Třináctá černá křížová výprava I.

"Třináctkrát musí Zrádcovských král vytáhnout. Na Konci věků bude železná pevnost zničena. Její zdi budou prolomeny a brána otevřena. Ti, kteří přebývají za ní, se vyřítí ven. Vzduch bude hořet a zem se roztaví, démon ulehne se strojem, bratr zabije bratra ohněm a mečem. Rána na obloze vychrlí svou hrůzu. Oko bude bez mrknutí hledět na svou odměnu a Zrádcovský král překročí most z hvězd. Vrátí se, aby dokončil rudou práci Válečného štváče. Na posvátné zemi se rozhodne o osudu lidstva."

- Liber Malefact

 

Třináctá černá výprava Abaddona Ničitele započala v roce 999.M41 a vyústila v nejrozsáhlejší mobilizaci imperiálních i chaosáckých sil od časů Horovy Hereze. Abaddonova strategie byla postavena okolo konceptu Karmínové cesty: vyvoláním dostatečného množství démonů na povrch Cadie hodlal přetížit pylony zadržující příliv warpu na planetu. Pokud by uspěl, Oko Teroru by obklopilo Cadii a přeměnilo ji v pekelný démonický svět, načež hodlal Abaddon pokračovat skrze Segmentum Obscurus planetu po planetě, až by byla do Oka pohlcena i samotná Terra.

 

Předehra

Jak se 41. milénium blížilo ke svému konci, objevily se první známky dlouho obávané Abaddonovy Třinácté černé křížové výpravy v podobě vesmírných hulků vynořujících se z warpu v okolí sektoru Cadia. Ačkoli některé obsadili Adeptus Astartes a jiné byly zničeny orbitální obranou, ty, které prošly skrze imperiální blokádu, napadly strategicky důležité světy a námořní základny po celém sektoru, ochromujíce námořní síly v regionu. Právě v té chvíli se na vnějším okraji Urtwartského systému objevilo nenáviděné chaosácké plavidlo Nurgla, Morospár, šíříc ve svých stopách mor. Slavný imperiální admirál Quarren by se tuto loď vydal stíhat, ale brzy narazil na něco hrůzostrašnějšího. Přepaden u Freneraxského prašného mraku, ke své hrůze zjistil, že chaosácká flotila je vedena nenáviděnou Terminus Est, vlajkovou lodí Typha ze Stráže Smrti, Nurglova herolda. Quarrenova flotila stěží přežila a unikla z pasti. Bitva o Frenerax byla nákladnou katastrofou, ale mělo být hůře.

Nyní se už pohybující sektorem bez problému pohybující, Typhova morová flotila šířila nákazu a Officio Medicae ji nebylo schopno zastavit. Jak se epidemie šířila, začaly se na zasažených světech objevovat apokalyptické sekty kázající, že na obyvatelstvo sestoupila Císařova zloba a trestá je za jejich hříchy. V tom, co se později stalo známým jako Mor nevěřících, se Chaos šířil sektorem, jak se fanatické sekty bouřily proti imperiálním autoritám. Imperiální problémy ještě zhoršilo, že se těla zasažených nemocí začala měnit v morové zombie. Úlový svět Belis Corona v sektoru Agripinaa byl zvláště napaden jak Morem nevěřících, tak zamořením morovými zombie, a ve chvíli, kdy do systému dorazila Typhova Morová flotila, už svět nebyl schopen jí vzdorovat.

Jak se Chaos šířil imperiálními světy sousedícími se sektory Agripinaa, Cadia a Belis Corona, kulty kázající, že Impérium opustilo Císařovo učení, se dále šířily. Imperiální autority, ochromené morem, mohly dělat jen málo, aby zastavily šířící se chaos a vládu davu, které tyto kulty rozpoutávaly. V těchto sektorech navíc začali útočit záhadní, ale brutální nájezdníci, ničící malá města a zemědělské světy. Mezitím astropathové a Císařský tarot neustále přinášeli nová a nová proroctví. Na Cadii samotné ožily tajemné pylony a začaly vibrovat intenzivní psychickou energií. Zdálo se, že pylony vzdorují silám warpu, které se valily ven z Oka Teroru v nebývalé míře, byť se postupně vyčerpávaly.

V anarchii, moru a nenávistných nájezdech šířícími se v sektoru Agripinaa, byla imperiální bitevní flotila Agripinaa donucena vrátit se zpět na své základny. Nicméně další, ještě horší pohroma se blížila, když na imperiálním světě Lelithar povstala mezi zuřícími kulty a fanatiky mocná postava, tvrdící, že je Hlasem Císaře. Kult Hlasu Císaře se šířil na blízké světy a pobízel k rebelii proti imperiální vládě. Brzy v ulicích světů jako Bar-El, Yayor, Amistel a Albitern propukly zuřivé bitvy mezi kultisty Hlasu Císaře a věrnými následovníky Ecclesiarchie. Pokusy Officio Assassinorum na odstranění Hlasu Císaře se přitom ukázaly marnými.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.