Třetí válka o Armageddon V.

Totální válka

Když na planetě zuřily bitvy, spustil Ghazghkull další ze svých opatrně připravovaných překvapení. Neuvěřitelně, tucty velkých asteroidových pevností, se kterými se střetly lodě admirála Parola, začaly klesat z orbity. Zpomalovány mocnými silovými štíty, raketami a modifikovanými traktorovými kanóny, orčí skály přistály v zelených rovníkových džunglích a po celém Armageddonu Primus i Secundus. Mnohé byly ztraceny díky pozemní palbě nebo nehodám, ale každá, která přežila, se stala pro orky bastionem, místem shromažďování a hotovou pevností. Krom svých obrovských zbraní a raketových baterií, obsahovaly skály i obrovská teleportační zařízení podobná těm, která Ghazghkull poprvé použil v kampani Piscina. Ty byly následně využity k teleportování orčích posil, včetně Gargantů a těžkého dělostřelectva, v nekonečném přívalu.

Komisař Yarrick osobně vedl útoky Cadianských Úderných Oddílů podporovaných titány Legio Metallica a Legio Ignatum, které zničily několik pevností, ale krvavé bitvy okolo mnohých dalších konzumovaly celé regimenty během pár hodin. Po zbytek války pak nesli hlavní nápor ničení orčích pevností vesmírní mariňáci, kteří tak činili, kdekoli mohli, přičemž zvláštní pochvalu si vydobyla kapitula Salamandrů pro její úspěchy proti pevnostem okolo řeky Hemlock.

Boje na Armageddonu

Orkové také záhadně provedli výsadky v Ohnivých pustinách a Mrtvých zemích na severu a jihu hlavního kontinentu Armageddonu. Dokonce i Yarrick byl překvapen; tyto ponuré a ohavné oblasti byly vždy považovány za neobyvatelné a zcela bezcenné. Jejich cena pro Ghazghkulla se stala zjevnou až o týdny později, kdy se stovky jako tanky velikých ponorek vynořily ze znečištěných vod a přistály u Tempestory a Hellsreach. Překvapení bylo úplné, úl Tempestora padl během dní a doky Hellsreach byly brzy dobyty. Jen tvrdá obrana úlových gangů hellsreachské milice, s podporou kompanií stormtrooperů a vesmírných mariňáků, které byly do oblasti poslány, zabránilo orkům v přemožení celého úlu.

Čtrnáct dní po úvodních orčích výsadcích proběhlo první velké střetnutí mezi orčími a imperiálními stroji. O tovární komplex Diabolus zuřila desetidenní bitva, když se davy Gargantů válečného lorda Burzuruka a válečného lorda Skarfanga srazily s titány Legio Crucius. Během bojů bylo zcela zničeno šest titánů a osm Gargantů a mnoho dalších vyžadovalo měsíce oprav, než mohlo opět bojovat. Komplex Diabolus byl během bitvy zničen, jeho slévárny a strojírny byly rozstříleny nebo rozšlapány obrovskými bojujícími stroji. Po bitvě pak orčí rychlostní kulty rychle obklopily úl Infernus a odřízly jej od vnější pomoci. Mechanizované protiútoky do Popelavých pustin se setkaly s úvodními úspěchy, ale když byl celý regiment Savlarských Chem-psů obklíčen a zničen Rychlostními Šílenci, bylo o další pokusy o proražení ven těmi uvnitř zanecháno.

Když sužovaní obránci uvažovali o tom, jak prorazit obležení, přišly zprávy o obrovské orčí hordě obcházející Palliduské hory ze severu na východ. Brzy byla tato horda viditelná z vrcholku úlu, velké moře válečníků, které zdánlivě zaplňovalo celý volný prostor Popelavých pustin k prasknutí. Tyčící se Garganti kráčeli záplavou jako obrovské lodě kymácející se zeleným mořem. Hrdelní válečné popěvky orků mohly být slyšet na dvacet mil daleko, zem se třásla s jejich postupem. A nejhůř ze všeho, nespočetné praporce vlající nad hordou nesly osobní znak mocného Ghazghkulla samotného.

Když obloha potemněla stínem orčích hulků vysoko nahoře a první orbitální bombardování se sneslo k zemi, občané úlu Infernus věděli, že jejich zkáza je zde. S nepřirozeným klidem provedli veškeré přípravy, které mohli, poručili své duše Císaři, když budovali barikády nebo distribuovali zbraně a munici pro jednotky. Pokoušeli se nabrat inspiraci z legend o Yarrickovi a jak ten nechal orky zaplatit za každý palec půdy v úlu Hades. Ne všichni byli dostatečně stateční, aby čelili své zkáze, tisíce prchly do pustin, jen aby byly zabity nebo zajaty rychlostní kulty, které kroužily kolem úlu jako supové kolem mršiny.

 Titáni v boji

Adeptus Arbites se brzy přesunuli k obraně úlu, obraceli nebo popravovali každého, kdo selhal ve své službě Císaři. Když Ghazghkullova horda dorazila na dostřel, poslední velká obléhací děla Infernus do ní začala střílet, vrhala tisícikilové náboje do mas zelenokožců, dokud je odvetná palba z hulků na orbitě neroztrhala na kousky. V krátkém tichu, které následovalo, poslal Ghazghkull obráncům Infernus posla. Byl jím plukovník Gortar z Chem-psů, těžce zmučený a postrádající své oči a ruce. Zpráva, kterou plukovník nesl, byla jednoduchá a může být mnohokrát slyšena po celém Armageddonu: "Vzdejte se nebo zemřete!"

< Předchozí

Dokončení >

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.