Válka o Badab

V 901.M41, následkem duševní destabolizace, Lufgt Huron, pán Astrálních Spárů a lord Badabu, napadl a zničil imperiální vyšetřovací loďstvo, když vstoupilo na orbitu okolo Badabu. Huronově jednání může být porozumněno pouze s drobným ohlédnutím zpět do minulosti. Adeptus Mechanicus si dlouho stěžovalo na nedochvilnost Astrálních Spárů v podrobení se rutinní analýze genetického materiálu, zatímco kapitula hromadila obrovský dluh z planetárních desátek přes sto padesát let. A když se imperiální moc pohnula proti své vzpurné kapitule, bylo zahájeno povstání v plném rozsahu, nejvážnější svého druhu od konce povstání Čtvrtého kvadrantu v 780.M41.

Tyran Badabu, v imperiální historii známý jako vojevůdce Huron, byl ambiciózní jedinec toužící po moci, který nikdy neměl získat pozici uvnitř kapituly vesmírných mariňáků. Byl to jednoduše nebezpečný člověk, v mnohém ohledu schopný, ale absolutní postrádání lidskosti je zásadní chybou u lorda Impéria. Už to nebude nikdy možné zjistit, ale nynější hypotézy předpokládají, že byl vojevůdce buď cizácký proměněnec nebo vystavený cizácké nadvládě nepřirozeného druhu. Náhlá a neočekávaná ukázka psychických sil může být blízko k jádru věci.

Do konce roku 903 se další tři kapituly, Kudlančí Válečníci, Katové a Truchlící, přidaly ke vzpouře. Byli napadáni imperiální obchodníci a v roce 904 byla Kudlančími Válečníky dobyta loď patřící Ohnivým Jestřábům. Ohniví Jestřábi připravili okamžitou odvetu a brzy bylo celých pět kapitul zapojeno v boji. Císař povolal na pomoc Bludné Mariňáky od Východního okraje, ale ti byli plně zaměstnáni ochranou imperiálních obchodních lodí.

V roce 906 dorazily dvě další loajální mariňácké jednotky, Červení Škorpioni a Minotauři, a hrozba imperiálnímu obchodu byla víceméně přerušena. V roce 907 byli Červení Škorpioni a Ohniví Jestřábi znovu povoláni na normální službu na galaktickém východě a dvě další kapituly, Novamariňáci a Vyjící Gryfové, byly povolány k plnění svých povinností ve vesmíru.

Mezitím Hvězdní Fantomové začali plnit svůj úkol a oblehli Badab, zatímco dvě další kapituly byly vybrány k vyšetřování světů obývaných Kudlančími Válečníky a Katy. Roku 908 byli Truchlící přepadeni ze zálohy Minotaury a posléze se po krvavé řežbě na lodích vzdali. To bylo velkou ránou Tyranovi a zbytek války se téměř skládal už jen z obléhání. Povstání skončilo v roce 912 s pádem Badabu a úplnou porážkou Astrálních Spárů. Než skončila válka, Exorcisté, Ohniví Andělé, Salamandři, Vesmírní Žraloci a Synové Medusy, se jí po krátkou dobu účastnili. Tyto kapituly byly vyměněny za jiné kapituly, které byly potřeba na jiných místech.

S ukončením povstání bylo Kudlančím Válečníkům, Katům a Truchlícím uděleno Císařovo odpuštění - vyslání na sto let trvající křížovou výpravu. Domovské světy Kudlančích Válečníků a Katů byly přiděleny Vesmírným Žralokům a Hvězdným Fantomům za jejich podíl ve válce. Další kapituly dostaly jako náhradu vesmírnou loď a část kořisti. Astrální Spáry byly téměř zničeny. Jen kontingent asi dvou set mariňáků se probojoval skrz blokádu Exorcistů a unikl do hlubokého vesmíru. Od té doby se o nich neslyšelo. O osudu imperiálního vojevůdce Lufgta Hurona, pána Astrálních Spárů a Tyrana Badabu není nic známo.

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.