Třetí válka o Armageddon III.

Návrat bestie

Na den oslav Císařova nanebevzetí, padesát sedm let po první orčí invazi, odhalily věštecké sondy obrovské rozvíření immatéria, když si orčí flotila prorvala svou cestu zpět do reality a Ghazghkullovy hordy znovu zamířily k Armageddonu. Poplach z monitorovací stanice byl v půlce přerušen, když ji ve stovkách míjely orčí lodě.

Závěrečná zpráva stanice zaznamenala orčí flotilu mířící do systému, obsahující 50 orčích křižníků a přes 300 doprovodných plavidel, které provázely nejméně čtyři vesmírné hulky. Síly Armageddonu byly postaveny do plné pohotovosti a během dvaceti čtyř hodin sedm švadron imperiálních křižníků, vedených bojovými loděmi třídy Apocalypse, Jeho vůle a Triumf, vyrazily z doků sv. Jowena. Imperiální flotila, pod admirálem Parolem, vstoupila do bitvy o pět dnů později, zachytila přední části orčí flotily při přepadu blízko vysokogravitačního světa Pelucidar.

V prvním střetnutí bylo imperiální střelbou zničeno šedesát orčích útočných lodí a to bez ztráty jediné imperiální lodi. Poté byly Parolovy lodě napadeny těžkými švadronami orčích zabijáckých kroozerů a útočných bombardérů postupujících před hlavním tělesem orčí flotily. Imperiální lodě bojovaly statečně, jejich zbraňové baterie měnily hrubé orčí lodě na šrot, pustošící paprsky z kopí upalovaly vlnu po vlně útočných bombardérů.

 Imperiální protiútok

 

Nicméně orčí flotila přečíslovala tu Armageddonu v poměru šest ku jedné a imperiální lodě byly postupně odráženy zpět. Orkové prováděli sebevražedné nájezdy na imperiální palebné linie s nevázanou divokostí, ztráceli tucet svých lodí za jednu imperiální. Na vrcholu střetnutí obdržel armirál Parol zprávu od monitorovacích stanic Yarrick a Mannheim varující před třemi dalšími orčími flotilami vstupujícími přes okraj systému. Téměř zároveň byl Triumf obklopen pěti orčími zabijáckými kroozery a zmrzačen jejich kombinovanou těžkou palbou a hromadnými teleportačními útoky.

Uvědomující si, že jeho povinností je uchovat flotilu pro následný vleklý konflikt, dal neochotně admirál Parol příkaz ke generálnímu ústupu. Zatracené monitorovací stanice byly překonány o pár hodin později. Z jejich posledních informací bylo vyčteno, že kombinované orčí flotily obsahovaly přes 2 000 lodí a nejméně dvanáct vesmírných hulků, což byl největší počet hulků, který napadl imperiální svět v jeho 10 000leté historii. Admirál Parol, jehož velení se scvrklo na pět švadron křižníků a jedinou operační bojovou loď, mohl dělat jen málo, než provádět útoky typu udeř a uteč proti ohromným orčím armádám postupujícím do systému. Imperiální posily měly nicméně brzy dorazit a poté mohl admirál Parol doufat, že se postaví Ghazghkullově kontrole vesmíru alespoň s malou nadějí na úspěch.

Boj s orkyMezitím Parolovy doprovodné lodě a lehké křižníky obtěžovaly orky, jak nejlépe mohly, znervózňovaly je a naváděly své nepřátele do pastí a minových polí, dělaly, co bylo v jejich silách, aby redukovaly záplavu orčích strojů dorážející do systému. Přišlo zděšení, když imperiální lodě napadly tucty hrubých asteroidových pevností, neboli "skal", obvykle zranitelnou součást orčích flotil. Tyto těžce vyzbrojené stanice se ukázaly velmi obtížnými k přímému napadení, ale už jen samotná přítomnost takových neobvyklých počtů se zdála ukazující na to, že zde pracuje nějaký zlověstnější plán.

Překvapivě orkové nezabočili, aby získaly doky sv. Jowena. Místo toho je podrobili šestidennímu bombardování, zatímco se kolem přesouvaly orčí flotily, které doplňovali opakovanými útoky švadron útočných lodí. Orčí válečníci uspěli v obsazování nižších části doků, a, ačkoli zařízení zůstalo v imperiálních rukou, vypadalo, že je díky bombardování a neustálým orčím nájezdům nepoužitelné. Pouze pozdější příchod dvou zabijáckých týmů Ordo Xenos pomohl k vyhnání orků zpět do izotopových sběrných nádrží u základů stanice.

< Předchozí

Pokračování >

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.