Úvodní depeše: Síly Chaosu

(Text patřící ke kampani Medusa V)

"Oko bohů je nad vámi, veliteli, v čase, který nastal, aby upokojil naši pomstu těm, kteří se nám dříve protivili. Skvělost imatéria nás tlačí, jeho zázračná energie naplňuje ty, kteří se zavázali oddaností bohům Chaosu, silou a mocí. Poskokové mrtvého boha a cizáčtí nepřátelé stojí před námi, zaslepení před pravdou vesmíru nesmyslnými dogmaty a zastaralostí. Medusa V náleží silám warpu, tak jak si zaslepení hlupáci z Impéria mohou myslet, že ji lze zachránit? Svět je pro ně již ztracen, jeho duše je hračkou, která bude přetvořena v obraz vyhovující bohům.

Spáry bohů hlodají hluboko do Medusy V po staletí, kolečka otáčející se uvnitř koleček jako klamy a machinace Chaosu rozvíjející se s nezastavitelnou nevyhnutelností. Já, Ygethmor, čaroděj Chaosu a nástroj Ničitelovy vůle, požaduji tento svět ve jménu bohů a on se stane příbytkem démonů. Jeho smrt bude podporou v mém vzestupu k božství; smrt bude úkolem pro mé mlýny na duše a každá kapka krve bude řvát jako obět bohům!

Medusa V zemře. O tom není pochyb, ale tento svět nesmí jednoduše skončit jako zvadlý starověký kmet umírající v posteli. Ne, musí zemřít křičící, zkrvavený a roztrhaný, s vnitřnostmi, kterými se cpou démoni, a jeho kosti mají být zašlapány do země pochodujícíma nohama. Pouze tak, s posledním obráncem vytrženým ze svého zničeného těla, bude náš úkol splněn, protože mi si jednoduše nepřejeme porážku Impéria, ale jeho ponížení. Impérium musí vědět, že vše co ho čeká, je nicota, ale i prach a že jeho největší hrdinové jsou mrtví a zapomenutí.

To bude naše pravé vítězství na Meduse V."

 

- Ygethmor Podvodník, čaroděj Chaosu a Abaddonův vyvolený

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.