Historie Medusy V - III.

Pád Medusy V

Ve dvou stech letech po Rozkolu pokračovala Medusa V v rozkvětu jako brána přes Van Grothovo Zrychlení, zásobovala konvojové lodi a vývážela miliony tun drahé rudy vždy lačnému imperiálnímu námořnictvu a Adeptus Mechanicus.

Mapa povrchuPouze v posledních několika letech se události začaly urychlovat, rozmetaly bezpečnost Medusy V v pochybnostech. Zrychlení začalo "kypět", což je jev, který nechal dokonce nejmoudřejší imperiální učence a pozorovatele bezradnými. Zpočátku nebyly změny ve warpové bouři považovány za znepokojující, ale teď jsou zde pochybnosti, zda neroste nebezpečnou rychlostí. Teorie o tom, proč se Zrychlení rozlévá vesmírem, se dalekosáhle liší. Někteří neznalí rudní horníci naznačují, že se pokouší stát druhým Okem Teroru. Experti Ordo Malleus předpokládají, že některý z kouzelníků Chaosu pracuje na nějakém hnusném kouzle a pokouší se polknout celý život v galaxii. Za každý přijatelný důvod je tu tucet šílených návrhů, ovšem nakonec je to všechno vedlejší. Základním faktem je to, že se Zrychlení rozlévá vesmírem hroznou rychlostí a každá základna a stanice, které se dotkne warpová bouřka, je ztracena; všechny známky života jsou kompletně vymýceny. Lodě Adeptus Mechanicus pokoušející se monitorovat bouři, spočítaly, že je věcí měsíců, pokud ne týdnů, než dosáhne Medusy V. Bez ohledu na teorie o rostoucí bouři, všichni se shodují v jedné věci: Medusa V zemře.

 

Nepokoje na Meduse V

Medusa VDokonce i když se imperiální síly v oblasti pokoušejí o smíření s tímto divným a smrtelným nebeským jevem a plánují evakuaci Medusy V, odhalují se ještě zlověstnější události. Nepokoje kypící na povrchu planety odrážejí blížící se ohavnou warpovou bouři. Několik měst skládajících se z potomků uprchlíků Rozkolu se otevřeně vzbouřilo proti planetárním autoritám. Guvernér Soloman, vládce světa, doufal, že je to jen reakce na vážnou hrozbu osudu planety, ale s každým míjejícím dnem se zprávy o povstání stále zhoršují.

Obsluhující technoknězi, kteří pracují na obrovských auspexových sadách ve vesmírných docích nad planetou, objevili série astronomických energetických výbojů. První vznikly na Meduse VII, zatracené a neživé planetě, která byla dříve prohlášena za nevýznamnou. Druhá a třetí energetická znamení pak byla zaznamenána na samotné Meduse V, jeden v neobývané jižní části planety a druhý v okolí úlu Macavius, druhého největšího populačního centra na světě. Pověsti hojně oplývají cizáckými nájezdníky číhajícími na obležení města - ačkoli pokusy vyšetřit tato tvrzení dosud neuspěla.

Tři lodě, část průzkumného loďstva směřujícího východně, byly za tajemných okolností napadeny, uvnitř stráženého pásma hlídkující flotily Medusy V. Na pomoc bylo vysláno několik fregat, ale imperiální válečné lodi nalezly plavidla opuštěná, ztratili se celá posádka i pasažéři a žádné stopy po útočnících nebyly nalezeny.

Boje s TauJako by už události i tak nebyly špatné, v posledních několika dnech bylo více než sto zemědělských osad na severním okraji kontinentu kompletně zničeno v přívalu barbarských útoků. Celé strojní zařízení zemědělců bylo vydrancováno, ba ani gigantické žací stroje zde nebyly útočníky ponechány, jen doutnající trosky a rozptýlené mrtvoly zůstaly. Jako reakci na to, zbývající farmáři začali opouštět své osady ze strachu před podobných napadením. Každý den stále více agro-dělníků opouští své komunity a hrozba hladomoru v celosvětovém měřítku se stává realitou.

Mariňáci z Hlídky Smrti, pověření eliminací zbytků roje Kraken varují, že značná část jeho flotily změnila svůj kurs po obrovském střetu s imperiálním námořnictvem u Lycanis. Knihovník Andreas z Hlídky Smrti předpokládá, že obrovsky nafouklé Zrychlení může být pro tyranidy vábničkou, která táhne tyto hnusné stvůry k sobě. Největší část úsilí Ordo Xenos o odklonění tyranidů mimo vyšla naprázdno a je tu malá obava, že se invaze těchto žravých cizáků v plném měřítku může brzy přidat ke zmatku panujícím na Meduse V.

< Předchozí

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.