EOT: Smrtící Přízraky

Když se zdánlivě malé povstání kultu na Lelitharu změnilo v krvavou revoltu, zjistily planetární obranné síly Lelitharu, že nejsou schopny postarat se o vůdce rebelie - tajemného vůdce nazývaného svými následníky Hlas.

Odpověď Impéria na povstání byla rychlá a brutální. Tři kompanie kapituly Smrtících Přízraků, spolu se 146. jouranským regimentem imperiální gardy a titány Legio Ignatum, přistáli na Gorgose, rozvinuli se a oblehli hlavní město tohoto světa. Během týdnů obklopily město linie zákopů a střeleckých postavení. Byly položeny stovky čtverečných mil minových polí a celá oblast byla pokryta ostnatým drátem.

Jak se obléhání rozproudilo, Smrtící Přízraky přijaly flexibilní styl válečnictví, který umožňoval jejich skákacími přístroji vybaveným útočným jednotkám, aby rychle reagovaly na jakékoli hrozby, kterým by imperiální garda mohla čelit. Tímto způsobem také Smrtící Přízraky uspěly v infiltraci množství průlomů v masivních městských hradbách, provedly sabotážní mise hluboko v citadele, než unikly skryty dalším útokem. Nicméně, přes tyto úspěchy, nejeví obléhání Gorgosy žádného blízkého rozřešení a Smrtící Přízraky jsou nadále vázány v bojích na Lelitharu.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.