Třetí válka o Armageddon IV.

Epicentrum

Na Armageddonu se poslední týdny před doražením orčí flotily nesly ve znamení horečných příprav. Titánské legie rozehřívaly své pradávné plasmové reaktory a zaujímaly obranné pozice okolo úlů. Regimenty imperiální gardy se shromáždily a zakopaly, vesmírní mariňáci z více než dvaceti kapitul se roztýlili po pustinách a horách, kde se připravovali na boj s cizáky. Imperiální obchodní plavidla denně unikala utahující se smyčce orčích lodí, aby dopravila více posil na planetu. Poslední transport, který dosedl na planetu, přinesl legendu. Komisař Yarrick, "Starý muž" samotný, vkročil na Armageddon poprvé v dvaceti letech do nadšeného pokřiku populace.

Starý komisař se setkal s vojenskou radou ještě té noci a poradil se s ní o nejnovějších Ghazghkullových taktikách a strategiích, přidal naléhavé varování před podceněním vojevůdcových schopností. Mnozí tvrdili, že se Yarrick stal starým a unaveným, pokořeným hrůznou vyhlídkou na přicházející invazi. Ti, co ho znali dobře, mohli vidět divokou rozhodnost, která stále hořela v jeho jediném oku. Generál Kurov byl vždy známým pro svůj úsudek o mužích v bitvě a byl hluboce zaujat Yarrickovým úsilím a inteligencí. Požádal o to, aby Yarrick převzal vedení vojenské rady po trvání současné krize, a, k úlevě všech, Yarrick souhlasil.

Epicentrum

Šest týdnů po vstupu do systému Armageddon, vstoupila obrovská armáda Ghazghkullových sil do bitvy s vesmírnými stanicemi a zbraňovými platformami na vysoké orbitě nad planetou. Ti, kteří snad doufali, že mocné orbitální opevnění Armageddonu udrží orky na uzdě, se ukázali beznadějně oklamanými. Orbitální bitva zuřila po tři dny a dvě ohnivé noci, ale, na úsvitu třetího dne, byla obloha zaplněna stopami páry z orčích přistávacích modulů a do běla rozžhavených meteorů útočných lodí prorážejících skrz nebesa. Úl Hades, stále ještě ruina po poslední válce, byl prvním, který zemřel. V činu hrůzyplné pomsty se Ghazghkull rozhodl nebojovat znovu o Hades. Místo toho byl celý úl a jeho obyvatelé zničeni obrovskými asteroidy vypuštěnými z obíhajících vesmírných hulků. Čin bezohledné destrukce však byl jen předehrou ke krveprolití, které mělo následovat.

Jak ohně ze zničeného úlu Hades naplnily východní horizont, první orčí výsadkové legie se srazily s imperiálními silami poblíž Volcanu, Acheronu a Smrtících mokřad. Pozemní obranné lasery a raketová sila si vybraly na přistávajících orcích děsivou daň, ale přeživší se přeskupili a zaplavili opevnění s tak hrůznou zuřivostí, že brzy více a více z hordy dosahovalo poprchu planety nezasaženo. Divocí orkové se vyvalili s Palliduských hor a z rovníkových džunglí, aby se přidali k rostoucím hordám. Kde se pozemní opevnění ukázalo příliš silným na to, aby bylo získáno tvrdým útokem, byly obrovské skupiny orků a jejich válečných strojů do bojů teleportovány přímo z vesmírných hulků. Když třetího dne výsadků pozemní opevnění utichlo, přikázal Yarrick každému zbývajícímu letadlu na Armageddonu, aby bylo vrženo do bitvy v zoufalém pokusu zničit tak moc z Ghazghkullovy hordy, jak bylo možné předtím, než dosáhne země.

Sirnatě žlutá obloha nad Armageddonem začala být protkána kondenzačními stopami tisíců orčích útočných bombardérů bojujích s imperiálními Thunderbolty a Fury. Imperiální stroje měly výhodu toho, že se mohly vracet na své opevněné základny, aby doplnily palivu a munici, zatímco orkové si museli nechávat rezrevy, aby mohli vystoupat do svých lodí Terror a hulků na orbitě. Brzy ale orkové zabezpečili pozemní základny a bitva se obrátila proti statečným imperiálním pilotům, jakmile se museli začít vypořádávat se zdrcujícími počty orků.

Když pět dní po výsadku dosáhla letecká bitva vrcholu, padl bez varování úl Acheron do orčích rukou, dobyt zradou zevnitř. Překroucené zprávy mluvily o sabotážích elektrické sítě a orcích valících se z tajných přístupových tunelů v samotném srdci metropole. Podněcovatel těchto hnusných zločinů byl brzy odhalen jako nikdo jiný, než nechvalně známý válečný zločinec Herman von Strab. Převzal vládu nad úlem jako jeho nový absolutní vladař, oznámil, že je jeho božským právem vládnout nad Armageddonem. Orčí jednotky stály připraveny umlčet jakékoli rebely, kteří by zpochybňovali von Strabovo odhodlání.

Nešlechetně, většina staré nobility na Acheronu uvítala zpět von Straba jako dlouho ztraceného prince, ignorovala fakt, že se spolu s ním spojila s jedněmi z nejnebezpečnějších cizáků, které kdy galaxie viděla.

V úlu Volcanus, toho samého dne kdy padl Acheron, prorazily ohromné síly orčí pěchoty přes dvacet čtverečných mil opevnění na hoře Volcanus za vnějšími předměstími úlu. Sedmnáct trestných regimentů armageddonské úlové milice bylo obráceno na útěk a orkové získali mnoho zbraní a nedotčených opevnění. Volcanus samotný byl brzy obležen, obklopen kruhem orčí oceli a neúnavně bombardován získanými macro kanóny a clonovými bombami.

Vně Smrtících mokřad se válka vyvíjela lépe. Titáni Legio Tempestor a Legio Victorum se svými podpůrnými regimenty skitarii prakticky vyhladili orčí kmen Černoohně v tři dny trvající bitvě na pláních Anthrandu. Ale orčí výsadky pršely z nebe jako nekonečná bouře a boje se rozšířily po Armageddonu jako lesní požár, dokud do nich nebyly zapleteny každý úl či výrobní komplex. Na mnoha místech byly orčí útoky poraženy, ale orkové se znovu a znovu přeskupovali a útočili během hodin znovu, napínali obránce na samé hranice jejich sil.

Jak Yarrick předpovídal, Ghazghkullovy strategie se ukázaly smrtícími. Orkové udrželi železné sevření nad oblohou Armageddonu, orbitální bombardování a útočné bombardéry bušily do imperiálních sil, kdekoli se ty pokusily vytvořit bitevní linii, srážely je k zemi, zatímco okolo nich probíhaly další a další výsadky. Kde byli orci přečísleni, tam bojovali partyzánskou válku, útočili na své nepřátele a mizeli v divokých pustinách, než mohla dorazil odveta. Ghazghkull se velmi dobře poučil z lekcí na Chigonu 17 a vědomě připravil své plány tak, aby byly boje roztříštěné a chaotické; což jsou přesně podmínky vyhovující orčím válečným bandám a jsou to i podmínky, které odnímají imperiálním regimentům podporu a koordinaci, které potřebují k efektivnímu protiútoku. Jedinými silami, které stále orky porážely, byly jednotky Adeptus Astartes a právě vesmírní mariňáci neúnavně pročesávali oblasti Armageddonu v průzkumných a bojových misích, při kterých ničili zelenokožce při každé příležitosti.

< Předchozí

Pokračování >

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.