Historie Medusy V - II.

Rozkol Medusy

Od jeho obydlení, systém Medusa zažil tucty menších incidentů. Časté nájezdy eldarských pirátů trýznily přepravu, zatímco Říše Tau, jak rostla v sebedůvěře a síle, prahla po světě ze svých vlastních důvodů. Žádný z těchto nepřátel nebo z tuctů jiných, kteří ohrožovali imperiální kontrolu nad těmito dvěma světy, se nedostal tak blízko ke zlomení imperiální državy, jako to dokázal Rozkol Medusy, který zuřil v systému před dvěma sty padesáti lety, během dlouhotrvajícího období izolace způsobeného Zrychlením.

BojeRozkol začal, když dvě největší úlová města na Meduse IV deklarovala svoji nezávislost na Impériu. Planetární autority jednaly rychle, odeslaly tři regimenty planetární milice na potlačení rebelů a přivedení měst pod kontrolu. Nikdo neví, jak dlouho zrada hnisala v srdcích odpadlíků od Císaře, ale kořen hlodající do slabin Medusy IV byl hlubší a zhoubnější, než kdokoli hádal. Dobře ozbrojení a naprosto fanatičtí uctívači ničivých sil přivítali regimenty planetární milice se záplavou střelby. Prapory oznamující oddanost silám Chaosu byly rozvinuty a pravá příčina nepokojů byla odhalena. Zvrhlí kultisté a planetární milice vedli válku v ulicích velkých úlů týdny, předtím než situace učinila další obrat k horšímu. Více úlovým měst přijalo Chaos a obrovské armády pochodovaly dál. Prosperující zemědělské okresy byly zapáleny silami Chaosu a milióny zemřely v panice na útěku.

S každým míjejícím měsícem stále více lidí degenerovalo na slabomyslné, když byli napadeni šílenou horečkou, sympatizovali s temnými bohy a obraceli svá záda ke světlu Císaře.

Brzy jen nemnoho hlavních měst zůstalo loajálních Impériu. Zdrcení a přečíslení, loajalisté poslali astropatické žádosti o pomoc. Jejich naléhavé volání o podporu většinou přicházelo nezodpovězené a dokud warpové bouře, které izolovaly systém, přetrvávaly, žádná pomoc ani přijít nemohla. Jediná Medusa V byla schopna odpovědět na volání a s obdivuhodnou statečností a neotřesitelnou loajalitou vůči Císaři, byla svolána třídní armáda. S žádnou vlastní skutečnou vojenskou silou, skrovné oddíly planetárních obranných sil zrekrutovaly tisíce ochotných horníků a dělníků před odchodem na Medusu IV na zabavených velkých nákladních letadlech a zásobovacích lodích.

 

Smrt světa

BojePo dva a půl roku bránila spěšně postavená armáda Medusy V občany stále loajální k Císaři od toho, aby byli úplně přemoženi, odvracela jeden útok Chaosu po druhém. Nakonec už nemohlo dojít k žádnému vítězství proti takové přesile, dokonce ani poté co warpová bouře zmizela a 2. kompanie kapituly Ultramariňáků byla konečně schopna přijít planetě na pomoc. Svatá Inkvizice vyslala agenty, aby zjistili míru kacířství a nakonec byl za jediné možné řešení považován Exterminatus.

Kult Mechanicus a Adeptus Administratum naléhali na inkviziční agenty sledující Rozkol, aby odložili rozsudek na tak dlouho, aby dovolili zbývajícím věrným evakuaci. Kusé předpovědi a přesídlovací plány ukázaly ochromující efekt na průmysl v sektoru, pokud by lidé zemřeli, a tak inkvizice souhlasila s týdenním odkladem trestu. Milióny byly naloděny na trasporty normálně využívané pro přepravu potravin a hromadný exodus loajálních oblastí začal. Zatímco Ultramariňáci a bojovníci z Medusy V hrdině bojovali jako zadní voj proti nekonečnému přívalu šílenství, ti nevinní, kteří mohli být zachráněni, byli přepracováni ze světa.

Dokonce ani svatí Astartes nemohli vítězit dlouho tváří v tvář přečíslení a neopodstatněné nenávisti. Nakonec i oni byli nuceni ustoupit, ponechat kacíře a zbylé civilisty jejich osudu.

Úhledná inkviziční korveta pod vedením inkvizitora Baptista vypálila na planetu jedinou salvu torpéd, smrtící a užitečné v přetížení atmosférických spaloven odpadků. Hlavice podpořily na kyslík bohatou atmosféru, hltající všechno v nesmírném vzplanutí, které spálilo celý život na světě, měnilo kov na roztavenou strusku a skálu ve sklo, jak plamenný inkviziční rozsudek konal svou práci. Planeta jasně hořela po celý měsíc a z bezpečí jejich světa, obyvatelé Medusy V, přihlíželi v úctě, jak jsou jejich sousedé stravováni v očistných plamenech. Ti z věrných občanů, kteří unikli, nabízeli motlitby vděčnosti k Císaři za své osvobození.

OběťNoví obyvatelé Medusy V přicházeli ze své spálené planety po milionech a byli vítáni čekajícími agenty Inkvizice. Ti zahájili zdlouhavý proces vykořeňování kacířů mezi uprchlíky a mnoho tisíc našlo svou cestu na hranici, jak Inkvizice zajišťovala budoucí čistotu Medusy V. Kolosální prefabrikovaná města byla spěšně postavena Adeptus Mechanicus, ohromné konstrukce, které mohly ubytovat miliony po milionech. Sem byli uprchlíci naháněni v davech a zůstali oddělení jako opatření proti kacířství. Tato "města uprchlíků", ponuré budovy z kovu a kamene, postupně našly své místo uvnitř společnosti Medusy V a poskytovaly nespočetnou pracovní sílu na zpracování rudy získané z planetární kůry. Během pouhých pár let, planeta dokázala vyprodukovat více paliva, kovu a zásob, než by kdo dříve snil.

< Začátek

Dokončení >

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.