Medusa: Úl Sybilla Tertius 6

Velké brány Corrilian a Epsylion

Velké brány zůstávají v imperiálních rukou, navzdory obrovskému úsilí Chaosu je dobýt. Vesmírní mariňáci byli rozhodujícím faktorem obrany, prokázali neobyčejnou soudržnost a spolupráci ve svých operacích minulý týden. Oficiální zprávy z velení Edethor připsaly rozhodující zásluhy Konfederaci Andělů a jejím spojencům.

12. armádní skupina, která následovala příkazy přetnout vnější zásobovací trasy k úlu, uspěla ve svých hlavních úkolech. Zprávy o nákaze v Labyrintu vně zdí způsobí jistě starosti v následujících týdnech, ale pronikající warpová bouře je tak blízko, že většina pozorovatelů věří, že zdi úlu mohou být udrženy do okamžiku, na kterém záleží.

 

Jádro

Útoky situované kultisty Chaosu pod základy západních zdí jádra úlu byly zahájeny; ve zdech byly kanóny válečných kovářů a démonů, které bušily do imperiálců po celé dny, vytvořeny velké mezery.

Díky našim silám ve východním Chomáči, které zůstaly znepokojené tímto masakrem; bitevní skupina Císařova záštita napadla zdi jádra úlu a obsadila hlavní průchody do pevnosti Chaosu. Se značnou houževnatostí bojovaly zapojené síly imperiální gardy, aby pomstily hořké porážky minulých týdnů a soudě podle výsledků zastihly kultisty Chaosu v jádře nepřipravené.

Zpravodajské služby informují, že se uvnitř jádra střetl v osobním souboji Lucius Věčný s Gorgothem Sabalem a nárokoval si titul "Vojevůdce Edethoru", následující jeho vítězství proti vůdci Rukou Pravdy. Navzdory tvrzení mnohých kultistů Chaosu, že porážka Sabala je lež, což je podnícené jeho chybějícím tělem, vetšina Sil Chaosu uznala Luciovu nadvládu na zemi, vzhledem k dosaženým výsledkům v minulých několika týdnech. Tato nová svornost v řadách Chaosu může způsobit jen problémy ostatním frakcím.

 

Karusel

Síly Chaosu řídící operaci Špička kopí a operaci Nákaza, prakticky vyčistily Karusel od všeho živého. Šíření vražedné Metly, kruté choroby, která způsobuje hnilobu masa a vrhá lidi zpět k základním pudům, je překvapivé a je přisuzované důkladnému a pečlivému úsilí služebníků Nurgla.

Zvěsti o několika kabalech temných eldarů, stejně jako ostatních cizácích, shromažďujících se pod praporem Lucia Věčného nad ruinami Karuselu rozčeřil strach v mnoha imperiálních srdcích v posledních pár dnech. Nicméně navzdory tomu je vracející se regimenty imperiální gardy zahnaly k zdím úlu a mimo přezbrojovací centra okolo klíčových evakuačních bodů.

 

Chomáč 

Operace Drtič bouře musí být pokládána za úspěch, protože vyčistila cestu pro plánovanou operaci Kladivo, která během několika následujících dní napadne bunkr guvernéra úlu Lucia Nordena. Během týdne bude osud Sybilly Tertius rozhodnut, když Impérium vynaloží všechno své úsilí na rozdrcení srdce Chaosu v Edethoru.

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.