EOT: Železné Ruce

Medusa, domovský svět kapituly Železných Rukou, leží blízko k Oku Teroru a byla tak cílem neustálých útoků sil Ničitele od nejranějších fází černé kruzády. Vzhledem k tomu, že je Medusa jediným světem, ze kterého Železné Ruce rekrutují nové bratry, byly ji nuceny bránit nehledě na cokoliv jiného. Ačkoli je známo, že nejméně dvě klanové kompanie Železných Rukou bojovaly jinde v obraně oblasti, vetší část kapituly omezila své akce na svůj domovský svět, kde bojovala, aby zastavila příliv špíny Chaosu.

Na vrcholu obrany Medusy se gargantovské pásové klášterní pevnosti deseti klanových kompanií spojily, aby čelily pancéřovanému útoku zahájeném zrádci z exkomunikovaného haradniského 13. těžkého opancéřovaného regimentu. Temný otrávený povrch Medusy byl místem největšího setkání pancéřovaných sil od Bitvy o Tallarn během Horovy Hereze, s téměř deseti tisíci zrádcovskýmmi tanky vyslanými proti Železným Rukám.

Následná bitva dle zpráv zuřila po pět dní a nocí, jak se opancéřované útvary skládající se z tisíců tanků vrhaly přes pusté pláně směrem k mobilním pevnostem Železných Rukou. Když pevnostní zbraně zahájily palbu, říká se, že byly zničeny stovky nepřátelských tanků, každá klanová kompanie velela palebné síle srovnatelné s mocnou Centurio Ordinatus Adeptus Mechanicus.

Na vrcholu bitvy, pátý den, se nepříteli podařilo prorazit skrz linie Železných Rukou, jediná ze zrádcovských opancéřovaných kompanií vpadla do boku jedné z masivních mobilních pevností a pálila z bezprostřední blízkosti do její zranitelné zadní části jednu salvu za druhou. Železné Ruce zahájily divoký protiútok, útočné jednotky vyzbrojené melta bombami byly vysílány ze zubatých věží klášterní pevnosti, aby přistály na vršcích nahuštěných tanků. Mnohé Železné Ruce ztratily v protiútoku své životy, sestřeleny otočnými zbraněmi tanku, když je přepadaly, nebo pohřbeny pod pásy, když prováděly téměř sebevražedné zteče proti nim při obraně pevnosti.

Navzdory ztrátám Železných Rukou protiútok uspěl, vyřadil nebo zničil většinu zrádcovských sil a poslal zbytek do zmateného ústupu. Železné Ruce poté proti zrádcům zahájily vlastní pancéřované útoky, spojené formace Predatorů Annihilator pronásledovaly nepřátelské tanky a ničily je smrtelně přesnou palbou z lascannonů.

S Medusou převážně zajištěnou v polovině války, mohly Železné Ruce k obraně cadianského systému postrádat několik klanových kompanií a vyslaly síly proti velkým hordám nájezdníků hrozícím přečíslením námořního světa Vigilatum.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.