Medusa: Říše Tau

Z jejich skrytých výzkumných zařízení na Meduse V se vědci-inženýři Zemní kasty Tau snaží odhalit tajemství cestování warpem. Největší překážkou v rychlém rozvoji Tau je nedostatek znalostí o warpu a právě z jejich výhodné pozice na Raffealově hřebenu se snaží zvrátit tento nedostatek. Mezihvězdnými skenovacími sadami mířícími na Van Grothovo Zrychlení sklizejí data a doufají, že odhalí dosud neznámé záhady warpu.

Válečník TauAčkoli to imperiální síly na Meduse V neví, Tau založili řetěz obdobných vědeckých zařízení po celé planetě a dychtivě pronikají do tajemství warpu. Na jejich ochranu se lovecké kádry Ohnivé kasty rozptýlily kolem těchto zařízení, těžce ozbrojení a dobře vycvičení bojovníci Říše Tau, ochotní obětovat své životy pro informace, které jejich protipóly ze Zemní kasty získávají.

Pokud by Impérium zjistilo opravdové úmysly Tau a jejich hlad po warpovém cestování, není tu pochybnost, že by se to plnou silou otočilo proti nim. Proto tedy předstírají diplomatické jednání jako lest na odvrácení pozornosti již tak sužovaných lidí, požadují práva měst na světě a testují trpělivost Impéria do krajních hranic v úsilí zdržet otevřenou válku.

Aun’T’Pel, reprezentující Nadpozemské na Meduse V, moc dobře ví, že jejich podvod může být nezjištěn pouze po určitou dobu. Jeho jednotky stojí připraveny začít válku s Gue'la nebo kýmkoli jiným, kdo by brzdil slavný osud říše Tau.

Cíl kampaně: Každá bitva vykoupí Tau drahocenný čas pro vědce k výzkumu warpové anomálie.

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.