Třináctá křížová výprava IV.

Pád Cadie

Ke konci 41. milénia zahájil Abaddon nový útok na poslední zbývající velký bastion na Cadii: Kasr Kraf. Na odpor se mu postavili zbývající imperiální obránci skládající se z Creeda a Cadianských Úderných Jednotek včetně Cadianského 8., Hvězdní Vlci vedení Orvenem Hustokožešinou a Svenem Krvavovyjcem, 4. kompanií Temných Andělů vedenou Korahaelem, Černými Templáři z křížové výpravy Cruxis vedení maršálem Mariem Amalrichem, řádem Naší Umučené Paní vedeným Eleanor a Genevieve, domem Havran vedeným Vardusem a různými dalšími směskami přeživších uskupení. Abaddon zahájil útok v čele se zrádcovskou gardou, která se tak poprvé objevila na bojišti, společně s rozsáhlými silami Železných Válečníků, kteří vedli většinu obléhacích akcí. Nicméně právě v té chvíli odhalil Creed své skryté spásné základny, podzemní továrny masově vyrábějící tanky, které poskytly Cadiancům nezbytné posily. Díky těmto základnám byl Creed schopen se ubránit chaosáckému řádění.

Ve vesmíru byly imperiální síly brzy napadeny novým orbitálním útokem Abaddonovy flotily vedené pevností Blackstone Vůle věčnosti. Toto plavidlo mělo schopnost ničit planety a s nefunkčními imperiálními obrannými štíty se Cadie zdála být odsouzena ke zkáze. Aby tomu zabránili, spustili Hvězdní Vlci ve vesmíru několik zdržovacích akcí, zatímco se síly Mechanicum zoufale pokoušely opravit planetární štíty. Díky využití cizácké technologie nakonec Mechanicum uspělo a zabránilo Vůli věčnosti ve zničení planety.

Mezitím byla v otřesech odehrávajících se v okolním vesmíru zničena sbírka necronského lorda Trazyna Nekonečného na planetě Solemnace, což ho vyprovokovalo k akci a s pomocí Nebeské observatoře se mu podařilo vystupovat zdroj těchto událostí do Oka Teroru. Trazyn se rozhodl zasáhnout a rozhodl se přesunout na Cadii. Ve stejné chvíli byl magos Mechanicum Belisarius Cawl naveden harlekýnem stínověštcem Sylandrim Závojochodcem, aby prozkoumal dlouho opuštěnou planetu zničenou během Čtvrté černé křížové výpravy. Na planetě objevil pylony tolik podobné těm na Cadii, a byl poté přesvědčen Závojochodcem, aby zamířil na Cadii. Další posilou směřující na Cadii byla Phalanx, mobilní klášterní pevnost Imperiálních Pěstí, která právě zničila jinou chaosáckou invazi.

Zpátky na Cadii byl Abaddon donucen zahájit další pozemní útok na Kasr Karf. Imperiální síly byly zaplaveny masivním útokem, zejména díky účasti zrádcovských titánů z Legio Vulcanum, kteří nicméně utrpěli těžké ztráty. Abaddon pověřil vedením útoku démonického prince Urkanthose a ten se pokusil dobýt generátor planetárního štítu na Elysionských polích. A nakonec, poté co zabil kanovnice Eleanor a Genevieve, byl schopen získat poslední zbývající komplex štítového generátoru. Nicméně díky zásahu Trazyna, který byl schopný ovládnout chaosácké tanky a obrátit je proti jejich spojencům, a náhlému objevení svaté Celestine přivádějící ztracené posily bitevních sester, byl Creed schopen zahájit úspěšný protiútok. Celestine, povolávající Genevieve a Eleanor zpět ze smrti, byla schopná porazit Urkanthose právě ve chvíli, kdy se nad Cadií objevila Phalanx ničící Vůli věčnosti a flotilu Černé Legie. Vůle věčnosti byla Phalanx zcela zničena poté, co se byly její štíty vyřazeny výsadkem Svena Krvavovyjce. Zničení plavidla donutilo flotilu Černé Legie se stáhnout, zatímco se Abaddon zapřísáhl, že sám povede další útok.

Svatá Celestine se objevuje na bojišti S prostorem na vydechnutí byly imperiální síly schopné se přeskupit a získat alespoň nějaké posily v podobě Imperiálních Pěstí a Legie Zatracených z Phalanx, Karmínových Pěstí vedených Ruisem Tracintem, domem Taranis a flotilou skitarii Belisaria Cawla. Během následné válečné porady Cawl informoval nejvyšší velitele o Abaddonově záměru zničit pylony, což by umožnilo warpu postoupit hmotným světem. Po setkání Cawl váhavě přijal nabídku Trazyna, který se zapřísáhl zastavit šíření Chaosu vesmírem udržením pylonů. Cawl a Trazyn tak začali upravovat pylony v tunelech pod Cadii, zatímco Abaddon konečně zahájil svůj útok.

