Medusa: Zpráva o imperiální situaci 6

Vysláno: Astropat Tubal Cain
Obdrženo: Astropat Meridas
Cíl: Vrchní velení Medusy
Telepatický kanál: Terminus Rho
Dop: EdethorCommand/666791564270/CW
Autor: Autoučenec Lethurian

 

+++ Zpráva o situaci: Velení Edethoru

Naděje prýští do srdce každého loajálního služebníka svatého Císaře! Musím oznámit, že svatí Astartes zaznamenali významné vítězství a udrželi všechny hradby našeho města před znesvěcením Chaosem.

Navíc, i když jsou naše ostatní operace komplikovány malými zásobami a klesající soudržností formací, morálka se zvedá během našich příprav na nadcházející operaci Kladivo - všechny imperiální jednotky jsou připraveny zaútočit na jádro úlu a my jsme rozhodnuti rozsekat srdce povstání Chaosu před rozpoutáním Císařova vzteku v poslední hodině.

 

Úl Sybilla Tertius, východní a západní obranné zóny

Protiútoky Vesmírných mariňáků zaměřené na dvě brány Sybilly tento týden přinesly Impériu vítězství. Seskupení vesmírných mariňáků, přezdívané imperiálními gardisty jako "Konfederace Andělů" a podporované 12. armádní skupinou, vyhnalo vetřelce Chaosu ze severní Corrilianské brány. Jednotky Astartes také udržely jižní bránu Epsylion proti mohutným útokům Chaosu a podnítily tak imperiální Gardu a síly stráží brány k boji navzdory klesajícím zásobám munice.

Doufáme, že se Sybilla Tertius v příštím týdnu stane pastí pro Chaos, jámou uvnitř které budou ničivé síly zničeny během našeho blížícího se útoku na jádro úlu.

Navíc: Přípravy pro Inkvizicí vedenou operaci Exterminatus jsou na místě.

 

Správní obvod Charybdis

Neodvážím se informovat o temných zvěstech, podle kterých byla uzavřena neoficiální "smlouva" mezi jednotkami podřízenými velitelství Castalain a hnusnými Tau. Mohu pouze doufat, že svatí Astartes v této oblasti, kteří jistě zůstali věrní naší věci, dostanou zdravý rozum do myslí těch, který se nechali zlákat medovými slovy cizáků.

Oficiální zprávy hovoří o tom, že je oblast zapletena do masivního boje proti démonům Chaosu a že situace je stabilní, byť velmi ožehavá. Další podrobnosti nejsou v této době dostupné.

 

Těžařský obvod Geryon

Jak jste si vědom, naše zapojení v těžařském obvodu Geryon je nyní malé, pouze se známkami imperiálních zdrojů nasazených na mise se specifickým cílem. Zdá se nám kuriózním, že velký vpád Chaosu, zdánlivě z bitevní zóny Euryales, se přesunul a napadl Ústí Edethoru zamořeného Necrontyr a tyranidy. Navíc si tento region za cíl vybrali i orčí nájezdníci a výsledný zmatek svázal tyto Císařovy nepřátele v tuhém boji.

Možná je to darem Císaře pro Edethor, že tito cizáci bojují proti sobě navzájem, místo toho, aby pustošili naše země.

 

Západní Edafos Alfa

Ohromný výsadek vesmírných mariňáků, podporovaný opancéřovanými brigádami imperiální gardy, na jižním konci průsmyku Scylla (vedoucím ze severu k jihu na západ hřebenu Charybdis) zamezil útokům sil tyranidů i eldarů a v protiútoku, využívajícím obrovký počet a tankovou přesilu, vyčistil jižní konec průsmyku.

Imperiální velitelé na povrchu nepřiřadili dostatečnou obranu severnímu konci průsmyku Scylla, protože jejich důvěra v Šedé Rytíře se ukázala pošetilou, vzhledem k tomu, že tito svatí válečníci nebyli v takovém počtu, aby odolali útoku orčích Rychlostích Šílenců a necronů. Posily od Adeptus Soritas, imperiální gardy a vesmírných mariňáků přichvátaly na sever, ale bylo jich příliš málo a přišly příliš pozdě, než aby zabránily nepřátelským silám ve vytvoření významné koncentrace sil v oblasti. Ve výsledku zůstává severní konec průsmyku Scylla velmi riskantním pro prchající imperiální útvary pokoušející se uniknout k vesmírnému přístavu Deimos.

Navíc: Operace na linii Mortis obnovily některé záplatované komunikace k našim silám, které se zde drží. Synové Hepheasta vyslali expediční jednotku na pomoc Krvavým Havranům v získání zbytků zničeného imperiálního výzkumného plavidla hluboko v poušti Mortis. Železný otec Skell údajně kontaktoval knihovníka Venatora, aby zjistil, jakou pomoc mu může poskytnout. Existuje podezření, že Skell měl tajný motiv v pomoci Krvavým Havranům, jelikož Synové Hephaesta jsou velmi známí pro své přání získat a používat pradávné technologie ve svém prosazování Císařovy vůle.

 

Edafos severo-východ

Zprávy od Plukovníka Inglise, z 57. pretorianského, který vedl výpravu za znovuzískáním některých částí opuštěné linie Cithaeron, donesl pěšky na naše velitelství velmi unavený a zraněný gardista. Ačkoli jsou novinky nějakých 10 dní staré, zdá se, že ofenzívu zastihly značné problémy a že byla podle posledních výčtů svržena zpět na bod 70 na linii - což značí značný ústup z bodu 89. Plukovník také informuje, že některé elementy v jeho velitelství volaly po jeho popravě, ale zpráva zřejmě z komisariátu označila jeho rozhodnutí ustoupit jen jako "citlivé". Velení Edethoru stojí za jeho odvážným úsilím a chválí ho za ulehčení východní Obranné zóně úlu, která tak poskytla posily pro přicházející útok na jádro úlu.

 

Západní Edafos Secundus

+++ Určení: Cizácké zamoření +++

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.