Operace Taros

Operace Taros bylo imperiální vojenské tažení vybojované roku 998.M41 4621. armádou imperiální gardy s podporou vesmírných mariňáků s cílem znovuzískat imperiální pouštní těžební svět Taros z rukou říše Tau a jejích lidských spojenců Gue'vesa z jednotek Taroské planetární obrany. Kampaň byla nakonec pro imperiální vojska neúspěšná a zaznamenala vysoké množství ztrát, a tak Taros zůstal v držení Tau, kteří ho přejmenovali na T'ros a zahrnuli do své říše.

 

Denabský incident

Na běžné protipirátské hlídce v systému Denab, který se nachází v Ultima Segmentum, objevila hlídková skupina Ravanor, složená z lehkého křižníku Pán Ravanoru a čtyř fregat třídy Sword, které velel kapitán Darillian, čirou náhodou tři neidentifikovatelné lidské transporty rudy.

Sledování těchto lodí nakonec přivedlo hlídku k přepravní stanici Tau, na které lidské lodě prodávaly rudu a jiné suroviny této cizácké říši. A to spíše než aby platily poplatky Impériu, které zoufale potřebovalo veškeré možné zdroje, aby mohlo vojensky čelit Abaddonově Třinácté černé křížové výpravě.

Po krátké prohlídce kosmické stanice Tau a potulných lidských plavidel bylo zjištěno, že suroviny pochází z imperiálního těžařského světa Taros. Po návratu na loď tak kapitán Darillian podal na velení zprávu o těchto ilegálních kontaktech a obchodech mezi lidmi z Tarosu a cizáckými Tau.

 

Operace Taros

Představený Dree z Adeptus Administratum byl pověřen získat více nerostných surovin pro svět Stygies VII Adeptus Mechanicus, který by dodával potřebné vojenské dodávky důležité v tehdejším náročném válečném stavu. A jedním z primárních zdrojů rudy byl pro něj právě těžební svět Taros.

Dree našel v záznamech Administratum zprávu, která podrobně popisovala Denabský incident a to potvrdilo jeho obavy z předchozích šetření a podezření, že guvernér spolu s vládou, obchodníky a důlními majiteli nelegálně obchodují s Tau. A jednají tak pro osobní zisk, místo toho, aby poskytovali potřebné suroviny Impériu.

Dree podstoupil zjištění a podezření dál v Administratum. To poté zažádalo o zformování regimentů imperiální gardy a požádalo nejblíže se nacházející kapitulu vesmírných mariňáků, Mstící Syny, o spolupráci. Tato kapitula měla za úkol rozhodně se vypořádat s guvernérem Aulisem za tyto kacířské akce.

Planetární guvernér věděl, že Impérium podnikne kroky k jeho odstranění a otevřeně požádal Tau o vojenskou pomoc. Guvernér Aulis dovolil, aby Tau zabrali planetu a její cenné suroviny za ochranu před imperiální spravedlností pro sebe a ostatní členy tarosské elity, kteří porušili zákony.

Tau tuto nabídku přijali a tajně umístili na planetu, na pomoc planetárním obranným silám, početné oddíly bojovníků Ohnivé kasty a jejich mechanizovanou podporu.

Netrvalo dlouho a na planetu se vylodila druhá kompanie kapituly Mstících Synů s jediným cílem – popravit zrádce, guvernéra Aulisia, za jeho kacířské paktování s cizáky. Vesmírní mariňáci nicméně neočekávali tak tuhý odpor planetárních obranných sil a už vůbec ne přítomnost samotných oddílů Tau. Vesmírní mariňáci byli nakonec s těžkými ztrátami, které zahrnovali i zničení jednoho kapitulního Dreadnoughta, nuceni stáhnout se z Tarosu.

Po pokusu o atentát Tau oficiálně připojily Taros ke své říši, zatímco Imperium reagovalo vytvořením 4621. armády skládající se z více než desítky regimentů imperiální gardy. Ta měla za úkol znovu získat planetu pro Impérium. Pro podporu útoku pak vyčlenila jiná kapitula vesmírných mariňáků, Raptoři, celé dvě kompanie.

Rozsáhlá invaze na pouštní svět probíhala ve velkém měřítku, včetně rozsáhlé bitvy imperiálního námořnictva a Tau Kor'vattra. Ta proběhla hned na začátku operace, kdy se Impérium pokoušelo vysadit na planetu své oddíly. Impérium v ní nakonec prohrálo, ale přesto se mu podařilo většinu jednotek úspěšně vylodit.

Boje na planetě se ale neukázaly o nic úspěšnějšími a imperiální jednotky byly po hrozivých ztrátách nuceny se stáhnout. Ztráta celých pěti regimentů imperiální gardy, titána třídy Warhound a několika námořních lodí znemožnila jakékoli úspěšné pokračování celé operace.

Tato porážka byla později připisována nejen přítomnosti samotných cizáků, ale i nebývalé zrádcovské činnosti místní populace, která spolu s planetárními obrannými silami ve velkém přeběhla na stranu Tau.

Z bývalého imperiálního světa Taros se pak stal T'ros, spojenec a součást říše Tau. Jedna z nových planet získaných cizáky během třetí expanze jejich říše. Zdroj nerostných surovin pro účely Ohnivé kasty a spojeneckých jednotek zvaných Gue'vesa.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.