Velká očista

Velká očista byla obdobím protiofenzívy Impéria proti rebelským armádam Hora, následujícím po porážce Horova Kacířství na konci M31. Poté co byla Hereze utnuta a zastavena na svaté půdě Terry, byli zrádci zlomeni a obráceni na ústup. Předtím než byl Císař skutečně uložen na Zlatý trůn, vyslovil své poslední rozkazy. Zrádci měli být vyhnáni do pekelné oblasti Oka Teroru, ve které měli zůstat po věky věků. Všechny záznamy, důkazy a vzpomínky na zrádcovské legie měly být vymazány z imperiálních archivů. Světy jako Isstvan V a Davin měly být očištěny a spojenecké jednotky zrádců zničeny nebo zahnány do Oka Teroru. Vše mělo vypadat tak, jako by žádné zrádcovské legie nikdy neexistovaly.

Boje pokračovaly po dalších sedm let, než byli rebelové nakonec zcela zničeni nebo vyhnáni. Mnohé zkorumpované systémy byly vyčištěny pod přísným dozorem inkvizice. Horova smrt neznamenala konec bojů, ve skutečnosti střety mezi loajalisty a zrádci obnovila. Mnoho světů se během Hereze odmítlo přidat na tu či onu stranu nebo se odtrhlo úplně. Taková nerozhodnost pak byla trestána oběma stranami.

Corax v bitvě

Legie zničené při masakru během výsadku na Isstvanu V se začaly pomalu obnovovat z té trochy genoštěpu, se kterou se podařilo přeživším uprchnout. S Císařem upoutaným ke Zlatému trůnu a bezvládným Impériem, síly Chaosu a jiní nepřátelé lidstva vycítili svou šanci a zaútočili na bezbranné světy zpustošené během Hereze. Záře Velké křížové výpravy byla nahrazena obdobím temna, kde smrt byla častým jevem a naděje se zdála strašlivě vzdálenou. Síly Impéria byly reorganizovány a přemísťovány, až byly nakonec všichni zrádci nuceni uprchnout do Oka Teroru. Nakonec se Impériu podařilo stabilizovat se, byť ne bez těžkých ztrát na životech a technice.

Ultramariňáci byli hlavním faktorem v úspěchu Impéria díky tomu, že se kvůli boji na galaktickém východě neúčastnili krvavých bojů Obléhání Terry. Roboute Guilliman byl největším žijícím vojenským stratégem a spojil ostatní legie vesmírných mariňáků v obranný val proti všem nepřátelům Impéria. Dny následující po Herezy však i tak byly jedněmi z nejtemnějších poté, co povstal Císař a převzal vládu nad lidstvem. Říká se, že Guilliman byl v té době všude, dával dohromady síly a posiloval je Ultramariňáky předtím, než se přesunul do další bitevní zóny. Ani jedinkrát vesmírní mariňáci neučinili krok zpět, tak silná byla jejich víra v Impérium a Guillimanovy taktiky.

 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.