První válka o Armageddon

Výpad Chaosu

Mariňák Chaosu v boji proti imperiálním jednotkámNení jisté, jaké bezvěrné prosby nebo zrádné motivy spouštějí plnohodnotný útok hrůzných sil Chaosu. Jedna z teorií vytvořených imperiálními učenci je ta, že síly Chaosu prostě odkládají své půtky, díky Císaři, že tomu tak není častěji, a spojují se k jednotnému cíli, obvykle válce s následníky Císaře lidstva - jejich nejnenáviděnějšího nepřítele.

Toto nesvaté spojení nenávisti, nenasytnosti, krvežíznivosti a zrady je tavicím kotlem pekel a jako takové jsou tyto koalice bezohledné, jakmile dojde k odhalení jejich zuřivosti, když opuštějí nestálou skutečnost Oka Teroru. Horda Chaosu, která vpadla na Armageddon s tak hrůznou nenávistí, byla toho ukázkou.

Na Armageddonu proběhla série nepřirozených a nevysvětlitelných událostí, které vedla k otevřené a ozbrojené rebelii v hrstce úlových měst. V oblasti Armageddon Secundus, kde byly úly geograficky blízko u sebe, byla rychle potlačena, ale v regionu Armageddon Primus byla nicméně města více rozptýlena, což brzdilo úsilí loajálních sil o obnovení imperiální vlády.

Mariňák ChaosuS pozorností zcela upnutou ke vzpouře, která zuřila v jejich městech, byly imperiální síly kompletně zaskočeny, když se chaosácká loď, Požírač hvězd, objevila v srdci armageddonského subsektoru. Na palubě ohromného vesmírného plavidla byla armáda Chaosu vedená Angronem, démonickým primarchou vesmírných mariňáků zrádcovské legie Požíračů Světů, kterého na palubě doprovázely ještě hordy temných pokřivených démonických stvoření, které se rozlily po povrchu Armageddonu.

Lstiví, jelikož se chapadla Chaosu ještě rozmnožila a imperiální síly znovu čelily rebelii, když celá jejich polovina přešla na stranu Chaosu a těch pár posledních zbývajících loajalistických obránců bylo lehce vyhnáno z Armageddon Primus. Poražené zbytky imperiální obrany ustoupily zpět skrz hustou rovníkovou džungli a nakonec se přidaly k rozptýleným ohniskům přeživších z Armageddon Secundus. Různorodé jednotky se přeskupily a připravily k poslednímu boji na březích řek Styx a Chaeron.

 

Fatální trhlina

Logan GrimnarNavzdory těžkým porážkám, které nedávno utrpěla, byla imperiální obrana velmi dobře organizovaná. Tato linie byla navíc posílena, jelikož se sem přesunuli vesmírní mariňáci z kapituly Hvězdných Vlků v přímé odpovědi na nouzové vysílání těžce sužovaných obránců. Přítomnost Hvězdných Vlků, kteří se do tohoto sektoru dostali teprve nedávno, byla silám Chaosu neznámá. Obránci získali cenný čas, když Angron, nasycený úspěchem, vztyčoval odporné monumenty, které byly poctou silám Chaosu, raději než aby se dal do ničení fragmentů imperiálních armád.

Angronova chyba mu přišla draho. Když jeho armáda konečně vyrazila z rovníkové džungle, která rozdělovala největší pevninu Armageddonu na části Primus a Secundus, našla dobře připravené a opevněné obránce posílené Vlky z Fenrisu.

Ohromné bitvy zuřily po celé čelní linii, když záplava Chaosu zaútočila na rozhodné řady imperiálních jednotek. Na březích řeky Chaeron imperiální linie vydržela a poražené síly Chaosu byly ve zmatku odraženy. Dále na západ to pro loajalisty nevypadalo tak dobře, protože zde vedl útok samotný Angron, prorazil si cestu skrz imperiální linie a vedl své síly směrem k úlovým městům Infernus a Helsreach. V tomto kritickém okamžiku bitvy zahrál Logan Grimnar, velký vlk a vůdce Hvězdných Vlků, svůj trumf - celou kompanii Šedých Rytířů, válečníků trénovaných k boji s hrozbami z jiných světů, jako byla tato. S pozoruhodnou předtuchou si Logan Grimnar vyžádal přítomnost těchto jednotek už tehdy, když se dozvěděl, jakým hrozbám čelí obyvatelé Armageddonu.

 

Odpověď

Šedý RytířJen speciální dovednosti, které měli Šedí Rytíři, mohly být schopny skutečně porazit takovou monstróznost jako byl Angron a jejich oddíly dorazily právě v okamžiku, kdy síly Chaosu mířily směrem k úlům Infernus a Helsreach. Teleportovaly se přímo do pochodujících mas zrádců a velmi blízko k Angronovi samotnému. Šedí Rytíři démonického prince nakonec porazili a poslali jeho duši zpět do warpu, ze kterého se nemohla vrátit dříve než za sto let.

V souhře s tímto útokem zahájili Hvězdní Vlci obrovský protiútok. Síly Chaosu byly následně na hlavu poraženy a jen chaosáčtí vesmírní mariňáci Požíračů Světů si dokázali prorazit cestu zpět na Požírače hvězd, a poté i do bezpečí warpu. Imperiální vítězství bylo kompletní a rozhodné, nicméně získané za obrovskou cenu.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.