Medusa: Závěrečná zpráva vesmírní mariňáci

Ze vzdáleného a širokého Impéria cestovali Andělé Smrti na Medusu V, aby přinesli svatou odplatu Císaře na kacíře a cizáky, kteří přepadli odsouzený svět. Přinesli s sebou všechen spravedlivý hněv, pro který jsou Adeptus Astartes známí a nikdo nemůže stát proti jejich zlobě.

V hlubokém sněhu Articy bojovali Železní Hadi s plenícími hordami tyranidů, poskvrnili sníh černým ichorem a zlomili cizáckou invazi svatým bolterem a plamenometem.

V mangrovových džunglích u moře Armida, vesmírní mariňáci Temných Andělů a Karmínových Mstitelů bojovali krvavou válku mezi zničenými kmeny ohromných, temných stromů - nejdříve proti Krootům a později prokletým zrádcům Stráže Smrti.

Ve vyprahlých pustinách Mise, bojovaly Imperiální Pěsti se svými pradávnými nepřáteli, Železnými Válečníky, v divoké a hořké bitvě, která zahnala potomky Petruraba do bezvýsledné slepé uličky.

V Zubech Hydry bylo pomstěno hanebné rozsekání kaplana Agrippy, když mocný Egil Železný vlk zahnal odporného zrádce Lucia. Železný vlk zachránil vážně zraněného inkvizitora Baptista z rukou Fulgrimových šampiónů a obrátil hnusné Císařovy Děti na útěk.

Ve Verdii rozpoutali Krvaví Andělé hněv na zelenokožce ve výbuchu násilností. Stovky rudě vyzbrojených synů Sanguina později sestoupily z údolí a kopců této oblasti, s poničeným brněním, ale se splněnou misí. 

Černí Templáři, věrní své víře, provedli řadu smělých útoků od Tisiphonu až k ochromenému Nazdregovu vraku a zničili všechny na svazích hor, než tak udělali oni.

Sybilla Tertius viděla válečníky nesčetných kapitul bojující v nižším úlu, lovící netvory tyranidů a očišťující nákazu Chaosu. Dokonce když byla většina města ztracena, drželi se Astartes pevně vedle imperiální gardy, aby umožnili uprchlíkům únik z města, zatímco vesmírní mariňáci oslavovali své primarchy v bitvě.

Největší ze všech byly bitvy v úlu Euryales, kde kapitán Sicarius, hrdina Medusy, statečně zadržoval kombinované síly zrádcovských legií. Nesčíslitelní byli přisluhovači temných bohů, kteří zemřeli jeho rukou a vůdcovství i odvaha, které zde prokázal, byly nesrovnatelné. 

V tisíciletích, která přijdou, když budou imperiální písaři rozebírat Medusu V, budou vzpomínat na velké vítězství zde získané. Záznamy budou mluvit o triumfu nad Chaosem a cizáckou špínou - ale ze všeho nejvíce budou vyprávět o odvaze vesmírných mariňáků, šampiónů lidstva. 

Vybráno z úvodu k "Slavná vítězství Impéria", Díl XXIV, Kapitola 92 - Rozkol Medusy.

 

Dále

++Prioritní přenos: Kódování/Omega/Zelená++

++Příjemce: Všechny lodě Adeptus Astartes - Systém Medusa++

++Předmět: Odvaha a čest++

++Autor: Kapitán Sicarius++

 

Bratři,

vedení spojených sil Adeptus Astartes na Meduse V bylo jedinečnou ctí. Ve jménu Císaře a našich primarchů jsme odepřeli tuto planetu arci-nepříteli a rozdrtili nepřátele lidstva.

Naše porážky byly bolestivé a svého času těžce nesené, ale přeze vše jsme bojovali zručně a se zasvěceností, pro které jsou Astartes známi. 

Nyní naši astropati získali informace o tom, že jsme potřeba jinde, a proto naše široké bratrstvo nyní musí rozdělit své cesty.

 

Odvahu a čest, mí bratři - pro slávu našich primarchů a Císaře lidstva.

 

Cato Sicarius

 

++Přenos končí++

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.