Horova Hereze

Dobývání a expanze

Lidské Impérium se začalo tvořit po pádu rasy eldarů. Neuvěřitelný psychický potenciál eldarů jim přinesl téměř totální vyhlazení silami Chaosu. Jejich psychická aktivita a smrt mnoha nadaných psykerů zapříčinila narození nového boha Chaosu. Byl to Slaanesh, bůh bolesti a potěšení, metla eldarů. Obroská energie vyvolaná narozením Slaaneshe měla dva okamžité následky. Odstranila Warpové bouře vytvořené dlouho před Slaaneshovým narozením, čímž ukončila izolaci Země od okolního vesmíru. Nicméně, energie vyvolaná zrozením byla tak velká, že nemohla být zcela pohlcena Warpem.

V místě, kde bylo eldarů nejvíc, se energie warpu smísila s realitou. To vytvořilo anomálie propojující Warp s naším vesmírem, z nichž největší je Oko Teroru.

Císař dlouho předpovídal zrození Slaaneshe a také se dlouho připravoval na dobu, kdy se tak stane. Když skončily warpové bouře a Slaanesh se narodil, legie vesmírných mariňáků a ostatní imperiální síly už byly připravené, aby dobyly celou galaxii. Síly Chaosu byly silné a mnoho lidí bylo ovládnuto Chaosem nebo padlo rukou vetřelců. Byl to dlouhý boj, ale s každým vítězstvím Impérium sílilo a nabíralo z dobytých světů nové rekruty do Velkého tažení. Vedena samotným Císařem a jeho věrnými primarchy, Velká křížová výprava rozesela lidstvo po celé galaxii se silou bouře a rychlostí blesku. Nespočet miliard lidí na stovkách světů dobytých legiemi vesmírných mariňáků se přidal ke slávě Impéria. Vyznavači Chaosu byli roztroušeni a nadvláda cizáků byla svržena. Impérium bylo ve věku objevování a dobývání. Lidstvo se snažilo znovu získat svou dávnou moc a vliv. Síly Chaosu byly zatlačeny zpátky do warpu...

Zrádcovské ostří

Pýcha a pád

Síly Chaosu se ale nedaly jen tak snadno zničit. Našeptávaly primarchům do jejich myslí a snů sliby o moci a slávě, apelovaly na jejich schopnosti, odvahu a pýchu. Ne každý primarcha tomu dokázal odolat. Charakter každého primarchy byl totiž vystaven težké zkoužce. A někteří v ní neuspěli.

Celá polovina primarchů začala být pomalu ale jistě ovládána Chaosem. Například Mortarion, primarcha legie Stráže Smrti, plně uvěřil tomu, že je posel nové éry spravedlnosti. Angron, primarcha Požíračů Světů, byl přesvědčen o tom, že svede lidstvo z cesty do záhuby. Horus, nejlepší z primarchů, také začal pochybovat o ideálech, pro které dosud bojoval.

Protože byli přesvědčeni o své pravdě, obrátili primarchové své legie vesmírných mariňáků proti Císařovi. Zpočátku, když primarchové ještě nevěděli, že jejich duše začíná být ovládána Chaosem, bojovali pouze pro své falešné ideály. Čím déle ale bojovali, tím víc byli ovládáni Chaosem. Legie vesmírných mariňáků, které vedli, také začaly pomalu ale jistě propadat silám Chaosu. Korupce začala pomalu pronikat i mezi imperiální gardu a síly Adeptus Mechanicus. Odsud proudila zrada dál do Impéria. Zhruba polovina sil Adeptus Mechanicus byla připravena přidat se k Chaosu. Velitelem tohoto povstání se stal Vojevůdce Horus, nejlepší a nejdůvěryhodnější primarcha ze všech. Stál po Císařově pravici v dlouhých letech Velkého Tažení. Bojovali bok po boku při obléháni Reillisu, když Císař zachránil Horovi život. Při boji u Gorry splatil Horus dluh, když usekl ruku zuřivému orkovi, který se snažil zákeřně zabít Císaře. Císař pak pověřil Horuse vedením Velké křížové výpravy podél Jižního okraje, když se vracel na Zem zajistit vládu nad Impériem. Když neměl Horus Císaře po boku, začal plánovat zradu.V té době vypukla rebelie na Istvaanu III. Císař nepoznal změny, které na Horovi způsobil Chaos a poslal ho problém vyřešit. Horus pro vyřešení úkolu zvolil bombardování biologickými zbraněmi z orbitu. Strašlivý život požírajíci virus zničil všechno živé na planetě během minuty. 20 miliard duší zemřelo se smrtelným výkřikem silnějším než Astronomicon. Celé kontinenty a města byly proměněny na písek a hořící kyslík vyvolal obrovské ohnivé bouře, které na planetě trvaly celé dny. Před výstřelem poslední nálože vyslal Horus na planetu legii titánů Titao Mortis, aby zabila kohokoli, kdo přežil v podzemních bunkrech. Při bombardování několik zručných vesmírných mariňáků ovládlo vesmírnou fregatu Eisenstein. Zjistili přítomnost Chaosu v Horově duši a když Vojevůdce vyrážel k Istvaanu V, aby zničil další loajalisty, zmizeli do warpu, aby letěli varovat Impérium.

