekrety nejvyšších lordů Terry. Impérium je neuvěřitelně rozsáhlé, nepředstavitelně. Sahá k okrajům známé galaxie, jeho světy jsou rozptýleny mezi hvězdami. Na mnohých z těchto planet nejsou Císař a Impérium, které reprezentuje, ničím víc než matně připomínanými mýty. Až příliš často může imperiální velitel zapomenout na síly, kterým slouží, jak díky neschopnosti, tak zradě. To je důvod, proč byli vytvořeni Adeptus Arbites. Pokud imperiální guvernér začne vynechávat platbu daní nebo dokonce ignoruje žádosti o vojáky od napadeného souseda, jeden letmý pohled na soudní dvůr Arbites může být dostatečným, aby si to rozmyslel.

Jádro Adeptus je tvořeno z arbitrů. Ti jsou dobře vyzbrojení a opancéřovaní, jelikož jsou často první obrannou linií na zrádcovském světě, operují v hlubinách úlových měst, mezi chatrčemi těžařských světů a v jiných divokých prostředích. Pokud je planetární kontrola ztracena, arbitři a soudci Arbites jsou zplnomocněni k převzetí světa a vládnutí mu v Císařově jméně, dokud nebude nalezen vhodný imperiální velitel. Kde občanské nepokoje a kriminalita ohrožují stabilitu světa nebo moc jeho vládce, mohou být vysláni arbitři, aby obnovili právo a pořádek.

Nicméně ačkoli jsou Adeptus Arbites zodpovědní za zajištění toho, že jsou imperiální dekrety poslouchány po celé galaxii, role každodenní kontroly a policejní služby obvykle padá na bedra místních bezpečnostních sil, pracujících dle rozkazů imperiálního velitele a jeho sboru. Stejný případ je i na Necromundě, kde je policejní služba vykonávána necromundskými vynucovači.

Necromundští vynucovači

Každý úl na Necromundě je rozdělen do okrsků, z nichž každý má svůj opevněný soudní dvůr a značné množství vynucovačů. Navíc k nim jsou po úlu rozesety tisíce okrskových stanic, z nichž je každá obsazena desetičlennou okrskovou jednotkou vynucovačů. Necromunda je pro Impérium důležitou planetou, ale neustálé populační napětí znamená, že je ve stálém ohrožení vypuknutí anarchie a občanské války. Vynucovači ze svých soudních dvorů a okrskových stanic drží neustálou bdělost, jsou na stráži před známkami neloajality, podvracení a kriminality. Jsou zavilými a nekompromisními upomínači autority lorda Helmawra. Nemohou být podplaceni, ohroženi, zkorumpováni nebo usmlouváni. Vynucovači z úlu Primus jsou rekrutováni z obyvatel jiných úlů Necromundy, což zajišťuje, že nemají žádné vazby na místní občany. Dokonce ani nekomunikují s obyvatelstvem, pokud to není absolutně nezbytné a dokonce opouštějí okrskové dvory jen při oficiálních úkolech.

Osamocení vynucovači, zvláště prošedivělí veteráni, kteří byli zoceleni roky šíření spravedlnosti, působí jako vynucovači práva v některým sídlištích v podúlí. Jsou to tvrdé, rozhodně ne hloupé osoby, které velí místním hlídačům a nezávislým nájemným lovcům v neustálé bitvě proti psancům a desperátům. Také sledují místní loajalisty a aktivity obchodní gildy, aby zajistili, že jsou imperiální právní normy dodržovány dokonce i na okraji anarchie.

Krom osamocených vynucovačů jsou nejčastějšími taktickými jednotkami vynucovačské hlídkové jednotky. Hlídkové jednotky jsou standardní vynucovací týmy práva na Necromundě, které mohou být často viděny, jak patrolují po úrovních úlu pod imperiálními institucemi a v důležitých oblastech podúlí. Jsou také povolávány k uklidnění vážnější nepokojů, jako jsou výtržnosti tlup nebo potlačování neposlušných gangů a špatně vyzbrojené deviované chudiny.

Vybavení nošené necromundskými vynucovači je založeno na imitaci vybavení používaného Arbites a vzhledově je velmi podobné. Obvykle nosí ochranné hrudní krunýře, s neprůstřelnou vestou nebo dodatečnou ochranou předloktí a plátováním. To může být u vyšších důstojníků velmi ornamentální, často je pozlacené a popsané sliby spravedlnosti a imperiálních rozkazů.

Bojová brokovnice používaná vynucovači je stejně tak odznakem úřadu jako zbraní a naváděná munice Executioner, kterou občas používají, je v podúlí velmi obávaná. Ačkoli většina z vynucovačů se zabíjením nespěchá, často nosí zbraně, aby si podrobili nepřátele, které potřebují k vyšetřování nebo soudu, z nichž je nejobvyklejším silové kladivo. Také používají kyber-mastify k ulovení svých obětí a chytání vězňů, které se pokoušejí utéct.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.