Medusa: Zpráva o imperiální situaci 4

Vysláno: Astropat Gaius Grax
Obdrženo: Astropat Meridas
Cíl: Vrchní velení Medusy
Telepatický kanál: Terminus Alpha
Dop: EdethorCommand/666791564256/CW
Autor: Autoučenec Ventis

 

+++ Zpráva o situaci: Velení Edethoru

Můj pane veliteli, toto byl další pracný a těžce vybojovaný týden bitvy pro velení Edethoru. Obávám se, že jsme díky silám Chaosu ztratili doly Sybilla, neřku-li o ztrátě kontaktu s několika dalšími těžařskými stanicemi kvůli nájezdům tyranidů. Nicméně, na druhou stranu, byl učiněn pokrok uvnitř Sybilly Tertius v několika povzbuzujících oblastech a morálka našich sil zůstává docela vysokou - dokonce tváří v tvář opakovaným porážkám. 

Navíc: Na žádnost lorda inkvizitora Godwyna von Hestattena, jsem umístil všechny zbývající kontingenty vesmírných mariňáků rozmístěných v Edethoru, krom těch zapojených do probíhajících operací a proto nedostupných, do rukou Ordo Hereticus. Velký inkvizitor využil autority inkviziční pečeti, aby přikázal Astartes znovuzískat úl Sybilla Tertius.

Zatímco se táži na povahou takovéto operace, vzhledem k různorodým hrozbám za hranicemi úlu, doufám, že svatí bratři Astartes přijmou jeho samostatné velení bez jasného plánu operace.

 

Úl Sybilla Tertius, východní a západní obranné zóny

Nejvážnějším znepokojením bylo neskrývané rozhodnutí mnoha imperiálních velitelů v obranné zóně zastavit útoky na síly cizáckých eldarů. Touto dobou, musí velení Edethoru přiznat, že to možná bude tím, že ztrácí autoritu nad částmi našeho vedení a tyto rozkazy nebudou respektovány. Vyžádal jsem si spolupráci komisariátu, arbitrů a loajální oddílů planetárních obranných sil, aby zařídili uvěznění a popravu zrádných velitelů regimentů.

Speciální pozornost a zásluhy si vysloužili velitelé zapojení v operaci Hlava hromu, stejně jako ti zapojení v operaci Hromový blesk. Případné dobytí Dervenského výběžku mezi úlovými sektory D28 a D37 je ocenění, které vše zahrne.

Navíc, navrhuji další čestnou pochvalu pro 12AS, jejíž členové jsou znovu zapojeni v těžkých bojích a přijímají speciální mise pro slávu Impéria. Ačkoli poslední zprávy z akcí ještě nebyly dodány, doufáme v pokračování jejich úspěchů.

 

Správní obvod Charybdis

S politováním vás musím informovat, že vesmírní mariňáci zde útočící byli odraženi kádry Tau, které odolali opakovanému použití přistávacích modulů i mobilním útokům Astartes. Síly imperiální gardy zůstaly rozmístěné v nové přední linii, ale my jsme akci změnili na prozatimní bombardování a narušovací strategii, jako přípravu obnovení útoků tento týden.

 

Těžařský obvod Geryon

Operace vesmírných mariňáků vedené kapitulou Orlích Válečníků dosáhly severního konce pásu Geryonských dolů; nyní, pořád dokola bombardované síly Chaosu strážící "Aetherion", byly odraženy zpět do tunelů dolů. Kvůli mrhání zbraněmi, která by mohly být lépe využitelné jinde, se bratr-kapitán Aegius rozhodl, že je načase obsadit doly, protože díky bombardování skal z dálky nemůže dojít ke zničení Aetherionu. Při příchodu byli Astartes zděšeni, když objevili velký počet mláďat nestvůr tyranidů, včetně druhu genolupičů, který vykazoval chameleonické schopnosti, dříve limitované jen na Death Leapera. Agenti Ordo Xenos začali studovat zprávy z bitvy a mají důkaz k hypotéze, že za tyto rozšířené schopnosti Death Leapera a dalších druhů tvorů tohoto předvoje může být zodpovědná rodící bestie tyranidů neznámé formy.

S ohledem k Necrontyr, kteří jako by byli zjevně zbaveni soudnosti střetem se stvůrami tyranidů, musíme potvrdit, že byl stroj označovaný jako Crypt Stalker vzbuzen a postupuje východně. S vesmírnými mariňáky, znovu se rozmísťujícími pod velením Ordos, se obávám, že jen velmi málo leží mezi touto zrůdností a Sybillou Tertius se kterou se navíc musí bránit Edafos.

 

Západní Edafos Alfa

Největší hrozbou v tomto obvodu v uplynulých šesti dnech byl stroj orků, označovaný jako "Mega-hrabač", který vrazil do linie Mortis a byl viděn, jak ničí naši obranu. Pokud je v našich silách to říci, byl mu kladen jen velmi malý imperiální odpor, nicméně orkové byli viděni, jak nakládají toto ohromné vozidlo částmi materiálu a aktivují své teleportační zařízení. Situace se stala nesnesitelnou.

Následkem toho jsme schválili navrhovanou operaci Čelo bouře, abychom znovu ustanovili imperiální nadvládu na linií Mortis a to prudkými protiútoky opancéřované kompanie na všechny cizácké pozice ve spolupráci s jednotkami speciálního nasazení a regimenty výsadkářů.

 

Západní Edafos Secundus

Tato oblast musí být považována za ztracenou vinou cizáckým sil. Nemáme žádné aktivní jednotky s významnými zásobami munice a potravin v tomto prostoru. Poslední zprávy ukazovaly na necrony, tyranidy a eldary probírajícími se mrtvolami v tomto obvodu.

 

Edafos severo-východ

Plukovník Inglis z 57. pretoriánského musí získat speciální pochvalu za vedení úspěšné výpravy za znovuzískáním části opuštěné linie Cithaeron, přičemž se dostal až k bodu 89. Zprávy z této fronty naznačují síly 10 000 nestvůr tyranidů, většinou Gauntů; Zajímavostí je, že se setkali jen s velmi malým počtem velkých bestií. Ostatní jednotky se přesouvají na pomoc útoku a k podpoře pozic získaných v posledních několika dnech.

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.