Věk odpadlictví III.

Sebastian Thor

Po sedmdesát let kazila Vandirova vláda Impérium. Zdroje Ecclesiarchie byly nasměrovány na Vandirovy perverzní rozkazy a stavbu několika nových ohromných monumentů Císaři i Vandirovi samotnému. Ale Vandirovo šílenství bylo vždy zaměřeno jen vnějším směrem. Ačkoli ostatní planety měly věže sahající ke hvězdám, paláce na Teře znovu upadaly. Celá křídla se pod tíhou staletí rozpadala a velké lustry a spalovače kadidla v audienčních komnatách už dávno vyšly z módy. Na některých místech ležel prach až do výše kolen a svaté relikvie se rozpadaly. Gobelíny byly roztrhány a sežvýkány krysami a nevyčíslitelně cenné koberce sloužily myším k zahřátí. Občas se rozvítila svíce a zazněly kroky testující ostražitost Nevěst. Dokonce i za dne byly pokoje temné díky hroznému nánosu špíny na oknech, které blokovaly slunce. Když zapršelo a okna se očistila, svit se dostal dovnitř, Vandire se mohl vrátit do svých komnat a sedět v tichosti celé dny. Často se propadal do dlouhého, nočními můrami prosyceného spánku, ze kterého hystericky křičel. Jeho tělo bylo už staré a naplněné drogami, které z něj vyháněly nemoci. Jeho písaři ve Vandirových jasnějších okamžicích zapisovali stále vzrůstající strach ze života.

Právě tehdy na Terru, ve strachu, dorazil mladý agent nesoucí zprávu o vzdáleném světě Dimmamar. Jeho zpráva byla jen rušivou, ale Vandire vybuchl do apokalyptické zlosti. Dimmamar prohlásil Vandira za zrádce lidstva a jedno jméno bylo mnohokrát slýcháno po Segmentum Obscurus - Sebastian Thor.

Nikdo nevěděl, odkud tento muž přišel, ale nejvyšší lordi se pustili do debaty o tom co udělat, která zuřila přes měsíc. Vandire se ještě více uzavřel a býval viděn schoulený na sametovém trůnu v přijímací místnosti, obklopen svými tělesnými strážkyněmi, Nevěstami Císaře. Během tří měsíců, osmdesát planet padlo do nové Konfederace Světla a jen síla Frateris Templar držela zbylou populaci pod kontrolou. Nejdůvěryhodnější z Frateris Templar byli vysláni, aby srovnali Dimmamar se zemí.

Brzy poté, co válečná flotila skočila do warpu ze základny na Claxu, byla zničena gigantickou warpovou bouří. Poslední astropatické spojení informovalo o obloucích světla doslova trhajících lodě na kusy, stejně jako vojáky na palubě. Systém Clax byl od té doby odříznut bouří Císařova hněvu.

Se zničením rozsáhlé flotily, celý Segmentum Obscurus propukl v rebelii. Paláce kardinálů byly smeteny a nádherná díla zničena. Nikdo nevěděl, kdo je Thor, a mnozí jej považovali za démonickou entitu, ale byl to jen člověk, narozený v lokalitě Dimmamar Schola Progenium. Thor tvrdil, že má vize od Císaře a upozorňoval, že lidstvo upadá. Měl skvělé řečnické schopnosti a charisma, kterým se nikdo nemohl postavit nebo jim porozumět, a dokázal tak proniknout do srdcí a myslí lidí.

Už brzy cestovaly tisíce, aby slyšely Thora mluvit a kázat, načež samy šířily jeho poselství. Guvernér Gaius Welkonnen z Dimmamaru byl tak zaujat, že převedl armádu Dimmamaru pod Thorovo vedení. Následovala anarchie. Většina Segmentum Obscurus padla a mnozí z Vandirových špehů byli nalezeni a vyhnáni, ačkoli i tak zjistili, že se Thorova armáda rozrostla na nejméně pět milionů. Vandire také věděl, že si pomalu vytváří cestu k Teře.

Existuje mnoho příběhů o Thorově cestě k Teře. Každá planeta, kterou minul mu přísahala loajálnost, většina díky jeho řečnickému umění. Ačkoli zbytek vesmíru byl stále pokryt warpovými bouřemi, Thorovy lodě neměly při svém přesunu z planety na planetu žádných překážek. Paternova (vůdce navigátorů) ho tituloval Abstracta Preomnis, Pán warpu. Brzy, na vzdálených okrajích galaxie, začal být Thor vzýván jako božská figura. Ecclesiarchie mohla po zničení Frateris Templar dělat jen málo, aby to zastavila, ale kardinálové a zpovědníci se postavili na odpor, ačkoli jim podřízené populace byly nakonec konvertovány ke Konfederaci Světla. Nyní se proti Vandirovi, který je příliš utlačoval, pohybovaly masy, a tentokrát měly i vůdce, který je sjednocoval.