 

Přímé povstání

Pro Císaře byla Horova zrada obrovský šok. Nemohl se rozhodnout, byl omráčený rozsahem jeho zrady, nemohl uvěřit, že jeho přítel a nejlepší velitel sjednocoval síly proti němu. Inkvizice začala vyšetřovat Adeptus Mechanicus a imperiální gardu, ovšem velmi brzo se tyto frakce rozdělily na zrádce a loajalisty. Na Marsu použili Technokněží nejmocnější a nejnebezpečnější zbraně, aby jedna strana získala nadvládu. V rozpolceném Impériu se objevovalo čím dál tím více planetárních guvernérů, kteří chtěli nezávislost ,a proto se přidávali na Horovu stranu. Mnoho  z nich si nedovedlo ani představit s čím se to vlastně spojili, ostatní se toužili přidat na stranu ztělesněného Chaosu. Oheň války plál po celé galaxii, jak rebelové napadali loajalisty a naopak. Imperiální flotila byla rozptýlena a jediné, co mohla dělat, bylo snažit se udržet rebely daleko od Země. Ovšem ztráty byly čím dál tím větší, a proto se flotila pomalu, ale jistě stahovala na základnu na Měsíci.

Po skoro smrtelně dlouhé době Císař konečně nařídil sedmi legiím Adeptus Astartes, které mu zůstaly věrné, aby zničili Hora a jeho spojence. Jen Horova smrt dokáže ukončit povstání. Ovšem naplánování a zmobilizování křížové výpravy z jednoho konce galaxie na druhý zabralo několik měsíců. Horus využil čas, který mu byl dán na opevnění svých pozic a ustanovení své pozice "Nového Císaře" na stovkách světů.

Útok loajálních legií na Horovu pevnost na Isvaanu V skončil katastrofálně. Legie zaútočily s dravostí a nasazením sobě vlastním, ovšem tentokrát bojovaly proti bratrům vesmírným mariňákům. Obě strany měly perfektně vycvičené a vybavené vojáky a strategii na poražení té druhé. Bohužel plány loajalistů padly, když byly tři legie vesrmíných mariňáků nejprve sestřelovány při výsadku a poté rozdrceny na prach. Jen několik vesmírných mariňáků, kteří si zachránili život, se stalo držiteli genetického kódu pro další generace. Ti letěli zvěstovat strašlivé zprávy Císaři. Navíc se Horovi se totiž podařilo zkorumpovat čtyři ze sedmi legií, které byly proti němu poslány. Po přistání se "loajalisté" pustili do spojenců místo do rebelů. Horus teď ovládal devět legií a rozdrtil tři věrné. Jak rebelové a loajalisti bojovali proti sobě po celém Impériu v relativní vyváženosti, váhy vítězství se pomalu ale jistě přikláněly k Císaři. Horus si uvědomil, že když zničí srdce odporu, bude potom moci předělat Impérium k obrazu svému. Nařídil proto útok na Zemi.

Příběhy Kacířství

 

Totální válka

Největší tragédií, jakou Horus způsobil, bylo zničení Císařových vyvolených – nejen primarchů, ale i vesmírných mariňáků. Rebelové šířili síly Chaosu kamkoli vkročili. Po celé galaxii sílil Chaos a lidé byli nuceni vyznávat jeho hodnoty. Císařův duch pomalu slábl, jak byly lepší lidské vlastnosti przněny a potlačovány přítomností Chaosu.

Síly Chaosu se pomalu shromáždily okolo Země. Měsíc, bašta zemské obrany, padl po velmi krutých bojích a flotila Chaosu se přiblížila na orbit Země. Chvíli po úvodní přestřelce byly pozemní obranné lasery rozbombardovány. Poslední letky letadel padaly zpátky na Zem sestřeleny loděmi, kterým se snažily alespoň narušit štíty. Když piloti vypálili poslední náboje, nasměrovali svá letadla na kolizní kurs s nepřátelskou lodí – zoufalství, nic víc.

Výsadkové lodě doslova pršely do okolí Císařova paláce a přinášely kompanie zrádcovských mariňáků. Palác se rozkládal na mnoha čtverečních kilometrech plných bašt, hradeb, vysokých věží, ulic a vesmírných přístavů, boj byl proto tvrdý a rozhodný. Zrádci a rebelská imperiální garda, podporovaní titány Chaosu a obrovskými démonickými stroji, zatlačovali loajální mariňáky a gardisty zpátky do paláce.

Obránci odmítali ustupovat, a tak byli útočníci nuceni bojovat doslova o každý metr, se ztrátami na obou stranách. Někde byly průchody zablokovány těly. Ovšem stále to byla bitva, ne obléhání a boje zuřily okolo stěn paláce ještě další měsíc. Bohužel titánům Legio Mortis se podařilo prorazit stěny, a tak začaly síly povstalců proudit do vnitřku paláce.

