Třetí válka o Armageddon VI.

Výsledek

Konec války je záhadou. Zdá se, že skončila patovou situací, kdy ani jedna ze stran nebyla schopna získat další strategické pozice, než dorazily imperiální posily. Říká se, že Ghazghkull prchl, snad na svém velitelském hulku Zvrhlost bolesti. Yarrick poté shromáždil své síly a, spolu s flotilou Černých Templářů vedenou nejvyšším maršálem Helbrechtem, se vrhl na tažení, při kterém hodlal najít Ghazghkulla a definitivně ho zničit. V odvážné tajné operaci vedené 13. trestnou legií pod plukovníkem Schaefferem byl v úlu Acheron zabit von Strab, když byl jedním z plukovníkových mužů stržen z balkonu. Stav Armageddonu a okolních planet byl neutěšivý. Většina jich byla vypleněna a s bestií, která je opět volná někde ve vesmíru, je jisté, že Ghazghkull dokáže rychle obnovit své síly a vytvořit pro sebe Impérium, tedy pokud se Yarrickovi nepodaří ho zastavit. Impérium je ovšem oslabené a mnozí další možná využijí příležitosti napadnout jeho hranice.

 Černí Templáři

< Předchozí

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.