TŘINÁCTÁ ČERNÁ KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA III.

Bitva o Cadianskou bránu
Mezitím zahájil Abaddon zuřivým orbitálním bombardováním svou dlouho očekávanou invazi Cadii. Bombardováním tak mohutným, že otřáslo dokonce i vychvalovanými Cadianskými Údernými Oddíly. A spolu s bombardováním se objevily i legie vesmírných mariňáků Chaosu, ztracení a zatracení, démoni a titáni, kteří v nevídaném množství zaplavili pevnostní svět. Cadianské síly se nicméně statečně a tvrdošíjně vrhly do boje, a to i s pomocí legendární Třinácté kompanie Hvězdných Vlků.

Mnoho babských světů okolo Oka Teroru bylo napadeno chaosáckými silami a nesmrtelní féničtí lordi vedli obranu eldarů v systému Belial IV při pokusu zničit temnou katedrálu vystavenou Nositely Slova. Stejně tak se eldar střetli i s Ahrimanem z Tisíců Synů poté, co se čaroději podařilo prorazit do sítě cest při honu po tajemné Černé knihovně.

Zase jinde vedl lord Thybault Helican XXIII obranu systému Thracian Primaris sektoru Scarus proti rostoucí záplavě úchylných kultistů. Mnoho astropathů při ní zemřelo a lord Jiudiciary Adeptus Arbites z Thracian Primaris informoval o čtyřikrát zvýšené aktivitě kultů.

Zatímco se silám Cadie podařilo držet armády Chaosu na mrtvém bodě, dostalo imperiální námořnictvo posily z Cypra Mundi a zahájilo protiútok s cílem vyhnat Abaddonovy síly zpět z Cadianské brány. Umně využívaje svých zdrojů, dokázal admirál Quarren porazit chaosácké flotily mnohonásobně větší než ta jeho, umožňuje tak záplavě imperiálních posil prorazit chaosáckou blokádu Cadie a sektoru Scelus. V systému korona se do boje vrhla celá bitevní flotila Gothic. Imperiální námořnictvo vsadilo vše na toto poslední, celosektorové střetnutí; a pokud by prohrálo, byla by celá bitevní flotila Obscurus natolik oslabena, že by neměla naději na odražení Abaddonovy invaze.

Zatímco posily imperiálního námořnictva zesílily obranu bitevní flotily Cadia, odhalil Abaddon svou další kartu. Legie Nositelů Slova, vedená temným apoštolem Erebem, provedla na dobytém světě ohavné rituály, které vyvolaly warpové bouře a armády démony v sektorech obklopujících Oko Teroru, jako byli Scelus a Caliban. Odříznuty od pomoci, byly tyto sektory vypleněny silami Chaosu. Imperiální síly se ale nerozpadly a namísto toho zahájily pod vedením Creeda a kapituly Bílých Jizev protiútok ze samotné Cadie, překvapujíce nečekaným a rozhodným tahem chaosácké síly v sektoru. Navíc, po mnoha týdnech tvrdohlavého odporu, dostali obránci Cadie další pomoc, když na místo začaly konečně dorážet posily z tuctů kapitul vesmírných mariňáků. Mezi nimi byli Krvaví Andělé, kteří napadli největší hordu Požíračů světů v živé historii na světě Kasr Partox a porazili síly Kossolaxem a Krvežíznivce na Agripinaa. Mezitím se Temní Andělé pod nejvyšším velmistrem Azraelem a Hvězdní Vlci pod velkým vlkem Loganem Grimnarem střetli se silami Typha na Macharii, Korolis a Kasr Sonnen, odkládajíce tak své odlišnosti a hořkou rivalitu.

Boj Temných Andělů proti silám Chaosu
Další posily na bojiště zahrnovaly Černé Templáře a Imperiální Pěsti. Mezi posilami se objevil i lord inkvizitor Torquemada Coteaz vedoucí útočné síly Šedých Rytířů proti démonům sektoru Agripinaa stejně jako na Kasr Holn a Xersia. Dorazily i Bílé Jizvy vedené Khajog Khanem, nutíce Abaddona vzdát se obléhání tří cadianských kasrů, než byly zataženy pasti a zničeny v krvavém boji do posledního. S takovým množstvím legendárních vesmírných mariňáků dorazivších na místo, začalo Impérium po dlouhé době konečně vidět reálnou šanci k odražení Abaddonovy Třinácté černé křížové výpravy.

Nicméně právě po příchodu posil vesmírných mariňáků dosáhl rituály Ereba z Nositelů Slova svého maxima. Skrze obětování milionů nevinných byl celý region okolo Oka Teroru zasažen warpovou bouří tak mohutnou, že se cestování mezi systémy ukázalo být nemožným a odřízlo válečnou zónu od dalších imperiálních posil. Využívaje toho vypustil Typhus plnou moc Stráže Smrti na sektor Agripinaa, který byl proměněn v ruiny. Nejmrazivější změnou pro Impérium byl pomalý přesun Zabijáka planet ke Cadii samotné. A Problémy Impéria byly dále zesíleny silami cizáků. Odnož tyranidí úlové flotily Leviathan začala zasahovat do Segmentum Obscurus a napadla Belis Corona, zatímco se válečné tlupy orků vrhly na sektor Scarus v tom, co se stalo známé jako Zelená Kruzáda.

Během posledních let 41. milénia zůstala Cadia v imperiálních rukou. Nicméně svět byl osamocen a obléhán ohromnými chaosáckými silami, jeho měsíce byly změněny v pustinu a obranné linie Villklas a Andur byly proraženy. Cadia samotná byla na pokraji pádu a Abaddonův plán na rozšíření dosahu Oka Teroru započal. Cadianském nejvyšší velení bylo nuceno se přesunout na vzdálenou stranu planety, jak imperiální síly zaujaly pozice okolo Kasr Gallan v očekávání finálního náporu chaosáckých sil.

alší zásadní frontová linie, sektor Agripinaa, nadále zůstávala v imperiálních rukou, ale byla pod masivním útokem chaosáckých sil a její obyvatelstvo bylo ohroženo hladem, když byly ztraceny zemědělské světy Yayor, Ulthor a Dentor. Imperiální námořnictvo se to pokusilo napravit bojem o vesmírné trasy okolo Cadianské brány v akcích, které udělaly z admirála Quarrena hrdinu. Temní Andělé mezitím vedli odvážnou obranu ruin svého pradávného domovského světa Caliban a dokonce kolují zvěsti, že se jim podařilo zajmout nedostižitelný Hlas Císaře.

Mezi imperiálními silami se mezitím začaly šířit zvěsti, že se démoničtí primarchové vrátili do čela křížové výpravy, aby předznamenali Konec věků.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.