Medusa: Imperiální garda

S Medusou V balancující na pokraji úplného zničení a válkou zaplavující povrch planety, vyslalo velení sektoru na tažení imperiální gardu, aby zajistila, že planeta nepropadne temným silám.

GardistaČest vést tažení padla na jednoho muže, lorda maršála Grafa Harazahna z Vostroyanských Prvorozených. S více než stem regimentů imperiální gardy přiděleným pod jeho přímé velení, Harazahn slíbil, že zajistí kompletní kontrolu nad planetou, bez ohledu na cenu.

Vedle Harazahnových Vostroyanů stojí množství regimentů imperiální gardy z celého Impéria. Ponuří a odolní muži z Cadie kopající zákopy vedle Kanakských Sběračů Hlav. Klidní Valhallané čistící nárameníky s otužilými a pohotovými Catachánci, zatímco Ventanská Těžká Pěchota zaujímá pozice vedle Tallarnských Pouštných Nájezdníků a Kroshinských Granátníků. Ačkoli mnozí z velitelů pluků vyjadřovali pohrdání z toho, že musí sloužit pod vostroyanským vůdcem, ti, kteří měli čas se naučit něco o tom muži, nebo ti, co pod ním sloužili dříve, na něj mají mnohem lepší názor. Vědí, že pokud má imperiální garda triumfovat na Meduse V, bude potřebovat velitele s vírou a horlivostí.

Jak doráží stále více sil imperiální gardy, Harazahn nařizuje zaujmout obranné pozice na určených strategických bodech na Meduse V. Harazahn a jeho logistici nalezli devět klíčových obranných pozic včetně úlů Zethus a Amphion na Articuské plošině, vesmírného doku Deimos a observatoře Dioscuri. Na každém místě byl vydán jediný jednoduchý rozkaz: Jediný krok k ústupu bude nepřijatelným.

Imperiální garda bude bránit Medusu V proti nepřátelům nebo dokud každý muž a žena nezemře v tomto úsilí.

Cíl kampaně: Úsilí každého z imperiálních vojáků v bitvě zajistí bezpečnou evakuaci tisíců občanů Říše.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.