Během tohoto útoku se zrádcovské síly setkaly s tuhým odporem Celestine a jejích sester. Mezitím se Abaddon pokusil zbavit imperiálních velitelů a se svými Nositeli Zoufalství se teleportoval do Creedovy velitelské věže. Uvnitř nicméně našel jen Jarrana Kella, který obětoval svůj život, aby zdržel Abaddona a umožnil Creedovi uprchnout. Abaddonův současný postup v tunelech pod povrchem Cadie byl zpomalen, když se objevil Trazyn s tesseraktským labyrintem, který ze svých útrob uvolnil velké množství ztracených imperiálních sil posbíraných během milénií, včetně inkvizitora Greyfaxe a jeho doprovodu, Ultramariňáků z dob Horovy Hereze, Vostroyanů, tanithské imperiální gardy a Salamandrů. Nicméně tyto síly byly přemoženy nově vyvolanou hordou démonů.

Vývoj v bitvě tunelech se začal opět obracet, když se objevily posily Hvězdných Vlků včetně wulfenů, a Celestine a její dvojčata-strážkyně napadly samotného Abaddona. A v té chvíli se pylony začaly probouzet, jak se Trazynovy a Cawlovy úpravy ukázaly být úspěšnými. Jejich probuzení zbavilo sil Celestine i Legii Zatracených, ale stejně tak i démony a psykery - a způsobilo ústup warpu a dokonce zmenšilo Oko Teroru samotné. Brzy jen ti bez warpových schopností byli schopní pokračovat, ale právě v tomto rozvržení sil získali zrádcovští Astartes z Černé Legie navrch. Jen co Abaddon porazil oslabenou Celestine, byl zastaven inkvizitorem Greyfaxem, který vedl protiútok Cadianců a Vostroyanců. Creed sám se zapojil do boje a na moment se střetl se samotným Abaddonem a přišel přitom o ruku. Právě když byl Abaddon připraven dorazit svého nenáviděného protivníka Creeda, se Celestine znovu podařilo postavit na nohy a probodnout chaosáckého vojevůdce svým mečem.

Těžce zraněn byl Ababbon donucen se teleportovat zpět a přeživší síly jeho Černé Legie jej brzy následovaly. Zpátky na palubě Ducha pomsty přikázal Abaddon Černé Legii stáhnout se z Cadianského systému. Nicméně v činu nenávisti nechal napojit motory na zbytky Vůle věčnosti na orbitě a namířil je na povrch Cadie. Ničivá srážka, spojená s palbou ze Zabijáka planet způsobila, ze se Cadie začala rozpadat a pylony slábnout. Byla nařízena hromadná evakuace planety, byť popravdě jen málokdo myslel na ústup, natož pak na záchranu. S oslabenými pylony se Celestine vrátily její síly a vedla ústup imperiálních sil ze ztracené Cadie. Zatímco Creed a jeho Cadianský 8. drželi linie proti navrátivším démonickým legiím, zbylé imperiální síly prchaly z Cadie, jak ta byla postupně pohlcována warpem. Mezitím vedla Phalanx přeživší imperiální plavidla ven ze systému. V ruinách Cadie Creed padl k zemi, oslaben svými zraněními, ale v tom k němu přistoupil kovový obr v šupinatém plášti, který mu oznámil, že jeho konec ještě nenastal.

Cadia umírá

Mezitím byl na palubě Ducha pomsty Abaddon zpraven jedním ze svých věštců o tom, že Cawl má na palubě své lodi vzácný artefakt. O jaký artefakt šlo, není známo, ale Abaddon jej považoval za zvláště důležitý a zahájil pokus o získání Cawlovy lodě. Válečné lodě Černé Legie napadly imperiální evakuační flotilu zrovna ve chvíli, kdy se chystala skočit do warpu a Cawlova loď byla dobyta právě v okamžiku, kdy ostatní lodě skočily pryč. Magos a inkvizitor Greyfax hledali, vedeni vizí Celestine, záchranu na vnější planetě systému, Kalisus. Unikajíce před flotilou Černé Legie, podařilo se jim přistát na tomto světě i s Cawlovým artefaktem, doprovázeni Černými Templáři a údernými jednotkami gardy.

Nicméně Černá Legie šla v jejich stopách a Cawl se jim se svým artefaktem pokusil uniknout, zatímco Černí Templáři vedení Císařovým šampiónem tvořili zadní voj. Právě ve chvíli, kdy se zdála situace imperiálních sil ztracená, přivedla Celestine Černou Legii do eldarské pasti Eldrada Ulthrana. Napadena bojovníky z Ulthwe, Biel-Tan a dalších světoletů, stejně jako wychemi temných eldarů, byla Černá Legie nakonec donucena ustoupit. A poté, co eldaři takto zachránili imperiální síly, odvedli je do portálu Sítě cest.

Přeživší ustupují do Sítě cest

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.