Volání do boje

(Text patřící ke kampani Medusa V)

S událostmi, které se mu rychle vymykaly z kontroly, se guvernér Soloman obrací k velení sektoru, aby přednesl záležitosti pozornosti Inkvizice. Svatá Ordos okamžitě vyslala skupinu inkvizitorů na prošetření záležitostí na planetě. Ta přišla několik týdnů po výzvě a našla úl Euyrales, hlavní město Medusy V, v nyní propuknuvší občanské válce, s guvernérovou osobní stráží a Adeptus Arbites zoufale odrážejícímí rebely. Nyní otevřeně přiznávající oddanost bohům Chaosu, obrovské části planetární populace vypověděly poslušnost vůči Impériu a propukly pověsti, že hrůzné zrádcovské legie vedou jejich úsilí naplnit každé loajální srdce zoufalstvím. Inkvizice nemarnila žádný čas vytvořením širší výzvy pro pomoc dříve, než byla planeta neodvolatelně pohlcena válkou zuřící na jejím povrchu.

Kapitán Sicarius od Ultramariňáků byl prvním, kdo odpověděl na volání do boje a přivedl mocnou druhou kompanii k Meduse ještě jednou. Více než tucty kapitul vesmírných mariňáků nabízí pomoc a vysílají jednotky bojovat o planetu. Imperiální strážní výprava, vedená lordem maršálem Grafem Harazhnem z Vostroyanských Prvorozených, stále ještě sílící, vyráží setkat se s hrozbou nebo ji odklonit od jiných kampaní.

S každým míjejícím dnem se kataklyzmatická warpová bouře dostává blíže a blíže k Meduse. Guvernér Soloman hlásí, že síly nepořádku, Chaos a hnusní cizáci, se stávají silnějšími a silnějšími a zatlačují rozptýlené imperiální obránce. Není pochyb, že toto jsou poslední dny Medusy V. Warpová bouře svět zničí, pokud to však dříve neudělají četní Císařovi nepřátelé. Přesto Impérium nepustí tento svět Císaře silám temnoty, protože každodenní výroba je zasloužilou obětí pracovních sil.

Jak výsadkové moduly a přistávací čluny proráží ohnivé stopy hořící oblohou, celý svět je zapleten do největší války, kterou kdy uvidí.

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.