Válka o Vigilus I.

Vigilus je světem umístěným v Nachmundské uličce, jedné z mála cest skrze Velkou Trhlinu. Díky tomu se tato planeta stala strategicky důležitou pro Impérium a zároveň se stala cílem pro řadu jeho nepřátel.

 

Speedwaaagh!

První velká hrozba pro Vigilus přišla krátce po vzniku Velké Trhliny ve formě Speedwaaagh!, velkého orčího Waaagh! vedeného mocnými Rychlostními Šílenci. Útok přišel ve chvíli, kdy byl Vigilus sám drcen nočními můrami, povstáními a bizarními nebeskými úkazy, které souvisely se vznikem Trhliny. Orčí flotila se vynořila z Trhliny v podstatě náhodou a neměla v úmyslu dobýt nějakou specifickou planetu.

S vířící se trhlinou v okolí neměli planetární astropati a psykeři žádnou šanci předpovědět pohromu, která se blížila, a tak orčí flotila bez větších problémů prorazila linie námořnictva a tvrdě přistála ve velkých pouštích mezi úly. Ti z orků, kteří byli chráněni bublinám podobnými silovými štíty, přežili, ale mnoho orčích lodí jednoduše dopadlo tak tvrdě, že explodovalo. Nicméně ty z lodí, které přežily, se staly základem rychle vystavěných orčích šrotových měst, ze kterých od té doby zelenokožci zamořovali Vigilus. Zděšeni ze vzniku Velké Trhliny, obránce Vigilusu nezasáhli do vzniku těchto měst a dali tak orkům šanci se opevnit. A jakmile byly jejich přípravy úplné, vyřítila se z nich ohromná armáda motorek, trukků a bitevních vagónů vedená speedbossem Krooldakkou.

Orkové byli zprvu zastaveni silovými poli třídy bastion obklopujícími každý z vigiluských úlů, což vyústilo v to, že se zelenokožci uchýlili k napadání karavan, které putovaly pouští, nebo bojem či závoděním mezi sebou v ohromné pouštní bouři známé jako Vhulianský vír. Nicméně jak Velká Trhlina rostla, přehnaly se přes Vigilus warpové bouře a způsobily selhání silových polí. Trvalo jen několik hodin, než orkové zaplavili každé z měst a takřka se jim podařilo přemoci obránce z řad imperiální gardy, bitevních sester a Mechanicum. V té chvíli byl například dobyt bio-dom Mortwald a jeho zahrady a lesy vypleněny.

 

Nuzáčtí princové

V 210.33 nového imperiálního kalendáře byla ze světa Prospěchářova údolí genolupičských kultem známým jako Nuzáčtí princové vyslána na Vigilus skupina genolupičů. Jen jednomu se podařilo dostat na planetu, nicméně se mu i zároveň podařilo skrýt se v jeskyních pod Megaborealis a začít šířit svůj vliv. V několika letech se stal genolupičských patriarchou známým jako Velkosir Wurm, zatímco jeho kult sílil co do počtu i moci.

O století později, když orkové začali plenit Vigilus, donutili genolupičský kult k předčasnému povstání. Kultisté totiž nehodlali jen tak zahodit roky svých lstí a infiltrace kvůli neposedným zelenokožcům. Spustili tak povstání v každém z úlů Vigilusu a prostřednictvím koordinace Velkosira Wurma byli schopni prováděn synchronizované přepady po celé planetě. V úlu Dirkden, sídlu moci Nuzáckých princů, kultisté přečíslili věrné a setkali se jen s drobnými překážkami bránícími v tom, aby si zde založili svou skutečnou základnu a skrze infiltrované oddíly PDF (planetárních obranných sil) získali přístup k ovládacím panelům Mechanicum skrze které vypnuli silový štít úlu. Impérium to považovali za pouhé technické setkání, nicméně i tak vypukla panika a orkové využili příležitosti k útoku na Dirkden.

S využitím podplacených důstojníků a gardistů Kult zmanipuloval čtyři tisícovky vojáků, aby vypochodovaly do pustin proti patnácti tisícům orkům pod slibem, že budou staženi, jakmile se podaří znovu nahodit štíty. Zároveň však kultisté spustili povstání v hlavním úlu Dirkdenu a bezbranná vláda velmi rychle padla. Pak náhle zvedli štíty a uvěznili gardisty vně, kde se setkali se svým koncem z rukou orků. Mnoho neposkvrněným se podařilo před pádem Dirkdenu prchnout, nechtěně s sebou zároveň roznesli do blízkých úlů i mnoho skrytých genolupičských kultistů.

První fáze Války o Vigilus

Mezitím kultisté tvrdě bojovali i v úlu Oteck, aby se dostali k jeho cenným vodním zdrojům. Navzdory tvrdému odporu se Nuzáckým princům podařilo získat kontrolu nad oteckými dodávkami vody a poskvrnit je svou genetickou informací. Jednotky imperiální gardy a bitevních sester, které se pokoušely postavit těmto útokům, často přišly o celé konvoje pohlcené ohromnými dírami, ve kterých byly následně roztrhány na kusy genolupičskými monstry. A jelikož se většina vzdušné podpory Vigilusu soustředila na orky, podařilo se genolupičům získat silné pozice ve většině úlů.

Odpověď imperiální vlády Vigilusu na genolupičské povstání byla pomalá a zpočátku byly útoky považovány za kriminální činy, se kterými se brzy vyrovnají Adeptus Arbites. Namísto toho se vláda soustředila na podporu vlastní obrany a posílení pozic proti orkům. To v podstatě zastavilo průmysl Vigilusu kvůli přerušení exportních a zásobovacích konvojů, což byl problém dále zesilovaný neustálými orčími útoky v pustinách. V Bitvě o Průsakovou deltu armáda skitarii bojovala s orky v řečištích průmyslových stok, se ztrátami na obou stranách stoupajícími do milionů. Mechanicum bitvu vyhrálo až poté, co fabrikátor Vosch zapálil deltu při útoku šesti set servitorů Kataphron a nechal tak shořet obě strany.

V té chvíli na Vigilus dorazili první vesmírní mariňáci v podobě Železných Rukou a jejich následnické kapituly Mosazných Spárů. Původně na cestě, aby se přidali ke křížové výpravě Stygius, přesměrovali své síly na Vigilus poté, co se dozvěděli o krizi, do které se dostali jejich spojenci z Mechanicum. Železné Ruce a Mosazné Spáry byly vedeny Kardanem Stronosem, de facto kapitulním pánem Železných Rukou, který vyslal výsadkové moduly na okraje metropolitních zón všech zbývajících imperiálních úlů, ale rychle své síly koncentroval k Megaborealis. Před výsadkem očekával, že se střetne s orky, ale namísto toho narazil zejména na genolupiče.

Několik měsíců po Železných Rukou dorazili na Vigilus i Hvězdní Vlci vedení Haldorem Ledokoží a začali čistit úl Oteck od zamoření cizáky. Hvězdní Vlci přitom takřka vůbec nekomunikovali s Železnýma Rukama – a jako zbytek vesmírných mariňáků se ani neobtěžovali vysláním svých zástupců k rozhovoru s imperiální vládou Vigilusu.

> Pokračování >

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.