 

Konec říše

Nejhrozivější zprávy právě dorazily k nejvyšším lordům a Vandirovi. Brzy zjistili, že vesmírní mariňáci a Adeptus Mechanicus jsou drženi daleko od nich díky problémům s cestováním warpem. Bylo zjištěno, že jejich světy se staly pevnostmi staré víry a chránily lidi před Vandirovými invazemi. Mnozí páni kapitul se přidali k velebení Konfederace Světla a Adeptus Mechanicus vyzvalo nejvyšší lordy, aby se za sebe zodpovídali a popravili Vandira jako zrádce. V odpovědi na to Vandire rozpustil nejvyšší lordy a přikázal svým zbývajícím silám, aby zaútočily na revoltující síly vesmírných mariňáků a Adeptus Mechanicus. Mnozí z Vandirových důstojníků odmítli a byli pověšeni či upáleni jako zrádci a nahrazeni loajálnějšími vůdci, ale v té chvíli se Vandire ukázal jako podvodník, kterým i byl. Gastaph Hedriatix, fabrikátor-generál Adeptus Mechanicus přikázal své marťanské tech-gardě, aby se přesunula na Terru, kde se k ní brzy přidaly jednotky Imperiálních Pěstí, Ohnivých Jestřábů, Pijáků Duší a Černých Templářů.

Ačkoli Vandire nechal většinu Ecclesiarchského paláce padnout do ruin, centrální část byla stále téměř nedobytnou pevností. Obrazy z bojiště se začaly podobat Horově Herezi, ačkoli tentokrát naopak, kacíři byli uvnitř paláce. Obrovské kanóny Adeptus Mechanicus bušily do zdí, ale Nevěsty Císaře, nyní čítající na deset tisíc, se bránily veškerou svou mocí. Nakonec to bylo nicméně zevnitř, odkud přišla největší hrozba.

 

Pád nejvyššího lorda

Byla zde jedna organizace, která zůstala distancovaná od aktivit nejvyšších lordů a Vandira, ačkoli byla v srdci jeho domény. Adeptus Custodes udržovali svou stráž u Císařova těla, ale pro ochranu se uzavřeli. Až tehdy, když se k Císařskému paláci přiblížili vesmírní mariňáci a Adeptus Mechanicus, pochopili plný rozsah Vandirovy zrady. Měli několik tajných setkání s veliteli vesmírných mariňáků a poradili jim, aby pokračovali v útoku, zatímco oni udělají, co mohou.

Opevnění nebylo pro Adeptus Custodes ničím, protože znali každou cestu a tajný průchod uvnitř budovy, a malá jednotka vedená centurionem infiltrovala palác, přiblížila se k vnitřní vandirově komnatě. Zde se centurion setkal s Nevěstami Císaře a pokusil se jim ukázat, že bojují za zlo, ne pro dobro Impéria. Nicméně je nezvyklal, a tak centurion našel jiný způsob, jak je přesvědčit. Nakonec centurion přišel s plánem a, zatímco zanechal své muže jako zajatce, vedl vůdkyni Nevěst Císaře do tunelů pod palácem. Neexistují žádné záznamy o tom, co se zde stalo, ale obecně se věří, že ji vedl ke Zlatému trůnu Císaře samotného, kde si při pohledu na jeho svatou postavu uvědomila pravdu celé věci. Každopádně poté, co se znovu objevila, vůdkyně Nevěst osobně popravila zrádce Vandira.

 

Následky

Oficiálně Věk odpadlictví končí smrtí lorda Vandira, ačkoli nepokoje v Impériu měly trvat ještě několik dalších století.

Významné změny zahrnují:
Sebastian Thor byl zkoumán jako zrádce Impéria, shledán nevinným a jmenován ecclesiarchou.
Ecclesiarchii bylo zakázáno udržovat muže ve zbrani.
Nevěsty Císaře byly reformovány jako Adepta Soritas, neboli sestry bitvy, staly se vojenskou složkou Ecclesiarchie díky tomu, že technicky nebyly "muži ve zbrani".
Sebastian Thor vytvořil Svatý synod Terry.

< Předchozí

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.