 

Císař na uzdě

Jak rebelové pomalu ale jistě zatlačovali obránce do vnitřku paláce, Císař připravoval sebe a svoji gardu k boji. Dva primarchové stáli po jeho boku: Rogal Dorn od Imperiálních Pěstí a Sanguinius od Krvavých Andělů. Poslední hodina Impéria byla na dosah ruky a obránci se připravovali na čestnou smrt. Tehdy, když bylo vítězství Chaosu neodvratné, udělal Horus první a poslední chybu. Vypnul obranné štíty na své bitevní bárce. Zapojil své psychické síly, aby viděl poslední minuty Císařova života. Bylo neodvratné, že jakmile se štít vypnul, pocítil Císař jeho přítomnost. Císař výzvu neodmítl. Během několika sekund se teleporty zaměřily na Horovu loď a Císař, Rogal Dorn, Sanguinius a jejich ochranka se teleportovali k Horovi. Horus byl nejmocnější ze všech šampiónů Chaosu, Arcišampión Chaosu a Vládce Nejvyšších Sil – Lord Chaosu nejvyšší hodnosti. Když se Císař a jeho věrní materializovali na palubě jeho lodi, poprvé uviděli plný rozsah primarchovy zrady. Loď byla přetransformována na něco tak strašlivého, že několik vesmírných mariňáků okamžitě zešílelo. Jejich mysl byla naprosto rozmetána tím, co zahlédli předtím, než s hrůzným řevem padli na zem. Tváře lidí a démonů na dlouhých masitých krcích vystupující ze stěn, které byly jakoby z masa, spolu s mnoha ostrými pařaty, které se je snažily roztrhat. Trvalo několik minut, než dosáhli můstku a během toho zemřelo mnoho statečných mužů, kteří nestačili démony utišit zpěvem bolterů nebo očistným ohněm plamenometů. Na můstku Císař zahlédl Hora nad mrtvým tělem Sanguinia – primarcha ho našel dřív a pokoušel se s ním bojovat. Císař zaútočil na svého bývalého přítele a na tomto boji závisel osud lidstva. Oba věděli, že ten kdo přežije bude vládnout galaxii a stane neodiskutovaltelným vládcem lidstva. Kdyby zvítězil Horus, Chaos by se rozšířil a lidstvo by se stalo mrtvou rasou jako eldaři.

 

Zlatý trůn

Boj s Horem zuřil v materiálním světě i ve warpu. I když Horus Císaře smrtelně zranil, Císař nebojoval jen o svůj život, ale i o život biliónů dalších lidí v galaxii. Byl to Horus, kdo první selhal, možná protože v něm přežil kousek lidství a to jej nakonec zradilo. Císař zničil svého přítele pomocí vší síly, která mu zbyla. Horovo tělo bylo rozloženo na atomy a jeho duše byla vymazána.

Gal Vorbak

Když Horus zemřel, síly Chaosu se začaly rozpadat. Ti, kdo nebyli ve službách Chaosu příliš dlouho, byli náhle oproštěni od všech iluzí a rychle vyměnili strany, bojovali s těmi, kteří se pokusili dotáhnout invazi do konce. Ti, kteří sloužili dlouho a uvědomili si, že nemají šanci, prchli do svých lodí a ustoupili do vesmíru. Císařovo tělo bylo rychle přeneseno do život udržující stáze.

Toto zařízení, známé jako Zlatý Trůn, bylo rychle vyrobeno na záchranu Císaře. Jeho moc přežila, ovšem tělo takové štěstí nemělo. Nejdříve byl schopen ještě občas trochu komunikovat, později propadl naprostému mlčení. To trvá nenarušeno zhruba 1 000 let.

 

Krutá porážka

Když se zpráva o porážce Hora rozšířila po galaxii, zaútočili věrní na rebely s neskrývaným nadšením. Stejně tak, jako zprávy o vítězství přišly loajlistům posily a rebelové začali prohrávat. Boje trvaly ještě sedm let, než byla poslední rebelská armáda vyhnána nebo zničena.

Někteří rebelové prchli do Oka Teroru. Moc si tím ale nepomohli. Byly rychle pobiti zrádcovskými legiemi, které měly chuť na čerstvé lidské maso.

Do budoucna Impéria byl postoj k nim jasný. Zradily Císaře a spojily se s démony. Staly se nepřáteli lidstva a nebudou trpěny na žádném imperiálním světě. Všechny záznamy o legiích zrádců budou vymazány a oni budou vyhnáni do Oka Teroru nebo okrajových světů, vymazáni z povrchu jakékoli planety a vymazáni z historie. Bude to jako by žádní zrádci nikdy neexistovali.

Takhle rozhodnut začal Císař zkoumat realitu – Impérium bylo oslabené a zdevastované. Uprostřed něj je jako vřed Oko Teroru, otevřená rána, která vysílá Chaos na přilehlé světy a slouží jako můstek pro devianty a kacíře. Nejhorší je, že zrádcovské legie jsou stále tam a požírá je nenávist k Císaři, Impériu a všemu lidstvu.

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.