Třináctá černá křížová výprava II.

Zrada na Cadii

Navzdory zhoršující se bezpečnostní situaci a vnitřnímu rozkolu v imperiálních teritoriích obklopujících Oko Teroru zůstala Cadie majákem stability. K tomu, aby se postavilo narůstajícímu počtu a rozsahu chaosácké aktivity okolo sektoru Cadia, vydalo nejvyšší cadianské velení rozkaz, aby se každý regiment Cadianských Úderných Jednotek shromáždil na samotné Cadii. Kvůli tomu byly v očekávání posil připraveny stovky nových přistávacích ploch na pláních Kasr Tyrok. Miliony mužů už byly shromážděny, když dorazil regiment Volscanských Katafraktů považovaný za jedny z nejzkušenějších válečníků. Aby uctilo pověst regimentu Volscany, samotné cadianské nejvyšší velení se shromáždilo na Tyrokských pláních, aby osobně uvítalo dorazivší jednotky. Nicméně to se ukázalo být pro Cadii strašlivým rozhodnutím, neboť Volscani brzy odhalili svou barvu.

Cadianské síly v boji

Vyměňujíce cadianské a imperiální praporce za ty chaosácké, volscanské síly rozpoutaly palbu na Cadiance shromážděné na Tyrokských pláních a vyhladily v jediném tvrdém úderu takřka veškeré cadianské nejvyšší velení. Jen obratný protiútok lorda kastelána Ursarkara E. Creeda, kterému se podařilo převzít velení šokovaných cadianských sil, zabránilo větší tragédii. Ustanovený guvernérem Cadie kvůli vraždě předchozího nositele tohoto titulu, Creed přikázal cadianským silám se zakopat, zatímco vyslal žádosti o pomoc do celého Impéria. Administratum a vesmírní mariňáci uposlechli volání a mobilizovaly sektor v nebývalé rychlosti a rozsahu. Po střetu s nájezdníky Vládců Noci vedenými brutálním Tarraqem Temnokrví, byla jednotce nejzkušenějších kasrkinů vyslána na průzkumnou misi přímo do Oka Teroru, aby se pokusila zjistit, kam dopadne první úder nevyhnutelné chaosácké invaze. Průzkumná mise se ale změnila v katastrofu, když byly síly uvězněny na démonickém světě Urtwart a následně zničeny nenáviděnou lodí Ničitel planet. Když se Urtwart zhroutil, tak se z Oka Teroru vynořila chaosácká flotila stovek válečných lodí, vesmírných hulků a transportérů. Doprovázely je nejenom Morospár a Terminus Est, ale i dvě ukořistěné pevnosti Blackstone. Imperiální admirál Pulaski shromáždil všechny lodi, které mohl, do systému Ormantem, připraven bojovat a zemřít jen aby dal obráncům Cadie co nejvíc času, aby se připravili. Ačkoli imperiální flotila bojovala statečně, byla masivní chaosáckou flotilou zničena. Quarrenovi se nicméně podařilo se zbytkem svých plavidel uniknout, čímž ovšem uvolnil cestu odnoži chaosácké flotily, aby vyplenila sektor Agripinaa.

Nyní v podstatě bezbranné, byly světy sektoru Agripinaa vypleněny Typhovou Morovou flotilou a jeho legiemi Stráže Smrti a Nurglovými démony. Jen zásah kapituly Vyjících Gryfů, imperiální gardy Jouranských Dragounů a legie titánů Legio Astorum zabránil úplnému kolapsu imperiální vlády v sektoru. Imperiální síly, dále posílené kapitolou Smrtících přízraků, dokonce oblehly svět Lelithar, odkud pocházel Hlas Císaře a který byl od té doby ovládán Typhovými silami a legiemi šílících kultistů. Nicméně krvavé obléhání stálo životy milionů a nemilosrdně směřuje k nejistému konci.

Mezitím Císařovy Děti, vedené Luciem Věčným, vyvraždily svět Belisar, zatímco se bandy Vládců Noci přesunuly do sektoru Scarus, dále mezi obyvateli Impéria šíříce teror a strach. Po Segmentum Obscurus se odhalily buňky Legie Alfa a ve zdlouhavých střetech zdržovaly posily vesmírných mariňáků. Ve stopách zrádcovských mariňáků následovaly strašlivé hordy Chaosu: mutanti, chaosáčtí kultisté a démoni, stejně jako zrádcovské legie titánů temného Mechanicum. Brzy tak byl každý svět do tisíce světelných let od Oka Teroru ponořen do boje.

Zatímco chaosácké hordy plenily sousední sektory, hlavní síly chaosácké flotily Abaddona Ničitele a lorda Požíračů Světů Kossolaxe Přísežného se valily ke Cadii samotné. Chaosácká flotila rychle přemohla obranu světu Solar Mariatus, vnější planety Cadianského systému. Právě zde zrádcovské síly založily předsunutou základnu pro útoky po celém systému. Po dobytí vězeňského světa Naděje sv. Josmane se chaosáckým vesmírným mariňákům Narušitelů podařilo zajmout miliony vězňů, kteří byli poté použiti jako otroci nebo zverbováni do jejich armád. Admirál Quarren dělal, co mohl, ale drtivá převaha chaosácké flotily nemohla být přemožena a po třech dnech tvrdých bojů byla většina imperiální flotily v sektoru Cadia buď vyřazena z boje nebo zničena. Po překonání orbitálních základen Cadie byla planeta konečně bezbranná a Abaddonova dlouho očekávaná invaze na Cadii mohla začít.

 

Bitva o Medusu

Mezitím Abaddon zahájil i mohutný útok na Medusu, domovský svět kapituly Železných Rukou. Jelikož Železné Ruce rekrutují nováčky pouze z Medusy, byly donuceny ji bránit všemi silami. Všech deset z ohromných mobilních pozemních klášterních pevností Behemoth bylo mobilizováno spolu s těžce ozbrojenými planetárními obrannými silami Medusy. Napadeni pancéřovanými regimenty 13. Haradniské zrádcovské gardy, bylo následné pancéřové střetnutí největším v dějinách Impéria od dob bitvy o Tallarn během Horovy Hereze, neboť chaosácké síly nasadily více než deset tisíc tanků. Následná bitva zuřila po pět dní se silami zrádců pomalu se probíjejícími směrem k mobilním pevnostem Železných Rukou. Pevnosti samotné, nesoucí palebnou sílu mocných válečných strojů Ordinatus Adeptus Mechanicus, byly schopné zničit stovky tanků každým výstřelem.

S touto podporou se konečně podařilo prolomit zrádcovské linie. Ovšem Železné Ruce byly nakonec nepřátelskými pancéřovanými silami obklíčeny a ty začaly pálit do zranitelných zadních částí jejich mobilních pevností. To donutily Železné Ruce zahájit zuřivý protiútok vedený jejich útočnými jednotkami, které sice utrpěly těžké ztráty, ale podařilo se jim zastavit manévr zrádců a obrátit je na neorganizovaný ústup. Železné Ruce poté použily své tanky Predator Annihilator, aby zdecimovaly ustupující zrádcovské síly a konečně zabezpečily Medusu samotnou.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.