Historie Medusy V - I.

Pekelný prak

Warpový úkaz známý jako Van Grothovo Zrychlení pulzuje na východním okraji Impéria. Je to purpurově žhnoucí ničivý vír, který se rozpíná světelné roky daleko a sesílá zhoubu na ty zoufalé či nedbalé, kteří do něj vstoupí bez opatrnosti. Nicméně Zrychlení není bez využití, přes nebezpečný průchod, je pozorovately Mechanicus považováno za poměrně stabilní. To má nevypočitatelnou hodnotu pro průzkumné flotily a tulácké obchodníky, kteří pravidelně procházejí touto oblastí. Když je správně překročeno, může vrhnout warpem nesenou loď přes víry a proudy s takovou rychlostí, že cesta může být zkrácena o měsíce, pokud ne o roky. Díky tomuto vedlejšímu účinku a neuvěřitelně nejisté povaze si Zrychlení získalo přezdívku Pekelný prak.

Mapa sektoruPo jeho objevení roku 241.M37 se imperiální námořnictvo a Adeptus Mechanicus dohodli, že pokud se bude opatrně užívat, má pro ně Zrychlení velkou hodnotu. Proto byl Carral Van Grothe, původní nálezce warpové anomálie, pověřen najít poblíž obyvatelný svět, který by mohl sloužit jako zastávka a představovat vstupní bod pro lodě, které se ho pokouší použít. Po rozsáhlém hledání byl lokalizován systém se dvěma obyvatelnými světy. Průzkumná flotila, pod ochranou klanové kompanie Železných Rukou, začala s procesem osazování obou světů. Na počest vesmírných mariňáků Železných Rukou, kteří začali vyhlazovat původní populaci, byl systém pojmenován Medusa, jako hold jejich vlastnímu domovskému světu.

 

Zrození světa

Medusa IV byl větším a bohatším světem ze dvou obyvatelných planet v systému a průzkumná flotila přikročila k násilnému dobytí. Mistři v umění planetární okupace, průzkumníci rychle přivedli Medusu IV pod Císařovu nadvládu. Velká města byla postavena během měsíců, jako rozlézající se konglomerace kovu. Obrovské koloniální plavidlo, přecpané civilisty přesídlenými z úlových světů Impéria, přineslo osadníkům jak ochotu, tak neochotu do jejich nových domovů.

Imperiální městoMedusa V, pro srovnání, byla obydlena jen z části. Železné Ruce získaly postavení po celém kontinentu s charakteristickou efektivností, ale v dalším dobývání byly zastaveny. Naléhavé volání odeslalo kapitulu pryč na potlačení vzpoury a průzkumná flotila byla na svou práci po nějaký čas sama. S obsazenými cennými těžebními oblastmi byly podpora průzkumu a osídlování Medusy V považovány za zbytečné a byly odloženy na neurčito.

Přes jeho zjevné výhody - minerální bohatství a blízkost k Pekelnému praku - měl systém Medusa jednu vadu. Nebezpečné bouře, pocházející ze Zrychlení, které občas vzplanuly, odřízly systém od vnějšího kontaktu, někdy po celé měsíce, někdy po roky či dekády. Po každé takové události byl kontakt rychle obnoven, jakmile bouře ustoupila a pokaždé byla zpráva od obyvatel stejná: Všechno bylo v pořádku.

Medusa IV se stala obrovským populačním centrem; bohaté zásoby jídla a mírné podnebí dopomáhaly při jejím růstu a brzy se desítky miliard lidí plahočily v obrovských úlech na jejím povrchu. Jako kontrast, Medusa V zůstala pustou. Existovalo jen nemnoho měst, z nichž každé se věnovalo dolování drahé rudy iridia a hledalo promethium, kterým by zásobovalo imperiální loďstvo zakotvené ve velkých vesmírných docích okolo planety. Stovky lodí prošly doky Medusy: imperiální námořní flotila v naléhavé potřebě doplnění zásob, průzkumné flotily, které vyprázdnily celá populační centra na Meduse IV pro jejich umístění jinde a tuláčtí obchodníci, kteří potřebovali příděly a palivo před odvážným použitím Pekelného praku, aby se dostali dál na východ. Ačkoli byl s Medusou pravidelně ztrácen kontakt, její hodnota byla všemi uznávána.

Pokračování >

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.