Apokalyptická historie

Pouhá šíře galaxie a hemžící se hordy jejích obyvatel vytváří bitvy apokalyptických proporcí. Při velikosti takovéhoto konfliktu umírají za jediný den miliardy vojáků a civilistů, zatímco stovky tisíc vozidel přejíždí přes jejich těla při dalším útoku. Materiální zdroje celých hvězdných kup jsou ztráveny v motorech mezihvězdné války. Galaktický vír hromadného masakru je základem vašich her Warhammeru 40,000 Apokalypse.

Bitvy na úrovni Apokalypse zaplavují celé sektory galaxie po milénia. Nyní vám dává rozšiřující kniha Apokalypse rámec, ve kterém můžete znovu sehrát tyto epické boje na stole. Zde se budeme vracet zpět časem těchto apokalyptických bitev, takže je budete moci použít jako podklad pro vaše hry.

 

Pád Medusy

Pádu Medusy V se účastnila každá z hlavních ras v galaxii, jelikož každá na této zatracené planetě bojovala ze svých vlastních důvodů. Miliony bojovníků z každé z frakcí na Meduse V válčily a umíraly, obloha vřela vlnami výsadkových lodí a stíhačů a zem se nikdy nevzpamatovala z jizev od legií strojů. Celá úlová města byla zničena v bojích než pohltila Medusu V warpová bouře.

 

Střety s Tau

Boje s TauSe zmatky způsobenými Černými taženími Chaosu a úlovými flotilami tyranidů, byla Říše Tau schopna expandovat podél Východního okraje lidského Impéria.

Tyto úspěšné expanze však neprošly bez povšimnutí - před lety zahájilo Impérium křížovou výpravu do Jícnu Damocles, aby znovu získalo své území. Skrz apokalyptické bitvy na mnoha světech si dokázalo Impérium prorazit cestu až ke klanovému světu Dal'yth. Pouze vpád tyranidů jinde zapříčinil ústup lidí. Poté co přežili tažení, napadli Tau Impérium, orky a tyranidy v gigantických bitvách hodných her Apokalypse.

 

Černá tažení

Síly Chaosu pod vedením Abaddona Plenitele zahájily mnohá Černá tažení z warpem ničené oblasti vesmíru známé jako Oko Teroru.

Jejich 13. Černé tažení bylo posledním a nejničivějším. Nespočetné hordy vesmírných mariňáků Chaosu, mutantů a zrádců se vyvalily z Oka Teroru a zpustošily opevnění Cadianské brány. Miliony těl se válely na bojištích po apokalyptických bojích a Abaddonovi se podařilo získat základnu v imperiálním vesmíru. S protržením Cadianské brány čelí celá oblast Segmentum Obscurus hrozbě totální války.

 

Tyranidí války

V posledních stoletích 41. tisíciletí se z nicoty vynořila zabijácká cizácká rasa, aby zkonzumovala veškerou biomasu v galaxii. Byli to tyranidi.

Veškeré druhy v galaxii jsou pro tyranidy kořiští, ale právě velikost území zapříčinila, že se s cizáky dostalo do kontaktu nejvíce Impérium člověka. Ve vlnách tisíců bio-lodí a bilionů bio-válečníků, vyhladily tyranidí úlové flotily celé hvězdné systémy. Pouze shromážděné armády a loďstva byly schopné postavit se tyranidům během Tyranidích válek. Nicméně, tyranidé se s každou apokalyptickou bitvou vyvíjejí a nyní si úlová flotila Leviathan prořezává krví obalenou cestu z galaktických pustin k Teře.

 

Války na Armageddonu

Armageddon je svět rozpolcený válkou; poprvé z rukou Angrona, démonického primarchy legie Požíračů Světů, a poté dvakrát od největšího orčího vojevůdce galaxie, Ghazghkulla Mag Uruk Thraky.

Třetí válka o Armageddon byla nejbrutálnější. Při zničení úlu Hades z orbitu zemřely miliony, zatímco hordy zelenokožců zaplavily imperiální opevnění. Zem se chvěla pod kroky bojujících titánů a gargantů. Komisař Yarrick zahájil tažení proti Ghazghkullovi a nyní se tihle dva nekonečně pronásledují po celém sektoru i daleko za ním. Nicméně, bitva o Armageddon zuří - a pokud on padne, pak orčí Waaagh zaplaví nespočet systémů.

 

Věk odpadlictví

Během 36. milénia bylo lidské impérium sužováno náboženskou občanskou válkou. Bláznivý tyran Goge Vandire si uzurpoval kontrolu na imperiální byrokracií a ponořil Impérium do nejkrvavějšího období od Horovy Hereze.

Války o víru zuřily po sedm dekád a během oboustranné náboženské paranoi a brutálních represí zemřely miliony. Brzy se rebelie zformovala kolem charizmatického řečníka známého jako Sebastian Thor. Ovládl bezpočet světů a dokonce i vesmírní mariňáci a adepti Marsu se k němu přidávali. Společně pak oblehli Ecclesiarchský palác a ukončili Vandirovu krvavou vládu.

 

Horova Hereze

Největší a nejtvrdší bitva o přežití lidstva se odehrála po nárůstu Císařovy síly v 31. tisíciletí. Některé z legií vesmírných mariňáků se, na pobízení Vojevůdce Hora, obrátily proti Císaři a přijaly bohy Chaosu.

Skrz obrovskou zradu pak rozprášily nebo pobily mnoho loajálních vesmírných mariňáků po celé galaxii. Poté, s nespočetnými tisíci zrádcovských mariňáků, oblehl Vojevůdce Terru. Bratr bojoval s bratrem vně Císařského paláce, když se ulice zbarvily krví během apokalyptického masakru. Císař jej však ukončil soubojem s Horem samotným, ovšem jen za velkou cenu pro něj samotného.

 

Velká křížová výprava

Před Císařovou Velkou křížovou výpravou nebylo žádného Impéria. Poté co v 30. miléniu umlkly warpové bouře, shromáždil Císař své nedávno vytvořené legie vesmírných mariňáků a zahájil svou Velkou křížovou výpravu, aby spojil izolované a roztříštěné lidské osady po celé galaxii.

Legie bojovaly na tisících světů, aby je osvobodily z tyranie cizáků nebo nepřátel lidstva. Tyto apokalyptické bitvy jsou zahaleny v legendách, ale tak či tak, Císař nakonec vládl panství o více než milionu světů a nespočtu lidí. Spojil je do Impéria a připravil je na války, které přijdou.

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.